Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Kymenlaakson museo ja Museovirasto vahvistavat yhteistyötään kulttuuriympäristön vaalimisessa


Kymenlaakson museon ja Museoviraston tiedote

Museovirasto ja Kymenlaakson museo ovat uudistaneet kulttuuriympäristön vaalimista koskevan yhteistyösopimuksensa. Sopimuksessa sovitaan yhteistyöstä ja työnjaosta rakennusperinnön ja arkeologian tutkimuksen, inventoinnin ja suojelun sekä korjausrakentamisen alalla. Museovirasto delegoi sopimuksella pääosan maakunnan rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvistä viranomaistehtävistä Kymenlaakson museolle. Maakuntamuseo hoitaa jatkossa myös useita arkeologiaan liittyviä asiantuntijatehtäviä.

Maakuntamuseot ovat Museoviraston keskeisiä yhteistyökumppaneita kulttuuriympäristön vaalimisessa. Alueella toimiva asiantuntija on tehokas, nopea ja oikea-aikainen sekä helposti asiakkaiden tavoitettavissa. Yhteistyön vakiinnuttamiseksi ja tiivistämiseksi Museovirasto ja maakuntamuseot ovat solmineet 1990-luvulta lähtien yhteistyösopimuksia. Museoviraston ja Kymenlaakson museon edellinen yhteistyösopimus oli vuodelta 1997. Uusittu yhteistyösopimus vahvistaa maakuntamuseon ja Museoviraston yhteistyötä kulttuuriympäristön vaalimisessa.

Maakuntamuseo on hoitanut jo aiemminkin toiminta-alueellaan rakennusperinnön viranomais- ja asiantuntijatehtäviä. Nyt solmitulla sopimuksella museo laajentaa vastuutaan myös arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijatehtävissä. Tämä koskee erityisesti arkeologista tutkimus- ja selvitystoimintaa sekä yhteistyötä arkeologian valistus- ja opetustoiminnassa ja tiedon välityksessä sekä muinaisjäännösten hoidon organisoimisessa.

Museovirasto vastaa edelleen arkeologista kulttuuriperintöä koskevista viranomaistehtävistä Kymenlaaksossa ja antaa suunnittelijoille ja viranomaisille tiedot ja tarvittavat lausunnot maankäyttöhankkeiden vaikutuksista kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Rakennusperinnön osalta maakuntamuseo hoitaa entiseen tapaan maankäytön suunnitteluun liittyviä viranomais- ja asiantuntijatehtäviä ja Museovirasto vastaa jatkossakin pääsääntöisesti erityislaeilla suojeltuihin kohteisiin liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä.

Lisätietoja sopimusyhteistyöstä antaa Kymenlaakson museossa museotoimenjohtaja Kirsi Niku, kirsi.niku@kotka.fi, puh. 040 706 9643 sekä Timo Lievonen,  timo.lievonen@kotka.fi, puh. 040
029 1234 ja Marita Kykyri,
marita.kykyri@kotka.fi, puh. 040 716 2322.
 Museon toimisto sijaitsee osoitteessa Tornatorintie 99 B, 48100 Kotka.


Museovirastossa lisätietoja antavat Mikko Härö, 09 4050 9493, mikko.haro@nba.fi, Maire Mattinen, 09 4050 9423, maire.mattinen@nba.fi, Ulla Salmela, 09 4050 9422, ulla.salmela@nba.fi ja Leena Söyrinki-Harmo,09 4050 9271, leena.soyrinki-harmo@nba.fi.

Lisätietoja sopimusyhteistyöstä ja voimassa olevat maakuntamuseoiden yhteistyösopimukset

 

MUSEOVIRASTO / VIESTINTÄ
Viestintäpäällikkö Lea Murto-Orava, lea.murto-orava@nba.fi, puh. 040 128 6041
Viestintäassistentti Liisa Tuomikoski, liisa.tuomikoski@nba.fi, puh. 040 128 6042
PL 913, 00101 HELSINKI

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto