Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Arkeologisen kulttuuriperinnön suojelu


Suomi allekirjoitti vuonna 1994 Euroopan arkeologisen kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen. Sopimus astui voimaan toukokuussa 1995. Yleissopimuksen tarkoituksena on suojella arkeologista kulttuuriperintöä Euroopan maiden yhteisen muistin lähteenä sekä historiallisen ja tieteellisen tutkimuksen aineistona. Arkeologisen kulttuuriperinnön osiksi katsotaan kaikki kiinteät muinaisjäännökset ja irtaimet muinaisesineet sekä muut muinaisilta ajoilta periytyvät ihmisen toiminnan jäljet.

Suojellakseen arkeologista kulttuuriperintöä ja taatakseen tutkimustyön tieteellisen tason sopimuspuolet mm. sitoutuvat luomaan järjestelmän kaivauksia ja muuta arkeologista toimintaa koskevaa luvanantoa ja valvontaa varten sekä varmistamaan, että kaivauksia ja muita menetelmiä, jotka saattavat vahingoittaa kohdetta, saavat suorittaa ja käyttää vain pätevät, niihin erityisesti valtuutetut henkilöt. Sopimuspuolet myös pyrkivät sovittamaan yhteen ja yhdistämään arkeologiset ja maankäytön suunnittelun tarpeet. Sopimuksessa on myös artikla arkeologisen tutkimustyön ja muinaisjäännösten suojelun rahoittamisesta.

Suomen muinaismuistolaki noudattaa sopimuksessa esitettyjä pääperiaatteita.

Lisätietoa:


 SivukarttaSivu päivitetty 18.6.2014
© Museovirasto