Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Itämeren maiden kulttuuriperintöyhteistyö


Itämeren maiden (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Saksa, Puola, Viro, Latvia, Liettua ja Venäjä) kulttuuriministeriöt perustivat vuonna 1997 seurantaryhmän (Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States) edistämään kulttuuriperintöalan yhteistyötä. Ryhmä raportoi kulttuuriministerien kokouksille, joissa asetetaan toiminnan tavoitteet ja päätetään valtuuksista.

Seurantaryhmä vaihtaa kokemuksia ajankohtaisista asioista sekä luo ja vahvistaa hyviä käytäntöjä. Se edistää alan verkostoitumista ja lisää kulttuuriperintöalan näkyvyyttä sekä kansallisesti että koko Itämeren alueella. Seurantaryhmässä on kustakin maasta yhdestä kolmeen jäsentä, jotka edustavat museo- ja kulttuuriympäristöalaa.

Seurantaryhmän verkkosivut (englanniksi)

Teemaryhmät


Seurantaryhmä on perustanut teemaryhmiä edistämään keskeisiä yhteistyöaloja. Ne muodostavat asiantuntijaverkostoja tiedonvaihtoon ja ammatillisten käytäntöjen kehittämiseen.

Vedenalaisen kulttuuriperinnön teemaryhmä


Ryhmän tavoitteena on kehittää keinoja vedenalaisen kulttuuriperinnön suojeluun Itämeren alueella. Teemaryhmän Euroopan unionin rahoituksella toteuttamassa Rutilus Light-hankkeessa kerättiin tietoja vedenalaisen kulttuuriperinnön hallinnoinnin ja suojelun tilasta eri maissa. Tämän pohjalta laadittiin 100-lista Itämeren tärkeimmistä vedenalaisista kulttuuriperintökohteista. Lista esittelee vedenalaisen kulttuuriperinnön merkitystä ja Itämeren erityisiä suojeluun vaikuttavia olosuhteita. Raporttia hyödynnetään, kun pyritään nykyistä parempaan suojeluun.

Vedenalaisen kulttuuriperinnön teemaryhmä edistää sekä Itämeren maiden välisten että kansainvälisten sopimusten vahvistamista ja noudattamista. Sopimuksin olisi mahdollista saada suojelun piiriin myös aluevesien ulkopuolella oleva vedenalainen kulttuuriperintö. Ryhmä valmistelee yhteistä suositusta Itämeren alueen vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelusta, arvottamisesta ja hallinnosta. Sen perustana ovat kansainväliset julistukset: Euroopan neuvoston hyväksymä "European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage" ja UNESCOn sopimus "Protection of Underwater Cultural Heritage". Aihe on ajankohtainen myös siksi, että Euroopan unionissa valmistellaan merialueita koskevaa toimintapoliittista ohjeistusta "Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas".

Vedenalaisen kulttuuriperinnön teemaryhmän verkkosivut (englanniksi)

Rannikkoseutujen kulttuuriperinnön teemaryhmä


Työryhmä tuotti syyskuussa 2016 Saksan Kielissä järjestettyyn kuudenteen Itämerenmaiden kulttuuriperintöfoorumiin lyhytelokuvia, jotka esittelevät alueen merellistä kulttuuriympäristöä eri näkökulmista.


Kaikki elokuvat on tekstitetty, selostettu tai jälkiäänitetty englanniksi.

Lataa tästä työryhmän syyskuussa 2016 julkaisema kirja Baltic Seascapes, jossa esitellään Itämeren alueen merellistä kulttuuriympäristöä.

Lisätietoja Itämerenmaiden kulttuuriperintöyhteistyöstä (englanniksi) ja Museoviraston erikoistukija Hannu Matikka, hannu.matikka@museovirasto.fi

Itämeren maiden kulttuuriperintöfoorumit


Kulttuuriperintöyhteistyötä on esitelty sekä alan asiantuntijoille että suurelle yleisölle Itämeren maiden kulttuuriperintöfoorumeissa. Foorumeissa on tarkasteltu ajankohtaisia, puhuttelevia aiheita Itämeren maiden näkökulmasta. Seurantaryhmä ja teemaryhmät ovat olleet mukana toteuttamassa tapahtumia.

Baltic Sea Identity. Common Sea - Common Culture?
1st Cultural Heritage Forum in Gdansk 3.-6.4.2003
http://mg.kpd.lt/users/www/uploaded/1st-cultural-heritage-forum.pdf [Kulttuuriperintöfoorumin 2003 julkaisu pdf-tiedostona, englanniksi] 

"Cultural heritage - contemporary challenge"
4th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum in Riga 8.-11.9.2010
http://ej.uz/vkpai_report [Kulttuuriperintöfoorumin 2010 julkaisu pdf-tiedostona, englanniksi]

Lisätietoa 


Itämeren maiden kulttuuriperintöyhteistyön verkkosivut
http://mg.kpd.lt/.

Itämeren maiden neuvoston verkkosivut
http://www.cbss.org/

 SivukarttaSivu päivitetty 12.10.2017
© Museovirasto