Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan sopimuksen toimeenpano Suomessa


Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin vuonna 2003. Suomessa sopimus astui voimaan 2013. Museovirasto vastaa sopimuksen toimeenpanosta Suomessa.

Elävä aineeton kulttuuriperintö voi olla suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja. Se voi myös olla myös ilmaisuja, käytäntöjä, tietoja ja taitoja tai välineitä, esineitä sekä näihin liittyviä paikkoja.

Yleissopimuksen tavoitteena on edistää elävän aineettoman kulttuuriperinnön vaalimista sekä lisätä tietoisuutta aineettoman kulttuuriperinnön merkityksestä. Sopimus painottaa perinteen välittämistä, kulttuurista moninaisuutta sekä ihmisten osallisuutta kulttuuriperintöön.

Sopimuksen henki edellyttää, että yhteisöillä on keskeinen rooli aineetonta kulttuuriperintöä tunnistettaessa ja määriteltäessä. Sopimusta toteutetaan Suomessa toimilla, jotka edistävät ja turvaavat aineettoman kulttuuriperinnön suojelua yleensä, esimerkiksi koulutukseen, tutkimukseen tai tallentamiseen liittyen. Lue lisää toimeenpanosuunnitelmasta (Museovirasto 2015)

Toimeenpanon tueksi on myös asetettu aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä, joka toimii toimeenpanon tukena ja asiantuntijana aineetonta kulttuuriperintöä koskevissa kysymyksissä.

Toimeenpanon keskeinen työkalu ovat elävän perinnön ringit, joiden on tarkoitus toimia elävän perinnön eri alojen solmukohtina ja koordinoivina eliminä. Ensimmäisenä ringit on perustettu käsitöiden (joulukuu 2015) ja luontoalan (huhtikuu 2016) toimijoille.

Yleissopimus edellyttää sopimusosapuolilta kansallisen aineettoman kulttuuriperinnön luettelon laatimista, ja Suomessa tämä luettelointi toteutetaan kahdessa vaiheessa. Helmikuussa 2016 avattu avoin wikipohjainen luettelo tarjoaa yhteisöille ja ryhmille mahdollisuuden esitellä omaa aineetonta kulttuuriperintöään ja hyviä elävän perinnön vaalimiskäytäntöjä.

Wikiluettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia kansalliseen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, joka on tarkoitus avata vuonna 2017. Tästä luettelosta on mahdollista hakea Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Päätökset kansalliseen luetteloon otettavista kohteista sekä Unescon luetteloihin tehtävistä ehdotuksista tekee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanosta antaa koordinaattori Leena Marsio, leena.marsio@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6017

Aineeton kulttuuriperintö -verkkosivut
Elävän perinnön wikiluettelo

Valtioneuvoston asetus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Unescon sivut aineettomasta kulttuuriperinnöstä

 SivukarttaSivu päivitetty 26.4.2016
© Museovirasto