Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Toiminta ja aikataulu


Projektin kenttätyöt painottuvat kevääseen ja syksyyn, jolloin havainnointimahdollisuudet maastossa ovat paremmat kuin keskellä kasvukautta. Kevättalvella suunnitellaan tulevan kenttäkauden töitä ja loppuvuosi kuluu pitkälti kenttätöiden tuottaman materiaalin käsittelyssä ja raportoinnissa. Projektin hallinto vaatii myös huomattavan osan ajasta pitkin vuotta.

Toteuttamishankkeen 2011-2013 toiminta ja aikataulu on esitetty taulukossa.

2011 2012 2013
Metsäalan yhteistyö Metsänomistajien informointi ja koulutus, muinaisjäännökset ja metsänkäsittely Metsäalan oppilaitokset, neuvonta, tiedottaminen, metsien arvokkaat elinympäristöt, luonto- ja kulttuurireitin suunnittelu, ympäristötukineuvonta Toimintaohje metsänkäsittelystä muinaisjäännösalueilla, luonto- ja kulttuurireitin toteutus
Inventointimenetelmien kehittäminen Kehittäminen ja testaaminen Menetelmän käyttöönotto Käyttökokemukset, arviointi, kehittämistarpeet
Metsien kulttuuriperinnön inventointi Kenttätyöjaksot Kyrönmaalla; Laihia, Isokyrö ja Vähäkyrö Kenttätyöjaksot Kyrönmaalla; Laihia, Isokyrö ja Vähäkyrö Yhteenveto kenttätyön tuloksista, maastotarkastuksia reiteillä ja hoitokohteilla
Tietojärjestelmien kehittäminen Inventointitietokanta, kehittäminen, testaus ja toteuttaminen Inventointitietokannan käyttöönotto Käyttökokemukset, arviointi, kehittämistarpeet
Tiedotus www-sivut, esitelmät ja tiedotteet, mm. EAA Oslo, Rovaniemi, Helsinki Reittien ja esittelykohteiden opasteiden suunnittelu, esitelmät ja tiedotteet Taskuopas metsänkäsittelystä muinaisjäännösalueilla, käyntikohteiden esittelyt www-sivuilla, esitelmät ja tiedotteet
Rajat ylittävä yhteistyö Yhteiset ekskursiot, maastotyöt, kokoukset, seminaarit, yhteistyöverkoston luominen Yhteiset ekskursiot, kokoukset, maastotyöt ja yhteistyöverkoston seminaari Yhteiset kokoukset ja yleinen seminaarimetsien kulttuuriperinnöstä -neuvottelupäivät
 

 


 SivukarttaSivu päivitetty 2.1.2012
© Museovirasto