Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Suomalais-ruotsalainen yhteistyö


Projektin pilottivuonna 2009 hankkeen suomalaisten ja ruotsalaisten osapuolten kesken järjestettiin kolme tapaamista. Tavoitteena oli jakaa metsäalueiden kulttuuriperinnön suojeluun, tutkimukseen ja hoitoon liittyviä tietoja ja kokemuksia. Tapaamisissa keskusteltiin mm. metsien kulttuuriperinnön inventointimenetelmistä ja metsänkäsittelystä. Suurimpana huolena lahden molemmin puolin on muinaisjäännöskohteiden säilyminen nykyisessä tehometsätaloudessa.

Toteuttamishankkeen aikana 2011-2013 yhteistyötä tiivistetään edelleen. Aiempien lyhyiden tapaamisten sijaan toteutetaan vuosittain viikon mittaiset yhteisinventoinnit Merenkurkun molemmin puolin. Vuonna 2011 Suomen puolella tehtiin yhteisinventointia Laihialla 16.-20.5. Ohjelma oli monipuolinen, siihen kuuluu mm. muinaisjäännöskylttien pystytystä, koekuopitusta pronssikautisella kohteella ja tutustumista muinaisjäännöskohteisiin metsäalan ammattilaisten kanssa. Vastavuoroisesti projektin suomalaiset arkeologit matkustivat inventoimaan Ruotsin Västerbotteniin elokuun lopussa.

Kuva6 Yhteistyötä Skellefteåssa
Tietojen ja kokemusten vaihto luo pohjaa onnistuneelle hankeyhteistyölle Pohjanlahden molemmin puolin. Skellefteån Finnforsbergetin kalliomaalauksen äärellä (vas.) AnnKristin Unander Skogstyrelsenistä, Berit Andersson Västerbottenin museosta, Satu Koivisto Museovirastosta ja Taisto Karjalainen Metsähallitukselta. Kuva: Vesa Laulumaa

Kuva7 Yhteisiä haasteita
Pohjanmaan ja Västerbottenin pitkä yhteinen historia, ympäristöolosuhteet, metsien arkeologinen kulttuuriperintö sekä lisääntynyt tehometsätalous tarjoavat mielenkiintoisen ja haastavan perustan yhteiselle projektille. Kuva: Vesa Laulumaa SivukarttaSivu päivitetty 2.1.2012
© Museovirasto