Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

”Talon tarinat” opastaa rakennuksen historian selvittämisessä


Museovirasto on julkaissut monipuolisen oppaan rakennuksen historian selvittämiseen. ”Talon tarinat – rakennushistorian selvitysopas” on suunnattu niin selvityksen tilaajille kuin tekijöillekin.  Rakennushistoriaselvitys tarjoaa kokonaiskuvan rakennuksen elämänkaaresta. Se yhdistää tiedot kohteen historiasta, muutosvaiheista ja nykytilasta.

Rakennushistoriaselvityksen laatimisessa tarvitaan monipuolista asiantuntemusta. Tietämystä on oltava arkkitehtuurin historiasta, rakennusmateriaaleista, rakenteista ja eri aikakausien rakennustavoista. Talon tarinat -oppaaseen on koottu monen asiantuntijan tiedot ja kokemukset.

Selvityksen laatija käy läpi talon vaiheista kertovia arkistotietoja ja tutustuu kohteen nykytilaan paikan päällä. Työn aikana arkisto- ja kenttätyövaiheet lomittuvat toisiinsa, ja eri lähteistä saatavat tiedot täydentävät kokonaiskuvaa kohteesta.

Opas tarjoaa ohjeita mm. selvityshankkeen valmisteluun, arkisto- ja kenttätöiden käytännön toteutukseen sekä työn raportointiin. Oppaassa luonnehditaan myös selvityksille asetettavia vähimmäisvaatimuksia ja laajempia sisällöllisiä tavoitteita. Selvityksen laajuus määräytyy kohteen ja sen ominaispiirteiden mukaan. Yksittäisen pienen rakennuksen vaiheita selvitettäessä työn painopisteet ovat erilaisia kuin laajaa korttelikokonaisuutta tutkittaessa.

Talon tarinat -oppaaseen on koottu monen asiantuntijan tiedot ja kokemukset. Oppaan avulla rakennuksen vaiheista avautuu kiinnostavia tarinoita.

TALON TARINAT – Rakennushistorian selvitysopas
Toimittaja Marja Sahlberg
Museovirasto 2010, 64 s., ISBN 978-951-616-214-3 (pdf), ISSN 1795-9225
Museoviraston rakennushistorian osaston ohjeita ja oppaita 4

TALON TARINAT – Rakennushistorian selvitysopas 

Lisätietoja julkaisusta antaa arkkitehti Marja Sahlberg, marja.sahlberg@nba.fi, puh. 09 4050 9445

 

MUSEOVIRASTO / VIESTINTÄ
Viestintäpäällikkö Lea Murto-Orava, lea.murto-orava@nba.fi, puh. 040 128 6041
Viestintäassistentti Liisa Tuomikoski, liisa.tuomikoski@nba.fi, puh. 040 128 6042
PL 913, 00101 HELSINKI

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto