Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museoviraston talous


Museovirasto toimii budjettivaroilla. Toimintaan myönnetään vuosittain määrärahat valtion talousarviossa. Museoviraston kokonaisrahoituksesta suurin osa saadaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta.

Toimintamenomäärärahat 2017

Museoviraston toimintamenoihin on myönnetty nettomäärärahaa 23 093 000

Muut kulutusmenot

Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin 15 400 000 €

Siirtomenot

Avustuksiin museoille ja kulttuuriperintöalan toimijoille 1 360 000 €
Avustuksiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille ja aluksille 1 961 000 €
Unescon kulttuuriperintösopimusten toimeenpanon edistämiseen 457 000 €

Sijoitusmenot

Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannuksiin ja kunnossapitoon 799 000 €

Muut menot

Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuviin menoihin 50 000 €

Muu rahoitus

Lisäksi virasto saa rahoitusta valtion budjettitaloudesta esim. opetus- ja kulttuuriministeriöltä, ympäristöministeriöltä sekä työllisyysmäärärahoja työ- ja elinkeinoministeriöltä ja ELY-keskuksilta. Arkeologiseen toimintaan saadaan viraston ulkopuolista rahoitusta, sillä suurten ja yleisten maankäyttöhankkeiden johdosta tehtävät arkeologiset tutkimukset maksaa kunkin hankkeen toteuttaja. Museovirastolla on myös EU-hankkeita, joihin saadaan rahoitusta useammalta taholta. Lisäksi Museovirastolla on käytössään eri rahastoissa olevia lahjoitusvaroja.

Tuloja Museovirastolle kertyy mm. museoiden ja linnojen pääsymaksuista, opastuksista ja tilavuokrista, julkaisujen myynnistä, museokauppatoiminnasta sekä kuva- ja kirjastopalveluista.
Helsingin olympialaisten juhlaraha vuodelta 1952. Kuva: Museovirasto

Helsingin olympialaisten juhlaraha vuodelta 1952. Kuva: Museovirasto

Helsingin olympialaisten juhlaraha vuodelta 1952. Kuva: Museovirasto

Helsingin olympialaisten juhlaraha vuodelta 1952. Kuva: Museovirasto

Helsingin olympialaisten juhlaraha vuodelta 1952. Kuva: Museovirasto

Helsingin olympialaisten juhlaraha vuodelta 1952. Kuva: Museovirasto

Helsingin kisojen juhlaraha vuodelta 1952
oli maailman ensimmäinen olympiaraha.
Kuva: Museovirasto



 



Sivukartta



Sivu päivitetty 7.3.2017
© Museovirasto