Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Avoimia työpaikkoja Museovirastossa

Suomen kansallismuseon Kokoelmat- ja tutkimusyksikkö hakee

amanuenssia

määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 20.07.2017 - 31.07.2018. Kyseessä on virkasuhteen sijaisuus.

Amanuenssi osallistuu Kansallismuseon rahakammion kokoelmien kartuttamiseen, luetteloimiseen ja hallintaan sekä näyttely-, julkaisu- ja tutkimustoimintaan.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Virkaan ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme
Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto pääaineena arkeologia ja sivuaineena muu ns. museoaine. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä numismatiikkaan ja rahakammion muuhun toimialueeseen, museoalan työkokemusta, erityisesti kokoelmanhallintatehtävistä. Lisäksi edellytetään kykyä tunnistaa rahoja, mukaan lukien suomalaiset maalöydöt sekä hyvää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoa.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Virastotyöaika 36 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Tehtävä alkaa: 20.7.2017

Tehtävä täytetään 20.07.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2018 Virkavapauden sijaisuus
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 18.5.2017 15:00
ID: 29-120-2017


Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.
Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 8 (2726,68 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut
Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki -järjestelmä.

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä
Sanna Teittinen, yli-intendentti, puh. 0295 33 6394, sanna.teittinen@kansallismuseo. fi

Toimipiste
Suomen kansallismuseo
Mannerheimintie 34
00100 Helsinki


Museoviraston ja Kansallismuseon yhteiseen Markkinointi ja viestintä –yksikköömme haetaan

kahta markkinointisuunnittelijaa

vakinaiseen virkasuhteeseen.

Yksikkömme vastaa Museoviraston ja Kansallismuseon markkinoinnista, viestinnästä ja kaupallisista palveluista.
Tavoitteenamme on kahden brändin, Museoviraston ja Kansallismuseon, positiivisen tunnettuuden ja vaikuttavuuden kasvattaminen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme
Markkinointisuunnittelijana vastaat Museoviraston ja Kansallismuseon markkinointiviestinnän asiakaslähtöisestä suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä osallistut kumppanuustyön ja sitä tukevien työvälineiden kehittämiseen.
Autat konseptoinnissa ja palvelukehityksessä sekä edistät digitalisaatiota.
Markkinointisuunnittelijana rohkaiset tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin, edustat markkinoinnin erityisosaamista ja vastaat markkinoinnillisten tavoitteiden saavuttamisesta hankkeissa, joissa sinulla on keskeinen rooli.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää korkeakoulu- tai ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää kokemusta vastaavien tehtävien hoitamisesta. Aiemmassa kokemuksessasi arvostamme erityisesti monipuolisia ja monikanavaisia sisältömarkkinoinnin tehtäviä. Viestinnän sekä media- ja tapahtumatuotannon kokemus katsotaan eduksesi.
Jos etsit merkityksellistä työtä, haluat muuttaa maailmaa, etkä kaihda uusia haasteita, tule meille. Tarjoamme kannustavan työyhteisön, osaavat yhteistyökumppanit sekä erittäin mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtävänkuvan.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sinulta myös erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, ratkaisukeskeisyyttä, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta. Projektinhallintataidot auttavat sinua onnistumaan ajoittain hektiseksikin yltyvässä toimintaympäristössämme.

Työssä tarvittava kielitaito
Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Tehtävä edellyttää myös  hyvää englannin kielen taitoa ja muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Liukuva virastotyöaika, 36 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Tehtävä alkaa: 14.8.2017

Tehtävä täytetään 14.08.2017 lukien tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 29.5.2017 15:30
ID: 29-127-2017


Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.
Museoviraston kirjaamo
PL 913
00101 Helsinki
Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 8 (2 726,68 €/kk) mukaan.
Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut
Virastossa on käytössä etätyömahdollisuus, joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankkijärjestelmä.

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 2

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä
Jonna Heliskoski, markkinointijohtaja, puh. 0295336342, jonna.heliskoski@kansallismuseo.fi
 
Toimipiste
Suomen kansallismuseo
Mannerheimintie 34
00100 Helsinki


Museovirasto hakee määräaikaista

intendenttiä (restaurointi)


Hakuaika päättyy: 19.05.2017 klo 16.00
Työpaikan tiedot: Museovirasto,  Sturenkatu 2a, 00510 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus:
Virka on sijoitettu Kulttuuriympäristöpalvelut -osaston  Länsi-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut  -yksikköön.  Tehtävä on määräaikainen  (1.6.-31.12.2017 väliseksi ajaksi).

Intendentin tehtävänä on vastata toiminta-alueen kulttuuriympäristön asiantuntija‐ ja viranomaistehtävistä rakennusperinnön osalta, rakennussuojeluesitysten ja valtiolta siirtyneiden asetussuojelukohteiden suojeluesitysten käsittelemistä,  rakennusperintörekisterin tietojen täydentämistä, viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä.

Hakijalta odotamme: Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto  tai korkeakoulututkinto (yamk, amk). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää ja mahdollisimman monipuolista perehtyneisyyttä rakennettuun kulttuuriympäristöön ja siihen liittyvien viranomaistehtävien tuntemusta. Lisäksi edellytetään esiintymis-, ilmaisu- ja neuvottelutaitoja sekä yhteistyökykyä sekä tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan tuntemusta. 

Luemme eduksi: Eduksi luetaan työskentelyä tukeva  jatkokoulutus, muu täydentäviä valmiuksia antava kouluttautuminen ja työkokemus sekä muu perehtyneisyys viraston toimialaan ja sitä koskevaan lainsäädäntöön.

Työssä tarvittava kielitaito: Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito on eduksi.

Palvelusuhteen edut: Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki –järjestelmä. 

Palkkauksen peruste: Palkkaus määräytyy Museoviraston palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 8 mukaan. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2726,68 euroa . Lisäksi tehtävästä maksetaan henkilökohtaista palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Työaika: Virastotyöaika  (36 tuntia 45 minuuttia viikossa).

Toimipiste: Intendentti työskentelee Museoviraston Sturenkatu 2a:ssa Helsingissä sijaitsevassa toimipisteessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa yli-intendentti Helena Taskinen, puh. 0295 336281, helena.taskinen@museovirasto.fi

Hakemukset pyydetään toimittamaan 19.05.2017 mennessä osoitteeseen: helena.taskinen@museovirasto.fi tai postitse osoitteeseen: Museovirasto / Helena Taskinen,  PL 913, 00101 Helsinki. Hakemuksia ei palauteta.


Valtiolle.fi-logo  Tutustu valtion töihin, työntekijöihin ja työnantajiin

 SivukarttaSivu päivitetty 9.5.2017
© Museovirasto