Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Päätöksenteko


Museoviraston työjärjestys

Viraston toiminta perustuu Museovirastosta annettuun lakiin ja asetuksiin. Lisäksi toimintaa ohjaavat mm. muinaismuistolaki ja laki rakennusperinnön suojelemisesta.

Museovirasto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

Viraston toimintaa johtaa pääjohtaja Juhani Kostet.

Häntä avustavat ydinprosessien johtajat: Kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila, osastonjohtaja Mikko Härö (Kulttuuriympäristöpalvelut) ja osastonjohtaja Vesa Hongisto (Arkisto- ja tietopalvelut) sekä kehittämisjohtaja Pirjo Hamari (Museoalan kehittäminen), hallintojohtaja Carolina Ansinn (Hallintopalvelut), talouspäällikkö Otto Arola (Hallintopalvelut / Talouspalvelut) sekä markkinointi- ja viestintäjohtaja Jonna Heliskoski (Markkinointi ja viestintä).

Virastolle kuuluvat asiat ratkaisee erityisistunto, pääjohtaja, ylijohtaja, osastonjohtaja tai muu työjärjestyksessä määrätty virkamies.

Erityisistunto


Museoviraston erityisistunto ratkaisee mm. merkittävät rakennussuojelua ja muinaisjäännösten suojelua, kulttuuriesineiden maastavientiä sekä muinaisesineiden lunastamista ja siirtämistä koskevat asiat.

Erityisistunnon puheenjohtaja on pääjohtaja ja jäseninä ovat Kansallismuseon ylijohtaja, muiden ydinprosessien osastonjohtajat sekä oikeusoppinut asiantuntijajäsen.

Kulttuuriperintöalan neuvottelukunta tukee viraston toimintaa


Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman kulttuuriperintöalan neuvottelukunnan tehtävänä on tukea viraston toiminnan kehittämistä ottaen huomioon koko kulttuuriperintöalan tarpeet ja toimintaedellytysten kehittäminen. Lisäksi neuvottelukunnan tehtävänä on edistää Museoviraston sekä kulttuuriperintöalan toimijoiden ja muiden sidosryhmien välistä yhteistoimintaa ja valmistella muita Museoviraston pääjohtajan määräämiä periaatteellisia, laajakantoisia tai muuten tärkeitä kysymyksiä.

Kulttuuriperintöalan neuvottelukunnan kokoonpano toimikaudella 20.3.2014-31.12.2017

Puheenjohtaja:
Pääjohtaja Juhani Kostet, Museovirasto

Jäsenet:
Pääsihteeri Kimmo Levä (Suomen museoliiton edustaja)
Hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander (Suomen Kotiseutuliiton edustaja)
Erityisasiantuntija Johanna Selkee (Suomen kuntaliiton edustaja)
Professori Maunu Häyrynen (yliopistojen edustaja)
Erityisasiantuntija, filosofian tohtori Johanna Vuolasto (Taiteen edistämiskeskuksen edustaja)
Museonjohtaja Dan Lindholm (maakuntamuseoiden ja aluetaidemuseoiden edustaja)
Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen (Opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja)
Erityisasiantuntija Matleena Haapala (Ympäristöministeriön edustaja)
Erikoistutkija Hannu Matikka (Museoviraston henkilöstön edustaja)
Hallituksen puheenjohtaja Heljä Järnefelt, varajäsenenään kasvatustyön kehittäjä Marja Laine (Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran edustajat)
Neuvottelukunnan sihteeri kehittämisjohtaja Pirjo Hamari, Museovirasto

 SivukarttaSivu päivitetty 6.9.2017
© Museovirasto