Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelu


Museoviraston Suomen merimuseo on osallistunut vedenalaisen kulttuuriperinnön suojeluun tähtäävän kansainvälisen sopimuksen valmistelutyöhön. Unescon 31. yleiskokous hyväksyi sopimustekstin marraskuussa 2001. 

Unescon suojelusopimus sisältää samoja perusperiaatteita arkeologisen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelusta kuin Suomen muinaismuistolaki. Viranomaiset säätelevät kulttuuriperintöön kohdistuvaa toimintaa, löydöistä on ilmoitettava viranomaisille ja sata vuotta vedessä olleet hylyt määritellään kulttuuriperinnöksi lasteineen ja muine sisältöineen.

Sopimusartikloiden pääaiheita ovat vedenalaisen kulttuuriperinnön määritelmä sekä ne juridiset keinot ja kansainvälisen yhteistyön mekanismit, joilla suojelu toteutetaan. Liiteosassa määritellään meriarkeologisen tutkimuksen ja dokumentoinnin säännöt. Sopimuksen keskeisen suojeluperiaatteen mukaan kulttuurihistorialliset löydöt tulee ensisijaisesti säilyttää löytöpaikoillaan (in situ).

Mikäli kohteista kuitenkin nostetaan esineitä tai osia tutkimuksen tarpeisiin, on asiallisen konservoinnin ja hallinnoinnin avulla varmistettava kulttuuriperinnön pitkäaikainen säilyminen. Kulttuuriperintöä ei saa nostaa vedestä kaupallisen edun tavoittelemiseksi eikä kulttuuriperintökohteesta peräisin olevaa tutkimusaineistoa pidä peruuttamattomasti hajottaa. Vedenalaiseen kulttuuriperintöön kohdistuvan toiminnan tulee olla viranomaisen valtuuttamaa.

Lisätietoa:


 SivukarttaSivu päivitetty 18.6.2014
© Museovirasto