Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Seminaareja, kokouksia ja muita tapaamisiaKulttuuriympäristön neuvottelupäivät 2017


Luonto ja kulttuuri


9.-10.10.2017, Merikeskus Vellamo, Kotka (Tornatorintie 99)

Kulttuuriympäristön neuvottelupäivien tavoitteena on edistää kulttuuriympäristöalan ammattilaisten verkostoitumista ja yhteistä keskustelua. Lisäksi tavoitteena on tarjota ajankohtaisia aineksia ja uusia näkökulmia erityisesti viranomais- ja asiantuntijatyöhön. Tämänvuotisilla päivillä pohditaan sitä, miten luonto ja kulttuuri kohtaavat, missä menee niiden raja, onko sitä? Millaisia arvoja luontoon ja luonnonperintöön sisältyy, entä miten niiden hyvinvointivaikutuksia ja merkitystä ihmiselle voidaan arvioida ja tutkia? Mitä erilaiset maisemat ja niiden hoito tai käyttö merkitsevät meille? Entä kaupunkiluonto, metsät tai perinnebiotoopit? Neuvottelupäivien esitykset tarjoavat erilaisia näkökulmia ihmisten ympäristösuhteeseen, luontosuhteemme kulttuuriseen perustaan ja luonnon kokemiseen eri aistein. Kulttuuriympäristön neuvottelupäivät 2017 ovat myös osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä, joiden itsenäisyyden juhlavuoden teemana on Luontoon yhdessä.

Ohjelma


Maanantai 9.10.2017 klo 13.00-17.15

klo 11-13 lounasmahdollisuus Vellamon ravintolassa

klo 13.00-13.15 Tervetuliaissanat. Mikko Härö, Museovirasto ja Kirsi Niku, Kymenlaakson maakuntamuseo

13.15-14.45 LUONNON JA KULTTUURIN KOHTAAMINEN
Mikä on ympäristösuhteen perusta? Mitä on merkityksellisyys ja mikä on merkityksellistä? Miten luonto ja kulttuuri kohtaavat meissä?
Yrjö Sepänmaa, emeritusprofessori: Esteettinen maisemasuhde ja ympäristövastuu
Reetta Karhunkorva, Lusto – Suomen metsämuseo: Merkityksellinen metsäkulttuuri
Keskustelu

14.45-15.15 kahvi

15.15-17.15 IHMINEN MAISEMAN TEKIJÄNÄ
Miten maisemaa vaalitaan? Miten valintamme vaikuttavat maisemaan? Ketkä ovat maiseman tekijöitä?
Leena Lahdenvesi-Korhonen, Maa- ja kotitalousnaisten keskus: Perinnemaisemien ja kulttuuriympäristön hoidon uudet mahdollisuudet
Antti Otsamo, Metsähallitus: Metsien monikäyttö (vahvistuu)
Eevaliisa Härö, Ramboll: Ympäristökysymykset suurissa tiehankkeissa
Outi Ampuja, Helsingin yliopisto: Luonnon hyvä hiljaisuus? Näkökulmia ääniympäristön laatuun
Keskustelu

19.00 ILLANVIETTO PERINTEIKKÄÄSSÄ MERIMIESRAVINTOLA KAIROSSA (Satamakatu 7)

Tiistai 10.10.2017 klo 9.15-16.00

9.15-10.15 LUONTO KAUPUNGISSA

Miten luonto näkyy kaupungissa? Millainen merkitys luonnolla on kaupungissa? Kuka päättää ja miten asioihin vaikutetaan?
Patricia Broas, Kotkan kaupunki: Kotkan kansallinen kaupunkipuisto
Maria Jaakkola, Helsingin kaupunki: Täydennysrakentaminen ja kaupunkivihreä (vahvistuu)
Keskustelu

10.15-11.15 Tutustuminen jäänmurtaja Tarmoon tai museoiden näyttelyihin

11.15-12.15 lounasmahdollisuus Vellamon ravintolassa

12.15-14.00 LUONTO JA HYVINVOINTI
Millaisia elämyksiä luonto tarjoaa? Miten hyvinvointimme kytkeytyy ympäristöömme? Miten luontosuhteemme voi kukoistaa?
Riikka Paloniemi, SYKE: Luonto edistää terveyttä
Eki Karlsson, Suomen Latu ry: Jokamiehenoikeudet Unescon elävän kulttuuriperinnön luetteloon
Tuija Wetterstrand, Retkipaikka: Luonto osana kalliomaalausten kerrontaa
Keskustelu

14.00-14.30 kahvi

14.30-16.00 TAIDE JA LUONTO
Mikä on taiteen suhde luontoon? Miten ihmisen luontosuhde ilmenee taiteessa? Miten kulttuuri ja luonto kohtaavat taiteessa?
IC98-taiteilijaryhmä: Khronoksen talo
Heikki Willamo: Myyttinen matka
Loppukeskustelu

Päätös klo 16.00

Neuvottelupäivät on suunnattu ensisijassa Museovirastossa, maakuntamuseoissa, valtakunnallisissa erikoismuseoissa ja muissa ammatillisissa museoissa kulttuuriympäristötyötä tekeville. Edelleen ne on suunnattu Metsähallituksessa, Liikennevirastossa ja valtion aluehallinnossa kulttuuriperintöä tai -ympäristöä koskevaa työtä tekeville sekä muille vuoden teemaan kiinnittyville yhteistyötahoille, kuten Suomen ympäristökeskuksen toimijoille.

Tapahtumaan ilmoittaudutaan 11-22.9.2017 tämän linkin kautta. Ilmoittautuminen on tärkeää, vaikka osallistuisi vain osaan neuvottelupäivien ohjelmasta. Päiväohjelman lisäksi myös illanviettoon ilmoittaudutaan etukäteen.

Osa ohjelmasta striimataan verkkoon ja tallennetaan myöhemmin Museoverkkopalveluun.

Tapahtuman järjestää Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut yhteistyössä Kymenlaakson museon, Merikeskus Vellamon ja Suomen merimuseon kanssa. Lisätietoa tapahtumasta antavat Museoviraston yli-intendentti Ulla Salmela (ulla.salmela@museovirasto.fi) ja erikoistutkija Päivi Maaranen (paivi.maaranen@museovirasto.fi).

 SivukarttaSivu päivitetty 20.9.2017
© Museovirasto