Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Paikallismuseoiden toimintaa selvitetään kehittämisen pohjaksi


Suomessa arvioidaan olevan noin 800 kuntien, yhdistysten ja säätiöiden omistamaa museota, joiden kokoelmat ja kävijämäärät ovat pieniä ja joita hoidetaan sivutoimisesti.  Niiden hallinnassa ja vaalittavana on kuitenkin alueellisesti ja osin valtakunnallisestikin merkittäviä kokoelmia ja rakennuksia, jotka yhdessä muodostavat huomattavan osan kansallista kulttuuriperintöä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt hankkeen, joka selvittää näiden museoiden tilannetta ja kehittää niiden toimintatapoja ja -edellytyksiä. Hankkeen toteutuksesta vastaa Museoviraston museoalan kehittämisen osasto yhteistyössä Lapin maakuntamuseon ja Turun museokeskuksen kanssa.

Hanketta ohjaa syyskuussa 2010 nimetty työryhmä, jossa ovat edustettuina keskeiset toimijat ja kansalliset museoalan asiantuntijat.

Paikallismuseotoiminnan kehittäminen -hankkeen tavoitteena on tehdä valtakunnallinen selvitys ei-ammatillisesti hoidettujen, paikallis- ja kotiseutumuseoiden sekä erikoismuseoiden toiminnan edellytyksistä ja erityispiirteistä sekä niiden hallussa olevista kokoelmista ja museorakennusten tilasta. Selvitystyö aloitetaan maaliskuussa 2011 kyselyllä, joka lähetetään kaikille Suomen paikallismuseoille. Kyselyssä kerätään museoiden perustietoja ja tilastotietoa paikallismuseokentän toimijoista, resursseista, kävijämääristä jne. Kysely korvaa Museoviraston aiemmin toteuttaman paikallismuseoille suunnatun viisivuotiskyselyn.

Myöhemmin keväällä ja kesällä kartoitetaan halukkaiden museoiden kanssa tarkemmin kehittämistoimenpiteitä, hyviä käytäntöjä ja toimivia yhteistyömalleja. Esille tuodaan myös esimerkkejä paikallisista menestystarinoista. Selvityksen tulosten perusteella etsitään keinoja sekä tehdään linjauksia ja toimenpide-esityksiä paikallis- ja kotiseutumuseoiden toiminnan ja toimintaedellytysten kehittämiseksi. Raportti hankkeen tuloksista julkaistaan vuoden 2011 lopussa.

Paikallismuseotoiminnan kehittäminen -hankkeen verkkosivut ovat osoitteessa: http://www.nba.fi/fi/hankkeet.

Lisätietoja:
koordinaattori Marianne Koski,
marianne.koski@nba.fi, puh.(09) 4050 9369
projektitutkija Juha Hirvilammi,
juha.hirvilammi@turku.fi, puh. 040 353 9149
projektitutkija Ulla Viitanen,
ulla.viitanen@rovaniemi.fi, puh. (016) 3222 081

 

MUSEOVIRASTO / VIESTINTÄ
Viestintäpäällikkö Lea Murto-Orava, lea.murto-orava@nba.fi, puh. 040 128 6041
Viestintäassistentti Liisa Tuomikoski, liisa.tuomikoski@nba.fi, puh. 040 128 6042
PL 913, 00101 HELSINKI

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto