Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Kohti monikulttuurisempaa museota


Valtion taidemuseo / KEHYS, Suomen kansallismuseo / Kulttuurien museo ja Suomen museoliitto järjestävät Helsingissä 20.-21.1.2011 museoiden teemapäivät. Ensimmäisenä päivänä pohditaan taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia. Toinen päivä on koko museokentälle suunnattu seminaari, joka tarjoaa monipuolisen ja kansainvälisen katsauksen museoiden monikulttuurisuustoimintaan. Seminaarin teema “Kohti monikulttuurisempaa museota” liittyy Suomen Kulttuurirahaston tukemaan projektiin “Suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuuriperintö museossa”.

Suomen Kulttuurirahasto myönsi 150 000 euroa vuonna 2008 hantien ja mansien kulttuuriperinnön vahvistamiseen ja äidinkielen tukemiseen. Varat ohjattiin Kulttuurien museolle M. A. Castrénin seuran kautta. 

Venäjällä suomalais-ugrilaiset kansat ovat aina asuneet monikielisillä alueilla, ja monikulttuurisuus on ollut osa arkea. Globaalisessa maailmassa suomalais-ugrilaisten kielten puhujat joutuvat punnitsemaan äidinkielen ja kulttuuriperinnön merkitystä valtakielen ja -kulttuurin puristuksessa.

Museoiden teemapäivien seminaarin ohjelmassa on mm. Suomen sukukansojen edustajien alustuksia Virosta, Unkarista ja Venäjältä sekä kiinnostavien monikulttuurisuushankkeiden esittelyjä.

Hantien ja mansien kielet ovat erittäin uhanalaisia

Suomen kaukaiset kielisukulaiset, hantit ja mansit asuvat Uralin itäpuolella Siperiassa Objoen ja sen sivujokien varsilla. Vaikka hanteja on yli 22 000 ja manseja 8000, kielten puhujia on vain puolet tästä. Kielet ovat uhanalaisia ja yhtenä syynä ovat murteiden väliset erot. Hantit ja mansit asuvat Hanti-Mansian autonomisen piirikunnan Jugran laajalla alueella varsin etäällä toisistaan. Pohjoisessa Kazymjoen varrella asuvien hantien kieli eroaa melkoisesti idässä Vahjoella puhutusta murteesta. Myös elinkeinoelämän rakenteessa on tapahtunut muutoksia. Kalastus, metsästys ja poronhoito elättävät harvoja. Hanteja ja manseja siirtyy kaupunkeihin, joissa kieliympäristö on erilainen. Lisäksi kielten opettajista on huutava pula. Yliopistotasoista opetusta on supistettu vuosi vuodelta ja nyt se on kokonaan päättymässä. Pian hantia ja mansia ei voi opiskella enää missään. Kielten katoamisen taustalla vaikuttaa myös asenne. Vanhemmat eivät suosi äidinkielen opetusta siinä pelossa, että se vähentää lasten pärjäämistä venäjänkielisessä koulussa.

Virtuaalinäyttely ”Suomesta Siperiaan” tukee hantin kielen opetusta

Kulttuurien museo on yhteistyössä Äidinkielen opettajain liiton kanssa tuottanut ensimmäisen hantinkielisen kiertonäyttelyn kielen opetuksen tueksi. Näyttely ”Suomesta Siperiaan” kertoo suomalaisten tutkimusmatkoista obinugrilaisten pariin. Koulun ja museon välisen yhteistyön tehostamiseksi on laadittu myös hantinkielinen tehtäväkirja. Hankkeen tarkoituksena on nuorten tavoittaminen ja siksi näyttely tehtiin myös virtuaaliseen muotoon. Hantinkielisenä se on ainoa laatuaan. Virtuaalinäyttelyyn sisältyy tietoa niin hantien, mansien kuin myös suomalaisten elämänmenosta.

Kiertonäyttely avattiin ja oppikirja sekä hantinkielinen virtuaalinäyttely julkistettiin Hanti-Mansiassa marraskuussa 2010. Nyt näyttely on toteutettu myös laajemmalle käyttäjäryhmälle suomeksi ja englanniksi. ”Suomesta Siperiaan” -virtuaalinäyttelyn (www.nba.fi/hanti) avajaiset pidetään Kulttuurien museossa perjantaina 21.1.2011 klo 17–19. Näyttelyn avaa toimittaja Kirsikka Moring. Avajaisissa esiintyy kansanlauluryhmä ”Inehmo”.

Tietoa ”Suomesta Siperiaan” hankkeesta

Hankkeen vetäjä: FT intendentti Ildikó Lehtinen, Suomen kansallismuseo / Kulttuurien museo
Työryhmä: Anne Helttunen, Anna Kangas, Ildikó Lehtinen, Jenni Reuter ja Annamari Saure
Kuvitus: Anna Seppo
Käännös venäjästä hantiksi: Jevdokija Njomisova
Käännökset suomi-venäjä ja suomi-englanti: Käännös-Aazet Oy, Vera Survo, Ildikó Lehtinen
Verkkototeutus ja sivuston suunnittelu: Arkkivoltti, Kari Lehtonen ja Päivi Paananen
Interaktiivisten tehtävien ohjelmointi: Resulttia Solutions, Mika Salonen

Lisätietoja antaa Ildikó Lehtinen, puh. 09 4050 9816, ildiko.lehtinen@nba.fi

 

MUSEOVIRASTO / VIESTINTÄ
Viestintäpäällikkö Lea Murto-Orava, lea.murto-orava@nba.fi, puh. 040 128 6041
Viestintäassistentti Liisa Tuomikoski, liisa.tuomikoski@nba.fi, puh. 040 128 6042
PL 913, 00101 HELSINKI

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto