Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Faron puiteyleissopimus


Faron puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä avattiin Euroopan neuvoston jäsenmaiden allekirjoitettavaksi 27.10.2005 Farossa, Portugalissa. Faron yleissopimuksena tunnettu sopimus korostaa aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä yhteisenä ja arvokkaana voimavarana. Yleissopimus syntyi Euroopan neuvoston ministerikomitean halusta luoda viitekehys, joka osoittaisi millaisia taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia mahdollisuuksia ja voimavaroja kulttuuriperintö tarjoaa.

Sopimus päivittää Euroopan neuvoston kulttuuriperintöpolitiikkaa vastaamaan Euroopan poliittisten rakenteiden ja rajojen muutoksia, yhteiskuntien ja kulttuurien muutoksia, kansalaisten oikeuksien ja tarpeiden kehittymistä sekä digitalisoitumisen, globalisoitumisen, alueellistumisen ym. vaatimuksia ja haasteita.

Faron yleissopimus on tähänastisista kansainvälisistä kulttuuriperintösopimuksista laajin ja monipuolisin. Yleissopimuksen keskeisiin tavoitteisiin kuuluu kulttuuriperinnön, elämänlaadun, identiteetin ja kestävän kehityksen välisen yhteyden vahvistaminen yhteiskunnassa. Sopimus korostaa kulttuuriperintöä voimavarana, kulttuuriperinnön monimuotoisuutta ja merkitystä kestävän taloudellisen kehityksen resurssina.

Sopimuksen taustalla on ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, jossa sivistykselliset oikeudet sisältävät oikeuden kulttuuriperintöön. Yksi sopimuksen keskeisistä viesteistä on yksilöiden ja yhteisöjen oikeus hyötyä kulttuuriperinnöstä ja osallistua sen rikastuttamiseen. Oikeuteen liittyy velvollisuus kunnioittaa muiden kulttuuriperintöä.

Yleissopimus pyrkii myös vahvistamaan kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa korostamalla ihmisten oikeutta määritellä itselleen tärkeän kulttuuriperinnön. Sopimus kannustaa yhteisöjä toimimaan yhteiseksi koetun kulttuuriperinnön hyväksi. Kulttuuriperintöjen hyväksi toimivat yhteisöt, kulttuuriperintöyhteisöt, ovat yksi sopimuksen uutta luovista elementeistä.

Faron yleissopimuksen voimaansaattaminen Suomessa: taustaselvityshanke


Faron yleissopimuksen on tähän mennessä ratifioinut 17 Euroopan neuvoston jäsenvaltiota. Liittymisen valmistelut ovat parhaillaan käynnissä useassa maassa. Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö antoi yleissopimuksen voimansaattamisen taustaselvitystyön Museovirastolle, joka toteutti sen yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton kanssa vuoden 2014 aikana. Selvitys julkistettiin toukokuussa 2015.

Taustaselvityshanke suosittelee Faron yleissopimuksen voimaansaattamista Suomessa. Selvityksessä kartoitettiin kulttuuriperintötyön kehittämistarpeita, joilla voidaan edistää Faron yleissopimuksen tavoitteiden toteutumista Suomessa. Selvitystyössä tavoiteltiin laajaa kansalaisten osallistumista. Työn tuloksena syntynyt raportti kannustaa arvokeskusteluun kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä ja kulttuuriperintötyön kehittämisen suunnista. Raportissa esitetään suosituksia toimintatavoista, jotka tukevat Faron yleissopimuksen viitoittamaa kestävää kulttuuriperintötyötä.

Lisätietoja Faron puiteyleissopimuksesta, sopimuksen voimaansaattamista valmistelleesta taustaselvityksestä ja sen tuloksista antavat Museovirastossa yli-intendentti Ulla Salmela, puh. 0295 33 6251, ulla.salmela@museovirasto.fi ja erikoistutkija Hannu Matikka, puh. 0295 33 6273, hannu.matikka@museovirasto.fi.

Lisätietoja Faron puiteyleissopimuksen voimaansaattamisesta Suomessa antaa opetus- ja kulttuuriministeriössä ylitarkastaja Mirva Mattila, puh. 0295 33 0269, mirva.mattila@minedu.fi.
Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä

KOHTI KESTÄVÄÄ KULTTUURIPERINTÖTYÖTÄ
Taustaselvitys Faron yleissopimuksen voimaansaattamiseksi Suomessa
Museovirasto ja Suomen Kotiseutuliitto 2015

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society

The Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (Faro Convention, 2005) [Lisätietoa puiteyleissopimuksesta, Euroopan neuvoston verkkosivut]

pdf Faro-raportin tiivistelmä selkokielellä (204 KB)

pdf Faro-raportin suositukset selkokielellä (452 KB)

Faro rápmaoppalašsoahpamuša válmmaštallanraporta
Faron puiteyleissopimuksen tiivistelmä saameksi

Faro soahpamuša ávžžuhusat
Faron sopimuksen suositukset saameksi


 SivukarttaSivu päivitetty 20.10.2015
© Museovirasto