Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museoviraston uusi organisaatio otetaan käyttöön vaiheittain


Museoviraston uusi prosessiorganisaatio otetaan käyttöön vuoden 2011 alussa vaiheittain. Organisaatio on suunniteltu viraston strategian pohjalta, tuottavuus- ja tehokkuusnäkökulmat huomioiden. Ydinprosessien osastonjohtajien ja tukipalveluiden päälliköiden tehtäviin on valittu henkilöt Museoviraston sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä. Heidän ensimmäisenä tehtävänään on käynnistää omien yksiköidensä sisäinen organisointi. Tehtävät ryhmitellään uudelleen prosessien strategisten painotusten perusteella ja toimenkuvat tarkistetaan. Organisaation miehitys tapahtuu viraston sisäisen haku- ja nimeämismenettelyn avulla. Museoviraston henkilöstön määrä säilyy uudessa organisaatiossa ennallaan.

Osastonjohtajat ovat:

Kulttuuriympäristön suojelu, FM Mikko Härö
Kulttuuriympäristön hoito, arkkitehti Maire Mattinen
Arkisto- ja tietopalvelut, DI Vesa Hongisto
Museoalan kehittäminen, osastonjohtajaksi valitulle FM Minna Karvoselle on myönnetty virkavapaata vuoden 2011 loppuun asti. Hänen sijaisekseen osastonjohtajaksi ajalle 1.1.-31.12.2011 on valittu FT Elina Anttila.

Museoviraston uuden organisaation viides ydinprosessi on Suomen kansallismuseo, jonka
ylijohtajana 30.6.2014 asti työskentelee FT Helena Edgren. Suomen kansallismuseon ylijohtajan nimittää viiden vuoden määräajaksi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tukiprosesseihin kuuluvissa hallintopalveluissa on päätetty eriyttää oikeudelliset palvelut tässä vaiheessa omaksi yksikökseen. Tukipalveluiden organisointi on vielä kesken. Yksiköiden prosessit ja henkilöstömäärät tarkentuvat ydinprosessien organisaatiouudistuksen valmistuttua. Tukiprosessien päällikkötehtävät, lukuun ottamatta viestintäpäällikön tehtävää, on täytetty määräaikaisesti keskeneräisten virkajärjestelyiden takia. 

Tukiprosessit ja niiden päälliköt ovat:

Hallintopalvelut: hallintopäällikkö, FM Pirjo Hamari, 31.12.2011 saakka.
Oikeudelliset palvelut: johtava lakimies, OTK Carolina Ansinn, 15.1.2012 saakka.
Talouspalvelut: talouspäällikkö, KTM Otto Arola 31.12.2011 saakka.
Viestintä- ja markkinointipalvelut: viestintäpäällikkö, VTM Lea Murto-Orava.

Museoviraston johtoryhmään kuuluvat pääjohtaja, ylijohtaja, osastonjohtajat ja tukipalveluiden päälliköt sekä johtava lakimies. Johtoryhmä toimii erityisistuntona Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Erityisistunnon oikeusoppineena jäsenenä on lakimies Sini Sivonen.

Museovirastossa valmistellaan myös uutta työjärjestystä. Se tulee voimaan 1.5.2011 alkaen. Siihen saakka toimitaan vanhan työjärjestyksen ja erillisten määräysten mukaisesti.

Lisätietoja Museoviraston organisaation kehittämisestä antavat pääjohtaja Juhani Kostet sekä osastonjohtajat ja tukipalveluiden päälliköt. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@nba.fi

 

MUSEOVIRASTO / VIESTINTÄ
Viestintäpäällikkö Lea Murto-Orava, lea.murto-orava@nba.fi, puh. 040 128 6041
Viestintäassistentti Liisa Tuomikoski, liisa.tuomikoski@nba.fi, puh. 040 128 6042
PL 913, 00101 HELSINKI

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto