Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

SKAIK:ssa tapahtunutta 2012-2013Yhteistyöviikot Västerbottenissa


SKAIK-projektin yhteistyöviikot järjestettiin Västerbottenissa syyskuussa 2012 ja toukokuussa 2013. Tutustumiskohteina olivat muun muassa saamelaisten pyhä paikka Atoklimpen kulttuurireservaatissa Norjan rajan tuntumassa sekä kalliomaalauskohde Finnforsbergetissä Skellefteåssa. Syyskuussa tavataan jälleen Kyrönmaan metsissä.


AtoklimpenFinnforsberget

Atoklimpenin rinteillä vasemmalta: Lars Ekman (Suomen metsäkeskus), Satu Koivisto (Museovirasto), Helena Gustafsson (Skogsstryrelsen), Anki Berg (Västerbottens Museum), Berit Andersson (Västerbottens Museum), Mikke Nyholm (Museovirasto), AnnKristin Unander (Skogsstryrelsen), Vesa Laulumaa (Museovirasto) sekä Erik Sandén (Västerbottens Museum). Kuva: Vesa Laulumaa. Oikealla: AnnKristin, Helena, Göran Ådjers (Suomen metsäkeskus), Satu ja Berit uusien kalliomaalausten äärellä Västerbottenin jylhissä maisemissa. Kuva: Mikke Nyholm

Tiedotus, kehittäminen ja koulutus


Metsäalan toimijoille järjestetyt koulutukset ja seminaarit, ammatti- ja sanomalehdissä julkaistut artikkelit sekä arkeologian alan konferensseissa pidetyt esitelmät ovat pitäneet tutkijat Satu Koiviston ja Vesa Laulumaan kiireisinä koko vuoden.

Jordania PetraTutkija Vesa LaulumaaTutkija Satu Koivisto

Hankkeen tuloksia on esitelty mm. Jordaniassa World Archaeological Congressissa. Esitelmät metsäalan ja arkeologian yhteistyön merkityksestä sekä laserkeilausaineistojen hyödyistä arkeologisessa inventoinnissa ovat herättäneet suurta mielenkiintoa myös kansainvälisesti. Kuvat: Vesa Laulumaa ja Mikke Nyholm

Inventointi ja kulttuuriperinnön esittely


Kyrönmaan muinaisjäännösten inventointi on saatu päätökseen ja tiedot kohteista aluerajauksineen on päivitetty muinaisjäännösrekisteriin. Inventoinnista on valmistumassa yli 700-sivuinen raportti. Vuoden 2013 tärkeimpiä tavoitteita on SKAIK-projektin Kyrönmaan opastussuunnitelman toteuttaminen. Käyntikohteiksi on valittu yhdeksän alueelle tyypillistä muinaisjäännöstä, jotka ovat näyttäviä, helposti saavutettavia ja joista osa sijoittuu jo valmiin retkeilyreitin varteen. Opastaulujen visuaalisen ilmeen on luonut graafinen suunnittelija Mikael Nyholm Museovirastosta. Kuvitukset opastauluihin toteuttaa taiteilija Tom Björklund ja niiden sisällöstä vastaavat SKAIK-projektin tutkijat. Opastaulut varustetaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisillä teksteillä.

Vähäkyrö Alhonmäki-PahamäkiTom ja MikkeIsokyrö Tuomaanmäki

Vasemmalla: Inventointia Vähänkyrön hautaröykkiöillä lokakuussa 2012. Keskellä: Taiteilija Tom Björklund ja graafinen suunnittelija Mikke Nyholm keskustelevat opastaulun sisällöstä Vähänkyrön Kaavontönkällä. Oikealla: Mikke ja Satu miettivät opastaulun paikkaa Isonkyrön Tuomaanmäellä. Kuvat: Vesa Laulumaa

Laihia HuumuksenmäkiLuuanalyysi

Vasemmalla: Riitta Raatikainen Metsäkeskuksesta vastaa käyntikohteiden kulkureittien ja kunnostuksen suunnittelusta ja työnjohdosta. Opastettaviksi valittujen kohteiden maanomistajat ovat suhtautuneet suunnitelmiin positiivisesti. Laihian Huumuksenmäellä Vesa ja Riitta keskustelevat maanomistajien kanssa reitin kunnostukseen liittyvistä kysymyksistä. Kuva: Mikke Nyholm

Oikealla: Osteologi Katariina Nurminen on analysoinut anatomisten vertailuaineistojen avulla viiden jo 1930-luvulla tutkitun röykkiön luuaineistoja. Analyysien tuloksena voidaan saada uutta tietoa röykkiöihin haudattujen vainajien lukumäärästä, iästä tai sukupuolesta sekä mukaan haudatuista eläimistä. Luita on myös tarkoitus ajoittaa radiohiilimenetelmällä, jotta saataisiin tarkempaa tietoa röykkiöhautausten ajankohdasta. Uusia tietoja hyödynnetään myös kohteiden opastuksessa. Kuva: Mikke Nyholm SivukarttaSivu päivitetty 23.7.2013
© Museovirasto