Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Saamelaismuseo Siida ja Museovirasto vaalivat yhteistyössä saamelaisten kotiseutualueen kulttuuriympäristöä


Saamelaismuseo Siidan ja Museoviraston tiedote

Saamelaismuseo Siida ja Museovirasto ovat solmineet kulttuuriympäristön vaalimista koskevan yhteistyösopimuksen. Sopimuksessa sovitaan yhteistyöstä ja työnjaosta rakennusperinnön ja arkeologian tutkimuksen, inventoinnin ja suojelun sekä restauroinnin alalla. Museovirasto delegoi sopimuksella pääosan arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvistä viranomaistehtävistä saamelaisten kotiseutualueella Siidalle. Sopimus on voimassa 1.1.2011–31.12.2013.


Museovirasto on solminut kulttuuriympäristön vaalimisen yhteistyösopimuksia maakuntamuseoiden kanssa 1990-luvulta lähtien. Yhteistyösopimusten laajuus riippuu siitä onko maakuntamuseolla rakennustutkijaa, restauroinnin asiantuntijaa tai arkeologia. Yhteistyösopimuksia on vuoden 2011 alusta voimassa 21. Yhteistyösopimuksen solmiminen saamelaismuseon kanssa tuli mahdolliseksi, kun museoon palkataan päätoiminen arkeologi.

Saamelaismuseo Siida on Suomen saamelaisten kansallismuseo ja valtakunnallinen erikoismuseo, jonka keskeisenä tavoitteena on tukea saamelaista identiteettiä ja kulttuurista itsetuntoa.  Nyt solmitun sopimuksen myötä saamelaismuseo vahvistaa rooliaan saamelaisen kulttuuriympäristön vaalijana. Siidasta tulee Museoviraston yhteistyösopimusmuseo ja se vastaa pääosasta arkeologisen kulttuuriperinnön viranomais- ja asiantuntijatehtäviä saamelaisten kotiseutualueella. Saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvat Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnat sekä Sodankylän pohjoisosassa sijaitseva Lapin paliskunnan alue.

Saamelaismuseon ohella Lapin arkeologisen kulttuuriperinnön viranomaistehtäviä hoitaa Lapin maakuntamuseo. Museoviraston ja Lapin maakuntamuseon yhteistyöllä on pitkät perinteet ja yhteistyösopimus uudistettiin viime vuoden alussa. Museovirasto vastaa jatkossakin rakennusperintöä koskevista viranomais- ja asiantuntijatehtävistä (rakennuskulttuuri ja restaurointi) koko Lapissa.

Kartta Siidan, Lapin maakuntamuseon ja Museoviraston viranomaistyönjaon aluerajauksista Lapissa

Lapin yhteistyösopimusten mukainen työnjako merkitsee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavaprosesseissa sitä, että Museovirasto vastaa rakennusperintöä koskevista asioista. Arkeologisesta kulttuuriperinnöstä vastaavat Siida saamelaisten kotiseutualueella ja Lapin maakuntamuseo Kemijärven, Kittilän, Pelkosenniemen, Posion, Ranuan, Rovaniemen, Sallan, Savukosken ja Sodankylän (eteläosa) kunnissa. Kuntien tulee jatkossa ohjata lausuntopyynnöt oikealle taholle tämän mukaisesti.

Viranomaistoiminnan lisäksi Museovirasto, Saamelaismuseo ja Lapin maakuntamuseo vaihtavat tietoja ja tekevät asiantuntijayhteistyötä kulttuuriympäristöä koskevissa kysymyksissä. Sekä Saamelaismuseon että Lapin maakuntamuseon paikallinen asiantuntemus ja osaaminen kulttuuriympäristöä koskevissa asioissa ovat tärkeitä.

Lisätietoja sopimusyhteistyöstä antaa Saamelaismuseo Siidassa museonjohtaja Tarmo Jomppanen, tarmo.jomppanen@samimuseum.fi, puh. 0400 167 806. Museon toimisto sijaitsee osoitteessa Inarintie 46, 99870 Inari.

Museovirastossa lisätietoja antavat Leena Söyrinki-Harmo,(09) 4050 9271, leena.soyrinki-harmo@nba.fi, Maire Mattinen, (09) 4050 9423, maire.mattinen@nba.fi, Mikko Härö, (09) 4050 9493, mikko.haro@nba.fi ja Ulla Salmela, (09) 4050 9422, ulla.salmela@nba.fi.

Lisätietoja sopimusyhteistyöstä ja voimassa olevat maakuntamuseoiden yhteistyösopimukset

 

MUSEOVIRASTO / VIESTINTÄ
Viestintäpäällikkö Lea Murto-Orava, lea.murto-orava@nba.fi, puh. (09) 4050 9293, 050 301 7409
Tiedotusavustaja Liisa Tuomikoski, liisa.tuomikoski@nba.fi, puh. (09) 4050 9291
PL 913, 00101 HELSINKI

Sámemusea Siidda ja Musealágádusa dieðáhus 3.1.2011

Sámemusea Siida ja Musealágádus gáhtteba searválagaid sámiid ruovttuguovllu kulturbirrasa


Sámemusea Siida ja Musealágádus leaba dahkan kulturbirrasa gáhttemii guoskevaš ovttasbargosoahpamuša. Soahpamuša oassebealit soahpaba ovttasbarggus ja bargojuogus huksenárbbi ja arkeologalaš dutkama, inventerema ja suodjaleami ja ovddešteami suorggis. Musealágádus sirdá dán soahpamuša vuoðul eanaš oasi arkeologalaš kulturárbái guoskevaš eiseváldebargguin sámiid ruovttuguovllus Siidii. Soahpamuš lea fámus 1.1.2011–31.12.2013.

Musealágádus lea dahkan kulturbirrasa gáhttemii guoskevaš ovttasbargosoahpamušaid eanagoddemuseaiguin  1990-logu rájes. Ovttasbargosoahpamušaid viidodahkii lea leamaš váikkuheamen dat, leago eanagoddemuseas huksendutki, ovddešteami áššedovdi dahje arkeologa. Ovttasbargosoahpamušat leat jagi 2011 álggu rájes fámus 21.

Sámemusea Siida lea Suoma sámiid álbmotmusea ja riikkadási spesiálamusea, man váldoulbmilin lea doarjut sámiid identitehta ja sin kultuvrralaš iešdovddu. Dál dahkkojuvvon soahpamuša vuoðul sámemusea nanne iežas rolla sámi kulturbirrasa gáhttejeaddjin. Siiddas šaddá Musealágádusa ovttasbargosoahpamušmusea ja dat vástida eanaš oasis kulturárbái gullevaš eiseválde- ja áššedovdibargguin sámiid ruovttuguovllus. Sámiid ruovttuguvlui gullet Eanodaga, Ohcejoga ja Anára gielddat sihke Sámi bálgosa guovlu Soaðegili davágeahèen.

Sámemusea lassin Lappi arkeologalaš kulturárbbi eiseváldebargguid dikšu Lappi eanagoddemusea. Musealágádus ja Lappi eanagoddemusea leaba juo guhká bargan ovttas ja ovttasbargosoahpamuš oðasmahttui mannan jagi álggus. Musealágádus vástida dás duohkoge huksenárbái guoskevaš eiseválde- ja áššedovdibargguin (huksenkultuvra ja ovddešteapmi) oppa Lappis.

Kárta Siidda,Lappi eanagoddemusea ja Musealágádusa eiseváldebargojuogu guovlorájiin Lappis gávdno Musealágádusa neahttasiidduin èujuhusas: http://www.nba.fi/tiedostot/1ea6719b.pdf

Lappi ovttasbargosoahpamušain daddjojuvvon bargojuohku mearkkaša eanageavahan- ja huksenlága vuollásaš lávvaproseassain dan, ahte Musealágádus vástida huksenárbái guoskevaš áššiin. Arkeologalaš kulturárbbis vástida sámiid ruovttuguovllus Siida, ja Giemajávrri, Gihttela, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Roavvenjárgga, Salla, Suovvaguoikka ja Soaðegili (lulágeahèi) gielddain fas Lappi eanagoddemusea. Gielddat galget dás duohko èujuhit cealkámušbivdagiid rivttes oassebeallái dás daddjojuvvon vuogi mielde.

Eiseváldedoaimma lassin Musealágádus, Sámemusea ja Lappi eanagoddemusea lonohallet dieðuid ja dahket áššedovdiovttasbarggu kulturbirrasii guoskevaš áššiin. Sihke Sámemusea ja Lappi eanagoddemusea báikkálaš áššedovdamuš ja máhttu kulturbirasáššiin mearkkašit ollu. 

Lassedieðuid soahpamušovttasbarggus addá Sámemusea Siiddas museahoavda Tarmo Jomppanen, tarmo.jomppanen@samimuseum.fi, tel. 0400 167 806. Musea doaimmahat lea èujuhusas Inarintie 46, 99870 Anár.

Musealágádusas lassedieðuid addet Leena Söyrinki-Harmo,(09)) 4050 9271, leena.soyrinki-harmo@nba.fi, Maire Mattinen, (09) 4050 9423, maire.mattinen@nba.fi, Mikko Härö, (09) 4050 9493, mikko.haro@nba.fi ja Ulla Salmela, (09) 4050 9422, ulla.salmela@nba.fi.

Lassedieðut soahpamušovttasbarggus ja eanagoddemuseaid gustojeaddji ovttasbargosoahpamušat gávdnojit èujuhusas

 

MUSEOVIRASTO / VIESTINTÄ
Viestintäpäällikkö Lea Murto-Orava, lea.murto-orava@nba.fi, puh. 040 128 6041
Viestintäassistentti Liisa Tuomikoski, liisa.tuomikoski@nba.fi, puh. 040 128 6042
PL 913, 00101 HELSINKI

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto