Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanasto on julkaistu


Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanasto on laadittu Museoviraston, Sanastokeskuksen TSK ja Euroopan neuvoston yhteistyönä.  Suomenkielinen sanasto on osa Euroopan neuvoston HEREIN-verkoston (European Heritage Network) kansainvälistä kulttuuriperintöalan tesaurushanketta. Sanaston kohderyhmänä ovat kaikki kulttuuriperinnön hallintoon ja vaalimiseen liittyviä termejä tarvitsevat.

PDF-julkaisu on saatavilla Sanastokeskuksen verkkosivuilla: www.tsk.fi/tiedostot/pdf/Eurooppalaisen_kulttuuriperintopolitiikan_sanasto.pdf.

Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanasto pohjautuu Euroopan neuvoston monikieliseen tesaurukseen, ja sen rakenne noudattelee tesauruksen rakennetta. Sanasto koostuu 590 kulttuuriperintöalan käsitteestä, jotka on ryhmitelty aihepiireittäin yhdeksään lukuun. Lukujen sisällä käsitteet on esitetty hierarkioissa, joiden mukaan käsitteiden merkitys määräytyy tai tarkentuu. Termit on poimittu ja jaoteltu HEREIN-verkoston jäsenmaiden kansallisten kulttuuriperintöpolitiikka-raporttien rakenteen ja sisällön mukaisesti. Käsitteet on valittu, ryhmitelty ja järjestetty hierarkkisesti Euroopan neuvoston tesaurustyöryhmässä, eikä käsitevalikoimaan ja ryhmittelyyn voitu tehdä muutoksia suomenkielisessä sanastossa.

Monikielisen tesauruksen tarkoituksena on helpottaa viestintää luomalla eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan termien käyttöä koskeva ohjeistus. Tällä hetkellä tesauruksessa on mukana 16 kieltä. Suomenkieliset termit määritelmineen liitetään myös osaksi kansainvälisen tesauruksen verkkoversiota, jonka päivitettävä prototyyppi on selattavissa osoitteessa: http://thesaurus.european-heritage.net/herein/thesaurus/search.html?lang=fr.

Lisätietoja antaa Museoviraston tutkija Johanna Enqvist, johanna.enqvist@nba.fi, p. 09 4050 9428.

Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanasto
Julkaisija: Museovirasto
© Euroopan neuvosto, Museovirasto ja Sanastokeskus TSK
ISBN 978-951-616-220-4 (PDF)

 

MUSEOVIRASTO / VIESTINTÄ
Viestintäpäällikkö Lea Murto-Orava, lea.murto-orava@nba.fi, puh. 040 128 6041
Viestintäassistentti Liisa Tuomikoski, liisa.tuomikoski@nba.fi, puh. 040 128 6042
PL 913, 00101 HELSINKI

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto