Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Euroopan neuvosto ja kulttuuriperintö


Euroopan neuvosto on vuonna 1949 perustettu hallitusten välinen järjestö, johon kuuluu yhteensä 47 valtiota. Euroopan neuvosto korostaa kulttuuria ja kulttuuriperintöä olennaisena osana demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistamista Euroopassa. Neuvoston toiminnan teemoissa näkyvät mm. kulttuurinen monimuotoisuus ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, kulttuuriperintö yhteisöjen voimavarana, luova talous ja osallisuus.

Euroopan neuvostolla on yli 200 yleissopimusta, jotka ovat monenkeskisiä valtiosopimuksia. Sopimuksesta tulee osa jäsenmaan kansallista lainsäädäntöä, kun se ja riittävä määrä muita jäsenmaita on sen hyväksynyt tai ratifioinut. Lisäksi neuvosto antaa jäsenmaidensa politiikkaa ohjaavia suosituksia.

Kulttuuriyleissopimus vuodelta 1954 loi puitteet laajalle toiminnalle koulutuksen, kulttuurin, urheilun ja nuorisotyön alueilla. Kulttuuriperintöä koskevia yleissopimuksia on yhteensä neljä. Arkkitehtuurin suojelua koskeva yleissopimus vuodelta on 1985 (Granadan sopimus), arkeologista kulttuuriperintöä koskeva vuodelta 1992 (Vallettan sopimus), maisemayleissopimus vuodelta 2000 (Firenzen sopimus) ja tuorein kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä koskeva yleissopimus vuodelta 2005 (Faron sopimus).

Yleissopimusten toteutumista seuraavat johtokomiteat, joista edellä mainitut sopimukset kuuluvat Kulttuurin, kulttuuriperinnön ja maiseman johtokomitean (CDCPP) alaisuuteen. Ne saavat toimeksiantonsa jäsenmaiden ulkoministereiden tai heidän pysyvien edustajiensa muodostamalta ministerikomitealta, joka on Euroopan neuvoston yli päättävä elin. Jäsenmaat nimittävät johtokomiteoihin sen työalaan perehtyneet edustajansa ministeriö- tai keskushallinnon tasolta. Suomella on edustajat opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ympäristöministeriöstä ja Museovirastosta.

Euroopan neuvosto tekee yhteistyötä Euroopan unionin sekä kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten ammatillisten yhteisöjen, kuten Europa Nostran ja ICOMOSin, kanssa.

Euroopan neuvoston kulttuuriperintöön liittyvää toimintaa ovat alan politiikan ja standardien määrittelyn ja seurannan ohella jäsenmaiden kulttuuriperintöammattilaisten verkostoituminen ja yhteistyö (Herein), tekninen yhteistyö ja avunanto, kulttuuriperinnön integrointi yhteiskunnan muihin sektoreihin sekä hankkeet joilla edistetään eurooppalaisten tietoisuutta kulttuuriperinnöstään. Suurelle yleisölle suunnattuja toimintamuotoja ovat esimerkiksi European Heritage Days (Suomessa Euroopan kulttuuriympäristöpäivät) ja eurooppalaiset kulttuurireitit.

Linkkejä / Lisätietoja

Euroopan neuvoston kulttuuriperintöön liittyvät yleissopimukset ja suositukset:
http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/kansainvalinen_toiminta/kansainvalisia_sopimuksia [kulttuuriperintöön liittyvät EN:n sopimukset Museoviraston sivuilla]
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/default_en.asp?expandable=2 [kulttuuriperintö ja maisema Euroopan neuvoston sivuilla]

HEREIN
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/HEREIN/default_en.asp [HEREIN Euroopan neuvoston verkkosivuilla]

European Heritage Days
http://www.europeanheritagedays.com/

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät
http://www.rakennusperinto.fi/kulttuuriymparistopaivat

Euroopan neuvoston kulttuurireitit:
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Routes/Default_en.asp

 SivukarttaSivu päivitetty 20.8.2014
© Museovirasto