Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Kansainvälisiä yhteistyöhankkeita


Hankeyhteistyö on osa Museoviraston kansainvälistä toimintaa. Hankkeissa kehitetään ja kootaan tietoja hyvistä käytännöistä ja saadaan tietoja kehityssuunnista hyödynnettäväksi ja huomioitavaksi myös Suomen kulttuuriperintöalan kehittämistyössä.  

CODEUCH - Itämeren rannikkovaltioiden vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelutyön kehittämishanke


Collaboration and Development of new Methods for the Preservation of Underwater Cultural Heritage (CODEUCH) hankkeen (1.12.2014 - 30.11.2015) tavoitteena oli tiivistää Itämeren rannikkovaltioiden vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelua koskevaa yhteistyötä sekä kehittää ja yhtenäistää suojelua koskevia hyviä käytäntöjä.

Hankkeessa kartoitettiin eri valtioiden tämän hetkiset suojelukäytännöt. Painopiste oli laajamittaisissa valtioiden rajat ylittävissä vesirakennushankkeissa ja EU:n Itämeristrategiaan liittyvässä merialueiden käytön suunnittelussa. Hankkeessa haettiin myös yhteisiä ratkaisuja vedenalaisen kulttuuriperinnön esittelyyn laajemmassa mittakaavassa eri kohderyhmille.

Projektin toiminnot oli jaettu kolmeen pääryhmään:

  1. Suojellut muinaisjäännökset ja niiden suoja-alueet, sekä laajamittaiset vedenpohjaa koskettavat hankkeet (mm. Itämeren alueen merten aluesuunnittelu)
  2. Virkistyssukeltaminen ja muinaisjäännökset
  3. Rekistereiden hyödyntäminen vedenalaisen kulttuuriperinnön visualisoinnissa ja esittelyssä

Kaikki Itämeren rannikkovaltiot olivat osallisia projektissa Itämeren alueen vedenalaisen kulttuuriperinnön työryhmän kautta. Työryhmän asetti Itämeren maiden kulttuuriperintöyhteistyötä kehittävän seurantaryhmä (The Baltic Sea Working group on Underwater Cultural Heritage, ks. tarkemmin http://mg.kpd.lt/LT/1/Underwater-Heritage.htm).

CODEUCH - hankkeen rahoitti Euroopan unionin Itämeren alueen strategiarahasto (EUSBSR). Tämän ns. siemenrahahankkeen tarkoituksena oli luoda laajempi, pitkäkestoisempi hanke, johon haettiin lisää partnereita.

CODEUCH-hanketta johti Viron Muinsuskaitseamet (National Heritage Board) ja partnereita olivat Ruotsi / Statens Sjöhistoriska Museum ja Suomi / Museovirasto.

Museovirastossa hankkeen yhteyshenkilö oli  tutkija Riikka Alvik. Hankkeeseen osallistuivat myös tutkija Minna Leino sekä intendentit Sallamaria Tikkanen ja Maija Matikka.

CODEUCH-hankkeen verkkosivut

Itämeren maiden kulttuuriperintöyhteistyötä kehittävän seurantaryhmän (The Baltic Sea Working group on Underwater Cultural Heritage) verkkosivut


Fregatti St. Nikolai
Ruotsinsalmen meritaistelussa vuonna 1790 uponnut venäläinen fregatti St. Nikolai viistokaikuluotaimella otetussa kuvassa. Hylyn suojelu on haastavaa, sillä se sijaitsee väylän vieressä ja sen osia on levinnyt laajalle alueelle meren pohjassa. Hylyllä on sukeltamisen ja ankkuroinnin estävä suoja-alue, mutta laivaliikennettä sen päältä ei voi estää. Kuva: Immi Wallin, Subzone Oy

Skogens kulturarv i Kvarkenregionen (SKAIK)


EU:n Botnia Atlantica -ohjelmaan kuuluneen, Merenkurkun metsien kulttuuriperinnön suojelua kehittäneen pohjoismaisen yhteistyöprojetin tavoitteena oli kehittää metsäalueiden kulttuuriperinnön inventointi- ja dokumentointimenetelmiä sekä tiivistää viranomais- ja asiantuntijayhteistyötä arkeologien ja metsätoimijoiden välillä.

SKAIK-hankkeen verkkosivut
Kuva1 Koulutusta Kaustisilla
Projekti järjesti yhteistyössä Metsäkeskus Etelä-Pohjanmaan ja Laihian Metsänhoitoyhdistyksen kanssa muinaisjäännöskoulutusta Keski-Pohjanmaan alueella toimiville metsäalan ammattilaisille. Kuvassa tutustutaan metsänkäsittelyyn Kaustisten Kankaan laaja-alaisella kivikautisella asuinpaikalla. Kuva: Vesa Laulumaa

 SivukarttaSivu päivitetty 2.5.2016
© Museovirasto