Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Haagin yleissopimuksen mukainen kulttuuriomaisuuden luettelointi


UNESCO:n Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen ja sen pöytäkirjojen kansalliseen täytäntöönpanoon liittyen valmistellaan merkittävän kulttuuriomaisuuden luetteloa, ns. Haag-inventointia. Inventointia valmistelevat 2010-2011 Museovirasto, Kansallisarkisto ja Kansalliskirjasto ja Valtion taidemuseo. Saamelaiskulttuurin kohteet valmistellaan yhteistyössä saamelaiskäräjien ja Siidan kanssa.

Haag-inventoinnin tavoitteena on kansallisesti merkittävän kulttuuriomaisuuden tunnistaminen ja kulttuuriomaisuuden turvaamisen edistäminen. Haag-inventointiluettelo on luonteeltaan viranomaisselvitys, joka on tarkoitettu ensisijaisesti viranomaisten käyttöön poikkeusoloja koskevaa valmiussuunnittelua ja normaaliolojen riskienhallintaa varten. Inventointiin sisällytetään kiinteää ja irtainta tieteellisesti, taiteellisesti tai historiallisesti arvokasta kulttuuriomaisuutta. Inventointi kattaa sekä kiinteän että irtaimen kulttuuriomaisuuden: rakennetun ympäristön, kirjastot, arkistot, museot ja muinaisjäännökset.

Luetteloon sisällyttäminen ei merkitse muodollista suojelustatusta kohteille. Inventointiin ei sisälly esityksiä Haagin yleissopimuksen ja toisen pöytäkirjan mukaisista erityis- tai tehostetun suojelun piiriin esitettävistä kohteista.

Vuoden 2012 aikana inventoinnista järjestetään asiantuntijakuuleminen. Myös kohteiden omistajiin ollaan yhteydessä inventointihankkeen aikana. Tavoitteena on välittää jatkossa tietoa kohteiden omistajille mm. paloriskeihin varautumisesta.

Haagin yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettama neuvottelukunta, jossa on edustus luetteloa valmistelevien viranomaisten lisäksi Pääesikunnasta, puolustusministeriöstä, sisäasiainministeriöstä, ympäristöministeriöstä, ulkoministeriöstä, Suomen Kuntaliitosta, Kirkkohallituksesta, ortodoksisesta kirkollishallituksesta, ICOM Suomen komitea ry:stä,  ICOMOS Suomen osasto ry:stä sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Inventointitarve on todettu opetusministeriön työryhmien muistioissa vuosina 2001, 2007 ja 2009.

Kulttuuriomaisuuden suojelun yhteistyöryhmä - Loppuraportti. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:23.

Kulttuuriomaisuudet uhat ja suojelu. Työryhmän esitys Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen toimeenpanosta. Suomessa ja osana kansainvälistä kriisinhallintaa. Opetusministeriön julkaisuja 2007:8.

Kulttuuriomaisuuden suojelu Suomessa aseellisen selkkauksen sattuessa. Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen seuranta- ja ohjaustyöryhmän muistio. Opetusministeriön työryhmien muistioita 9:2001.

Haagin yleissopimus kulttuuriomaisuuden suojelemiseksi aseellisen selkkauksen sattuessa [Opetus- ja kulttuuriministeriö]

Kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa (englanniksi) [UNESCO]

Varautumisohjeet ja ohjeita kulttuuriperinnön suojelemiseksi kriisitilanteissa [Museovirasto]

[Museovirasto]


Yhteystiedot:

Lisätietoja kulttuuriomaisuuden suojelun neuvottelukunnasta:
Neuvottelukunnan puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Hannele Lehto, puh. 09 160 77070 hannele.lehto@minedu.fi

Yhteystiedot luettelointia valmisteleviin virastoihin:

Kansallisarkisto:
Yksikönjohtaja István Kecskeméti, puh. 050 567 5887, istvan.kecskemeti@narc.fi

Kansalliskirjasto:
Hallinto- ja kehittämispalvelujen johtaja Dorrit Gustafsson, puh. 09 191 22731, dorrit.gustafsson@helsinki.fi

Museovirasto:
Margaretha Ehrström, puh. 0295 33 6252 margaretha.ehrstrom@museovirasto.fi (Kulttuuriympäristön suojelu)
Tuula Heikkurinen-Montell, puh. 0295 33 6282 tuula.heikkurinen-montell@museovirasto.fi (Kulttuuriympäristön suojelu)
Raila Kataja, puh. 0295 33 6388 raila.kataja@kansallismuseo.fi (Suomen kansallismuseo)

Valtion taidemuseo, Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet (KEHYS):
Erikoisasiantuntija Helka Ketonen, puh. 09 173 36361, helka.ketonen@fng.fi


 SivukarttaSivu päivitetty 11.4.2016
© Museovirasto