Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Avoimia työpaikkoja Museovirastossa
Konservaattori Suomen kansallismuseon Kokoelmat -osaston konservointiyksikköön

 
Suomen kansallismuseo on valtakunnallinen kulttuurihistoriallinen museo. Museoviraston osana Kansallismuseo kehittää oman kokoelma- ja yleisötoiminnan rinnalla maan yleistä museotointa sekä toimii yhteistyössä kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja välittämiseksi. Suomen kansallismuseo toimii useassa museo- ja nähtävyyskohteessa. Kansallismuseo on vahvasti uudistumassa. Organisaation rakenteita on tarkistettu ja toimintaan on otettu uusia strategisia suuntia.

Haemme Suomen kansallismuseon Kokoelmat -osaston konservointiyksikköön määräaikaiseen työsuhteeseen konservaattoria ajalle 01.01.2018 - 31.12.2018.

Viran/tehtävän kuvaus: Tehtävänä on toimia esinekonservaattorin asiantuntijatehtävässä Konservointiyksikössä.  Yksikkö vastaa Suomen kansallismuseon kulttuurihistoriallisten kokoelmien sekä Museoviraston arkeologisten kokoelmien konservoinnista. Konservaattorin tehtävänä on ensisijaisesti maalöytöjen ja esineiden konservointi, mutta tehtävän hoitaminen edellyttää valmiutta työskennellä muidenkin aineistojen parissa yhteistyössä muiden konservaattorien kanssa. Varsinaisen konservointityön lisäksi konservaattori osallistuu museoesineiden ja taideteosten säilyttämisen, käsittelyn ja näytteillepanon suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan sekä konservoi näyttelylainoja ja maksupalvelutöitä. Tehtävään kuuluu myös maalöytöjen ja esineiden materiaaliteknistä tutkimusta sekä konservointimenetelmien kehittämistä. Asiantuntijapalvelut sekä museoiden ja yleisön neuvonta kuuluvat myös toimenkuvaan.

Hakijalta odotamme: Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa konservaattorin ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto tai vastaava sekä kokemus maalöytöjen ja esineiden konservoinnista. Vastuualueessa painottuvat maalöytöjen ja esineiden konservointi, mutta tehtävä edellyttää valmiutta muidenkin aineistojen käsittelyyn. Lisäksi edellytetään aktiivista kehittämisotetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Kielitaito: Suomen kielen lisäksi ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Tehtävän palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 7 (2408,23€/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Työaika: virastotyöaika 36 tuntia 45 minuuttia viikossa. Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki -järjestelmä.

Työsuhde on määräaikainen, tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Tehtävä täytetään 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy: 30.11.2017

Työpaikan katuosoite:
Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskus, Kanervantie 6, 01380 Vantaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa Konservointiyksikön intendentti Eero Ehanti, puh. 0295 33 6139, eero.ehanti@kansallismuseo.fi

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan 30.11.2017 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen eero.ehanti@kansallismuseo.fi.


Kirjaaja Museoviraston Kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat -yksikköön


Tehtävän kuvaus

Haemme Museovirastoon kirjaajaa vakituiseen virkasuhteeseen.

Museoviraston kirjaamo kuuluu Kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat -yksikköön. Yksikön tehtävänä on mm. Museoviraston asiakirjahallinnan kehittäminen ja ohjeistaminen, arkiston hallinta ja asiakaspalvelu sekä kirjaamotoiminta.
Yksikkö vastaa myös Museoviraston arkeologisista kokoelmista sekä Museoviraston kirjastosta.

Kirjaajan tehtävänä on virastoon vireille tulevien asioiden rekisteröinti ja hallinta. Kirjaaja osallistuu kirjaamon toiminnan sekä asianhallintajärjestelmän kehittämiseen. Lisäksi tehtäviin kuuluu asiakaspalvelu ja päätearkistotehtävät kirjaamon osalta.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ammattikorkeakoulu- tai opistotason tutkintoa, vähintään asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkintoa tai muuta asiakirjahallinnan vastaavaa koulutusta, laajaa kirjaamiskokemusta sekä kokemusta asianhallintajärjestelmien käytöstä.
Lisäksi edellytetään aktiivista kehittämisotetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Työssä tarvittava kielitaito

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja hyvää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Liukuva virastotyöaika 36 tuntia 45 minuuttia
Tehtävä alkaa: 1.1.2018 lukien tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 30.11.2017 16:15
ID: 29-257-2017
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteella Museoviraston kirjaamo, PL 613, 00100 Helsinki.
Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 6 (2 143,57 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut

Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki -järjestelmä.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä
Yli-intendentti Jutta Kuitunen, puh. 0295 33 6081, jutta.kuitunen@museovirasto.fi

Toimipiste

Museovirasto, Sturenkatu 2a, 00510 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

http://www.nba.fi/fi/index


Erikoisasiantuntija Museoviraston Museoalan kehittäminen -yksikköön


Tehtävän kuvaus

Haemme Museoviraston Museoalan kehittäminen -yksikköön erikoisasiantuntijaa vakituiseen virkasuhteeseen 1.1.2018 alkaen.
Viran keskeisenä tehtävänä on vastata erikseen sovittavilta osin kulttuuriperintöä koskevien kansainvälisten sopimusten asiantuntijatehtävistä, koordinoida niiden toimeenpanoa sekä vastata niiden seurannasta ja niihin liittyvästä sidosryhmäyhteistyöstä, ohjauksesta ja tuesta. Tehtävään kuuluu sopimusten strategista edistämistä, toiminnan koordinointia sekä sopimusten edellyttämien kansallisten luetteloiden valmistelua ja ylläpitoa yhdessä eri osapuolien kanssa. Tehtävään kuuluu tärkeänä osana asiantuntija- ja sidosryhmäyhteistyö ulkopuolisten sidosryhmien kanssa, pohjoismainen ja muu kansainvälinen yhteistyö sekä tuen antaminen ja tiedonvaihto Museoviraston sisällä eri osastojen asiantuntijoiden kanssa. Edelleen tehtävään kuuluu sopimusten toimeenpanoon liittyvä viestintä ja tiedon välittäminen sekä sopimusalaan kuuluvien julkaisujen, selvitysten ja raporttien laatiminen. Lisäksi tehtävään kuuluu sopimusten toimialaan kuuluvien valtionavustuksien vastuuvalmistelijana toimiminen.
Tehtävän erityiset vastuut koskevat UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön sopimusta ja sen toimeenpanoon liittyviä tehtäviä, sekä osaltaan erikseen sovittavia muita kulttuuriperintösopimuksia. Tehtävän haltija toimii samalla aineettoman kulttuuriperinnön kansallisen asiantuntijatyöryhmän sihteerinä.

Tehtävän vuotuinen toimintasuunnitelma ja tavoitteet laaditaan pääjohtajan johdolla.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset viran hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä kulttuuriperintöalan kansainvälisen kentän tuntemus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoa, kokemusta kansainvälisistä tehtävistä, kykyä monialaiseen yhteistyöhön sekä verkostoitumiseen, valmiuksia joustavaan tiimityöhön sekä aktiivista kehittämisotetta.

Eduksi katsotaan kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten tuntemus, erityisesti UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen osalta, kokemus tekstin tuottamisesta sekä raporttien ja selvitysten laatimisesta, viestinnästä ja tiedon välittämisestä.

Työssä tarvittava kielitaito

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja hyvää ruotsin kielen taitoa. Monipuolinen kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Liukuva virastotyöaika 36 tuntia 45 minuuttia.

Tehtävä täytetään 1.1.2018 lukien tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 27.11.2017 16:15
ID: 29-258-2017
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteella Museoviraston kirjaamo, PL 613, 00100 Helsinki.
Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 9 (3 122,10 €/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut

Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki-järjestelmä.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä
Kehittämisjohtaja Pirjo Hamari, puh. 0295 33 6005, pirjo.hamari@museovirasto.fi

Toimipiste

Museovirasto, Museokatu 1, 00100 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

http://www.nba.fi/fi/index


Henkilöstöpäällikkö / lakimies Hallintopalvelut -yksikköön


Tehtävän kuvaus

Museoviraston Hallintopalvelut -yksikköön haetaan määräaikaiseen virkasuhteeseen henkilöstöhallintoon erikoistunutta henkilöstöpäällikköä / lakimiestä. Tehtävään haettavan henkilön erityisinä vastuualueina ovat työnantajatoiminta, HR- ja taloushallintotiimien oikeudellinen tuki ja esimiestyö sekä osaamisen kehittämisen, työhyvinvoinnin ja työsuojelun johtaminen. Tehtävään sisältyy myös esimiestehtäviä. Lisäksi tehtävään on mahdollista sisällyttää kehitys- ja muita tehtäviä erityisesti talouden ja hankintatoimen osalta.

Tarjoamme erinomaisen työyhteisön sekä erittäin mielenkiintoisen ja monipuolisen toimenkuvan henkilöstöhallintoon erikoistuneelle lakimiehelle, joka on motivoitunut kehittymään ammatillisesti.

Hallintopalvelut-yksikkö vastaa viraston laki- ja henkilöstöpalveluista sekä talous- ja tilapalveluista. Lakimiesten tehtävänä on oikeudellisten palveluiden tuottaminen Museovirastolle, sen osastoille ja toimintayksiköille sekä Museoviraston ydinprosessien tukeminen. Lakimiehet vastaavat vastuualueidensa oikeudellisesta neuvonnasta ja lausuntojen laadinnasta sekä oikeudenkäyntien hoitamisesta. Lisäksi lakimiehet osallistuvat vastuualueitaan koskevien työryhmien ja yhteistyöelinten työskentelyyn sekä kansallisella että EU- ja kansainvälisellä tasolla. Yksikön asiat liittyvät pääasiallisesti julkisiin hankintoihin, sopimus- ja ympäristöoikeuteen, tekijänoikeuteen, henkilötietolainsäädäntöön viraston erityislainsäädäntöön sekä työ- ja virkamiesoikeuteen. Muita usein toistuvia asioita ovat mm. kiinteistöjen hallinta-, käyttöja avoinnapitosopimukset, tapahtuma- ja yhteistyösopimukset, julkisuuslainsäädäntö ja valtionavustukset. Tehtävänkuvaa voidaan muokata osittain valittavan henkilön osaamisprofiilin perusteella.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Tehtävän hoitaminen edellyttää ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa ja soveltuvaa käytännön kokemusta viran tehtäväalasta. Haemme henkilöä, jolla on useamman vuoden kokemus valtionhallinnon henkilöstöhallinnosta sekä lakimiestehtävistä. Sopimusoikeuden ja hankintatoimen osaaminen on välttämätöntä. Tehtävän hoitaminen edellyttää erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä innostaa ja johtaa ihmisiä ja projekteja, oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja sujuvaa esiintymis- ja neuvottelutaitoa.

Työssä tarvittava kielitaito

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa, hyvää englannin ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
36 h 45 min/viikko
Tehtävä alkaa: 1.12.2017
Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan, mieluiten joulukuun aikana. Haastattelut järjestetään heti hakuajan päättymisen
jälkeen.
Tehtävässä on 4 kk koeaika.
Määräaikainen, päättyy: 31.7.2018
Määräaikaisuuden syy on sijaisuus.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 22.11.2017 16:00
ID: 29-259-2017
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteella Museoviraston kirjaamo, PL 613, 00100 Helsinki.
Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Työnantajavirka, jolloin palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilön osaamisen perusteella. Hakija voi esittää palkkatoivomuksen.

Edut

Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa- sekä työaikapankki-järjestelmä. Toimipaikka sijaitsee Helsingin keskustassa Suomen kansallismuseon pihapiirissä sijaitsevassa Vaunuvaja-nimisessä toimipaikassa.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä
Carolina Ansinn, hallintojohtaja, puh. 0295 33 6031, carolina.ansinn@museovirasto.fi

Toimipiste

Museovirasto, Museokatu 1, 00100 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Hakemukset pyydetään toimittamaan 22.11.2017 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti valtion työhakusivuston www.valtiolle.fi kautta. Tehtävän työavain on 29-259-2017. Tarvittaessa hakemukset voi myös toimittaa Museoviraston kirjaamoon osoitteella PL 913, 00101 Helsinki. Käyntiosoite on Sturenkatu 2a. Hakemuksia ei palauteta. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita tehtävän työavain 29-259-2017.

Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen. Se kartuttaa, hoitaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansallisomaisuutta, tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa. Museovirasto vastaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön, arkeologisen kulttuuriperinnön ja rakennusperinnön sekä kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa. Se myös kartuttaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansalliskokoelmaa, tutkii aineellista kulttuuriperintöä sekä tukee ja kehittää museoalaa valtakunnallisesti.
Museovirasto tarjoaa monipuolisia, jatkuvasti kehittyviä palveluita kaikille kansalaisille.


Intendentti Kulttuuriympäristöpalvelut -osaston Länsi-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut -yksikköön


Tehtävän kuvaus

Virka on sijoitettu Kulttuuriympäristöpalvelut -osaston Länsi-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut –yksikköön. Tehtävä on vakituinen, tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.
Intendentin tehtävänä on vastata toiminta-alueen rakennusperinnön suojelua turvaavista asiantuntija- ja viranomaistehtävistä restauroinnin ja korjausrakentamisen osalta. Tehtävään sisältyy toimintaympäristön seuraaminen, Museoviraston entistämisavustusten valvontaa ja niiden käytön ohjausta, korjausrakentamisen ja restauroinnin neuvontaa, tietojärjestelmien sisällön ylläpitoa, osallistumista alan koulutukseen, viestintään ja sidosryhmäyhteistyöhön. Huomattava osa tehtävistä kohdistuu Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Satakunnan rakennusperinnön suojeluun.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto (yamk, amk).
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää ja mahdollisimman monipuolista perehtyneisyyttä rakennettuun kulttuuriympäristöön, restauroinnin periaatteisiin ja korjausrakentamisen käytäntöihin sekä rakennustekniikkaan ja - materiaaleihin. Lisäksi edellytetään esiintymis-, ilmaisu- ja neuvottelutaitoja sekä yhteistyökykyä, kykyä kansainväliseen toimintaan sekä tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan tuntemusta.
Eduksi luetaan työskentelyä tukeva jatkokoulutus, muu täydentäviä valmiuksia antava kouluttautuminen ja työkokemus sekä muu perehtyneisyys viraston toimialaan ja sitä koskevaan lainsäädäntöön.

Työssä tarvittava kielitaito

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito on eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika, liukuva virastotyöaika, 36 tuntia 45 minuuttia viikossa
Tehtävä alkaa: 1.1.2018
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 17.11.2017, klo 16:00
ID: 29-244-2017
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteella Museoviraston kirjaamo, PL 613, 00100 Helsinki.
Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Museoviraston palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 8 (2726,68 €/kk) tai vaativuusryhmän 9 (3122,10 €/kk) mukaan valittavan henkilön osaamisalueista riippuen. Lisäksi tehtävästä maksetaan henkilökohtaista palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Edut

Virastossa on käytössä etätyömahdollisuus, joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki–järjestelmä.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä
Helena Taskinen, yli-intendentti, puh 0295 33 6281, helena.taskinen@museovirasto.fi

Toimipiste
Museovirasto
Sturenkatu 2a
00510 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävän pääasiallinen toimipiste on mahdollista sijoittaa myös Tampereelle.
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto

Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen. Se kartuttaa, hoitaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansallisomaisuutta, tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa. Museovirasto vastaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön, arkeologisen kulttuuriperinnön ja rakennusperinnön sekä kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa. Se myös kartuttaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansalliskokoelmaa, tutkii aineellista kulttuuriperintöä sekä tukee ja kehittää museoalaa valtakunnallisesti.
Museovirasto tarjoaa monipuolisia, jatkuvasti kehittyviä palveluita kaikille kansalaisille.Valtiolle.fi-logo

Tutustu valtion töihin, työntekijöihin ja työnantajiin

 SivukarttaSivu päivitetty 16.11.2017
© Museovirasto