Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Rakennustaiteellisen perinnön suojelu


Yleissopimuksen tarkoittamaa rakennustaiteellista perintöä ovat

  • Kulttuurimuistomerkit; kaikki historiallisesti, arkeologisesti, taiteellisesti, tieteellisesti, yhteiskunnallisesti tai teknisesti huomattavan mielenkiintoiset rakennukset ja rakenteet, mukaan lukien niiden kalusteet ja varusteet
  • Rakennuskokonaisuudet; historiallisesti, arkeologisesti, taiteellisesti, tieteellisesti, yhteiskunnallisesti tai teknisesti huomattavan mielenkiintoiset kaupunki- tai maaseuturakennusten ryhmät, jotka ovat riittävän eheät muodostaakseen topografisesti erotettavan kokonaisuuden sekä
  • Rakennetut ympäristöt; osittain rakennetut kohteet, jotka riittävän erillisenä ja eheänä luonnon ja ihmistyön yhdistelmänä muodostavat historiallisesti, arkeologisesti, taiteellisesti, yhteiskunnallisesti tai teknisesti huomattavan mielenkiintoisen, topografisesti erotettavan kokonaisuuden.

Suojeltavien kohteiden tunnistamiseksi ja turvaamiseksi sopijapuolet sitoutuvat niiden luettelointiin sekä tarvittaviin lakisääteisiin toimiin kohteiden turvaamiseksi. Yleissopimus kiinnittää huomiota myös rakennusperinnön uusiin käyttöihin ja yleisön pääsyyn suojeltuihin kohteisiin, kunhan kohteet eivät uhanalaistu.

Lisätietoa:

Yleissopimus allekirjoitettiin 3.10.1985, ratifioitiin 17.10.1991 ja saatettiin voimaan 1.2.1992 (SopS 10/1992, säädösviite  37/1992).


 SivukarttaSivu päivitetty 18.6.2014
© Museovirasto