Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museoviraston suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Tämän sivun sisällön tuottaja on Museovirasto.

Museoviraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia tai arviointeja ja selvityksiä.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Asiakirjat ovat pdf-muodossa.
 

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus määrittelee alkavan vuoden toiminnalliset tavoitteet myönnettävien määrärahojen puitteissa.
pdf Tulossopimus 2017-2019 (3.21 MB), pdf Tulossopimus 2015-2016 (585 KB), pdf Tulossopimus 2011-2014 (427 KB)

Eduskunnan hyväksymät talousarviot

Seurantatiedot
Tilinpäätös
Museoviraston tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.
pdf MV Tilinpäätös 2016 (1020 KB), pdf MV tilinpäätös 2015 (1.31 MB), pdf MV tilinpäätös 2014 (1.47 MB)

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotot Museoviraston toiminnasta
2014 ja 2015, 2013, 2011

Henkilöstötilinpäätös
pdf Henkilöstötilinpäätös 2016 (760 KB), pdf Henkilöstötilinpäätös 2015 (803 KB), pdf Henkilöstötilinpäätös 2014 (748 KB)

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset.

Suunnitelmat

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään Museoviraston toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena TTS-kautena. TTS on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ministeriössä.
pdf TTS 2016-2019 (512 KB), pdf TTS 2015-2018 (348 KB), pdf TTS 2014-2017 (397 KB)

Museoviraston talousarvioehdotus opetus- ja kulttuuriministeriölle
Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat Museoviraston omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.
pdf Talousarvioehdotus 2016 (425 KB), pdf Talousarvioehdotus 2015 (419 KB), pdf Talousarvioehdotus 2014 (154 KB)
 

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
[Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n verkkosivut]
 

Strategiat

Museoviraston strategia ohjaa kaikkea viraston toimintaa. Muita strategioita toteutetaan toiminnoissa, joita ne käsittelevät.
Museoviraston strategia 2020
pdf MVn tutkimusstrategia 2015 (674 KB)

Muiden virastojen asiakirjat valtionhallinnon NETRA-raportointijärjestelmässä

 SivukarttaSivu päivitetty 6.9.2017
© Museovirasto