Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Euroopan neuvoston kulttuuriperintöyhteistyön verkosto HEREIN


HEREIN (European Heritage Network) on Euroopan neuvoston kulttuuriperintöverkosto, joka välittää tietoa Euroopan neuvoston jäsenmaiden kulttuuriperintöpolitiikasta ja kulttuuriperinnön suojelukäytännöistä. Verkostoon osallistuu tällä hetkellä 42 jäsenmaata. Verkoston kansalliset koordinaattorit edustavat kunkin maan kulttuuriperintöhallintoa ja asiantuntemusta. Suomen kansallisen koordinaattorin tehtävä on Museovirastolla. HEREIN-tietojärjestelmään (HEREIN System) on koottu kattavasti tietoja neuvoston jäsenmaiden kulttuuriperintöä koskevasta lainsäädännöstä ja hallinnosta. Tietoja voi selata HEREIN-portaalissa. HEREIN-Thesaurus sisältää yli 500 kulttuuriperintöalan keskeistä käsitettä 15 eri kielellä.

Lisätietoja:

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/HEREIN/default_en.asp [HEREIN Euroopan neuvoston verkkosivuilla]

http://www.herein-system.eu/ [HEREIN-tietojärjestelmä ja Thesaurus]

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Herein/coordinators_en.asp [Kansalliset HEREIN-koordinaattorit]

 SivukarttaSivu päivitetty 20.8.2014
© Museovirasto