Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Yhteistyöviikko Ruotsissa | EEA 2011 | Metsänomistajien kulttuuriperintö-retkipäivä Laihialle | Laihian arkeologinen inventointi jatkuu syksyllä 2011Yhteistyöviikko Ruotsissa


Toukokuussa osallistuivat ruotsalaiset kumppanit yhteisinventointiin Laihialla ja elo-syyskuussa oli suomalaisten vuoro inventoida Västerbottenissa Ruotsissa. Inventoinnissa oli mukana Satu Koivisto ja Vesa Laulumaa Museovirastosta, Jouni Taivainen ja Taisto Karjalainen Metsähallituksesta. Inventointia vetivät Berit Andersson Västerbottenin museosta ja AnnKristin Unander Skogstyrelsenistä. Inventoinnissa keskityttiin tarkastamaan Ruotsin ilmakeilausaineiston analyysissa havaittuja kohteita Skellefteåjoen varressa. Viikon ohjelmaan kuului myös käynti Skellefteån museossa sekä ekskursio Fjällbodan autioituneeseen kylään, jota suunnitellaan käynti- ja opaskohteeksi. Saman viikon lopulla Medleforsissa järjestettiin myös SKAIK-projektin ohjausryhmän kokous.

Västerbottenin museon tutkija Berit Andersson (vas.) esittelee Metsähallituksen Jouni Taivaiselle ja Museoviraston Satu Koivistolle maastotallenninta
Västerbottenin museon Berit Andersson (vas.) esittelee Metsähallituksen Jouni Taivaiselle ja Museoviraston Satu Koivistolle inventoinnin dokumentoinnissa käytettävää maastotallenninta. Kuva: Vesa Laulumaa
AnnKristin Unander (Skogstyrelsen), Jouni Taivainen ja Taisto Karjalainen (Metsähallitus) tutkivat yhteisinventoinnissa havaitun kivikautisen asuinpaikan löytöjä
AnnKristin Unander (Skogstyrelsen), Jouni Taivainen ja Taisto Karjalainen (Metsähallitus) tutkivat yhteisinventoinnissa löytyneen kivikautisen asuinpaikan löytöjä Skellefteån Storkågeträsketin rannalla. Kuva: Vesa Laulumaa


EEA 2011


EAA:n konferenssin pitopaikkana oli Radisson Blue –hotelli Oslossa
EAA:n konferenssin pitopaikkana oli Radisson Blue -hotelli Oslossa. Kuva: Vesa Laulumaa
European Association of Archaeologists (EAA) järjesti vuosittaisen konferenssinsa Oslossa 14.-18.9.2011. SKAIK-projektin tutkijat Satu Koivisto ja Vesa Laulumaa osallistuivat konferenssiin ja pitivät esitelmän otsikolla "Forestry as a crime". Esitelmä kuului "Archaeology and Law, Archaeology and Ethics" -sessioon. Suomalaisten esitelmä käsitteli metsissä tapahtuneita muinaisjäännösrikkomuksia, niihin liittyviä oikeusprosesseja ja yhteistyön tarpeellisuutta metsäalan kanssa. Konferenssiin osallistui noin 850 eurooppalaista arkeologia.

Konferenssipaikan aulassa järjestettiin posterinäyttely, jossa oli yli 80 posteria
Konferenssipaikan aulassa järjestettiin posterinäyttely, jossa oli yli 80 posteria. Kuva: Vesa Laulumaa


Metsänomistajien kulttuuriperintö-retkipäivä Laihialla


Kuva2 Koulutusta Laihian metsänomistajille
Projektin järjestämälle koulutusretkelle osallistui bussilastillinen Laihian metsänomistajia lokakuussa 2011. Retkellä käytiin alueelle tyypillisillä muinaisjäännöksillä, kuten Rautakallion Korvenmäen varhaisrautakautisella (n. 500-0 eaa) röykkiökohteella. Kuva: Vesa Laulumaa
Museovirasto ja Suomen metsäkeskus järjestivät Laihian metsänomistajille kulttuuriperintökohteisiin sekä niiden huomioimiseen metsänkäsittelyssä liittyvän koulutusretkeilyn lauantaina 1.10.2011.

Maastoretkeilyllä tutustuttiin muinaisjäännösten tunnistamiseen, metsänkäsittelyyn muinaisjäännösalueilla sekä vapaaehtoisen metsien suojelun mahdollisuuksiin. Maastokohteilla kouluttajina olivat sekä Museoviraston että Metsäkeskuksen edustajat. Päivän aikana oli mahdollisuus esittää kysymyksiä muinaisjäännösten huomioimisesta metsänkäsittelyssä sekä saada lisätietoa omassa metsässä sijaitsevasta muinaisjäännöskohteesta. Retkelle osallistui myös median edustajia ja koulutuspäivää uutisoitiin laajasti paikallislehdistössä.


Laihian arkeologinen inventointi jatkui syksyllä 2011


Kuva3 Dokumentointia kentällä
Tiedot muinaisjäännöksistä tallennetaan kannettavaan tietokoneeseen maastossa. Kenttämuistiinpanot työstetään myöhemmin inventointiraportiksi. Arkeologi Vesa Laulumaa kirjaa ylös tietoja röykkiöstä Laihialla kesällä 2011. Kuva: Piritta Häkälä
Laihian muinaisjäännösten inventointia jatkettiin lämpimän syksyn ansiosta marraskuulle saakka. SKAIK-projektin tutkijat Vesa Laulumaa ja Satu Koivisto kartoittivat maastossa Laihian muinaisjäännöskohteita ja kävivät läpi ilmalaserkeilausaineiston havaintojaanalyysissä havaittuja mielenkiintoisia rakenteita ja alueita. Projektin tähänastisen inventointityön tuloksena 84 % Laihian 268 muinaisjäännöksestä on nyt tarkastettu arkeologien toimesta. Tiedot kohteista tallennettiin siten, mitä inventointihetkellä paikalla oli enää havaittavissa. Kaikki aikaisemmat havainnot huomioitiin ja tarkastettiin. SKAIK-inventoinnin myötä Laihian muinaisjäännösten alakohteiden, mm. yksittäisten kivirakenteiden, määrä väheni selvästi. Syynä tähän ovat aikaisempien havaintojen tulkinnanvaraisuus, muuttuneet ympäristöolosuhteet, kohteiden tuhoutuminen metsänuudistamisessa ja joissain tapauksissa virheet paikkatiedoissa. Kohteiden tarkennetut paikkatiedot, kuvaukset ja aluerajaukset päivitetään muinaisjäännösrekisteriin helmikuun 2012 loppuun mennessä, jonka jälkeen ne ovat kaikkien saatavilla Museoviraston sähköisen kulttuuriympäristön rekisteriportaalin välityksellä.


 SivukarttaSivu päivitetty 6.6.2012
© Museovirasto