Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museoviraston hinnasto


Hinnat 1.1.2018 lukien.
Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.


Lyydian kuninkaan Kroisoksen lyöttämä hopearaha 500-luvulta eKr.

Lyydian kuningas Kroisos (560-546 eKr.) lyötti eräät läntisen maailman varhaisimmista rahoista. Hopearahan kuva-aiheena on härkä ja leijona. Raha kuuluu Kansallismuseon rahakammioon sijoitettuun SKOP:n kokoelmaan.

Valtion viranomaisten suoritteiden maksullisuuden ja suoritteista perittävien maksujen suuruuden yleisistä perusteista ja maksujen muista perusteista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992). Hinnoittelua koskevia ohjeita on myös valtion maksuperustelain nojalla annetuissa asetuksissa, ministeriöiden päätöksissä sekä erityislainsäädännössä olevissa maksusäännöksissä.

Keskeinen Museoviraston hinnoittelua määräävä säännös on opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta, jossa säädetään maksuttomista, maksullisista ja omakustannusarvon mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista, liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista suoritteista, kirjasto- ja tietopalvelusuoritteista sekä museoiden pääsymaksuista.

Luvat ja todistukset
Pääsymaksut
Opastukset ja työpajat
Tilojen vuokrat ja käyttökorvaukset
Kokoelmapalvelut
Koulutus, konsultti- ja asiantuntijapalvelut
Valokopiot, tulosteet ja skannaus
Musketti
Suomen Museot Online
Paikkatietopalvelut
Muinaisjäännösrekisteri
Muut maksut
Kirjastopalvelut
Tietokeskus Vellamon kirjastopalvelut
Kuvapalvelut
Kuvaukset ja kuvausten lokaatiomaksut
Toimitusmaksut

 SivukarttaSivu päivitetty 3.1.2018
© Museovirasto