Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Maisemaa koskeva eurooppalainen yleissopimus


Sopimus on tehty Firenzessä 20.10.2000, jolloin Suomi allekirjoitti sopimuksen ensimmäisten 18 valtion joukossa. Sopimukseen saatiin vuoden 2003 lopussa kymmenes ratifiointi. Suomi on ratifioinut sopimuksen ja se on tullut Suomessa voimaan vuonna 2006.

Yleissopimuksen lähtökohtia ovat kestävän kehityksen tavoitteet sekä maiseman merkitykset kulttuurin, ekologian, ympäristön, talouden ja yhteiskunnan kannalta. Erityisenä näkökulmana on maiseman merkitys eurooppalaisen identiteetin, paikallisen kulttuurin ja yksikön elämänlaadun turvaamisessa.

Laaja maisemasopimus kattaa luonnon- ja kulttuurimaisemat, suojelualueet ja tavallisen ympäristön. Sen päämääränä on maisemansuojelun ja -hoidon ja maisemasuunnittelun sekä siihen liittyvän eurooppalaisen yhteistyön edistäminen. Sopimus kattaa luonnon-, maaseutu- ja kaupunkialueet ja kaupunkien reuna-alueet, samoin maa-, sisävesi- ja merialueet.

Sopimusosapuolet sitoutuvat huomioimaan lainsäädännössään maiseman olennaisena osana elinympäristöä, laatimaan maisemansuojeluun- ja hoitoon tähtääviä politiikkoja sekä sisällyttämään maisemanäkökohdat alue- ja kaupunkisuunnittelu- ja muihin politiikkoihin, joilla on maisemaan vaikutusta.

Yleissopimuksen yhteydessä perustettu Euroopan neuvoston maisemapalkinto on tunnustus, joka voidaan myöntää paikallis- ja alueviranomaisille tai ryhmittymille, jotka ovat ottaneet käyttöön politiikan tai toimenpiteitä, jotka ovat osoittautuneet pysyvästi tehokkaiksi ja ovat esimerkkinä muille alueviranomaisille Euroopassa. Tunnustus voidaan myös myöntää kansalaisjärjestöille, jotka ovat erityisen merkittävästi osallistuneet maisemansuojeluun, -hoitoon tai -suunnitteluun.

Lisätietoa:


 SivukarttaSivu päivitetty 18.6.2014
© Museovirasto