Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Turun linnan esteetöntä sisäänkäyntiä rakennettaessa piti ylittää monta estettä


Turun linnaan on nyt lähes esteetönkin sisäänkäynti. Kun sitä tehtiin, monta estettä piti ylittää. Turun linna on rakennettu keskiajalla ja kuten muutkin linnamme, niin saavuttamattomaksi kuin on pystytty. Linnan pihan kiveys on epätasainen luonnonkiveys, portaat ovat jyrkkiä, oviaukot ahtaita ja sisätilat ovat sokkeloisia ja niissä on paljon tasoeroja.

Esteettömäksi sisäänkäynniksi valikoitui huolellisen tutkimuksen ja suunnittelun jälkeen Länsitornin alin huone ”Verraton”. Ulkopuolella luiskat sovitettiin linnan tunnetuimpaan julkisivuun ja sisällä Verrattomassa varjeltiin lähes alkuperäisenä säilyneitä rakenteita.

Reitti jatkuu pienelle linnanpihalle, jonka kiveystä on tasoitettu kulkemisen helpottamiseksi. Luiska vie edelleen hissille, joka johtaa päälinnan ylempiin kerroksiin ja tärkeimpiin näyttelyihin. Kuudenteen kerrokseen on asennettu porrasnostin, jolla pääsee luentosaliin. Reitin varrelle on myös rakennettu esteetön wc sekä pienempiä luiskia näyttelytiloihin ja kirkkoon.

Kaikissa ratkaisuissa on huomioitu linnan suuri kulttuurihistoriallinen arvo eikä esimerkiksi keskiaikaisiin rakenteisiin ole voitu kajota. Tästä syystä kaikki ratkaisut eivät täysin noudata nykymääräyksiä ja reitillä tarvitaan avustajaa. Poikkeamiset on sovittu yhdessä rakennusvalvonnan ja Turun kaupungin esteettömyysasiamiehen kanssa.

Muutostyöt on toteutettu Museoviraston ja Turun kaupungin yhteisvoimin. Jatkossa saavutettavuutta pyritään edelleen parantamaan. Pääsy juhlatiloihin ja esilinnan pihan kuljettavuuden parantaminen ovat lähimmät haasteet, mutta aktiivisesti etsitään ratkaisuja myös muiden tilojen avaamiseksi kaikille.
 
Turun linnan esteetön sisäänkäynti
Rakennuttajat: Museovirasto/ intendentti Selja Flink, Turun kaupunki/ Pirkko Kunnari
Antikvaarinen valvonta: Museovirasto/ tutkija Antti Suna
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Merja Nieminen ja Kari Järvinen/ arkkitehti Merja Nieminen
Maisemasuunnittelu: Maisema-arkkitehtitoimisto Hemgård / maisema-arkkitehti Gretel Hemgård
Rakennesuunnittelu: Ins.tsto Vahanen/ RI Eero Kotkas
Sähkösuunnittelu: Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä Oy / sähkösuunnittelija Sami Vähä-Torala
LVI-suunnittelu: Insinööritoimisto Äke Jokela Oy / toimistopäällikkö Jyrki Vuorio
Urakoitsija: Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta / työnjohtaja Tommi Vilkanen

Lisätietoja projektista antavat intendentti Selja Flink, p. 0400 356 239, selja.flink@nba.fi ja tutkija Antti Suna, p. 0500 527884, antti.suna@nba.fi

Kartta esteettömästä sisäänkäynnistä Turun linnaan

 

Museovirasto panostaa saavutettavuuden parantamiseen


Saavutettavuuden parantaminen on ollut Museoviraston toiminnassa yksi painopistealueista vuodesta 2004 lähtien.  Saavutettavuutta on tarkasteltu ja kehitetty useilla osa-alueilla: rakennetun ympäristön esteettömyys, saavutettavuus eri aistien avulla sekä tiedon ja viestinnän saavutettavuus.

Rakennusten esteettömyyttä on kartoitettu useassa kohteessa ja helpotettu sekä pääsyä kohteeseen että siellä liikkumista. Louhisaaren kartanolinnaan on tehty esteetön sisäänkäynti, kiilakynnykset ja LE-pysäköintipaikka. Ainolan uusittuun huolto- ja kahvilarakennukseen tehtiin esteetön sisäänkäynti ja wc ja päärakennuksen portaille rakennettiin nostin. Seurasaaren ulkomuseon opasteet uusittiin saavutettaviksi ja niihin merkittiin esteettömät reitit. Lisäksi on mm. parannettu Kuusiston linnanraunioiden sisäänkäyntireittiä ja portaita. Valkeakosken Rapolassa toteutettiin kehittämishanke, jossa parannettiin ainutlaatuisen alueen fyysistä ja tiedollista saavutettavuutta monin tavoin.

Myös Museoviraston uusissa toimitiloissa on pyritty ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon myös saavutettavuus- ja esteettömyysnäkökohdat rakennusten suojelutavoitteiden puitteissa. Museovirasto muuttaa uusiin toimitiloihin Sturenkatu 2a:han ja Sturenkatu 4:ään kahden vuoden aikana vaiheittain keväästä 2011 alkaen.

Saavutettavuustyö jatkuu Museovirastossa edelleen. Saavutettavuus on vastikään päivitetyssä viraston strategiassa yksi toimintaa ohjaavista periaatteista.

 

MUSEOVIRASTO / VIESTINTÄ
Viestintäpäällikkö Lea Murto-Orava, lea.murto-orava@nba.fi, puh. 040 128 6041
Viestintäassistentti Liisa Tuomikoski, liisa.tuomikoski@nba.fi, puh. 040 128 6042
PL 913, 00101 HELSINKI

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto