Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Kansallismuseoon rakennetaan maanalaisia vastaanotto- ja huoltotiloja


Museoviraston ja Senaatti-kiinteistöjen tiedote

Suomen kansallismuseon tontille maan alle louhitaan vastaanotto- ja huoltotiloja. Kalliotiloihin sijoitetaan mm. erilaista varastotilaa, näyttelyteknistä säilytys- ja pakkaamotilaa sekä konservointilaitoksen tarvitsemia karanteeni- ja pakastustiloja.  Kalliotila varustetaan myös Kansallismuseon esineistön suojaksi kriisiaikojen varalta. Tilat parantavat esineturvallisuutta myös normaaliaikoina, koska esine- ja huoltoliikenne siirtyvät maan alle.

Kalliota louhitaan kaikkiaan lähes 20 000 m3 ja maanalaisten tilojen kokonaispinta-ala on noin 3000 m2. Louhintatyöt ovat nyt siinä vaiheessa, että työmaan pohjantervajaisia vietetään 7.4. Tervajaiset vastaavat maan päällä rakentamisen harjannostajaisia. Perinteiden mukaan luolan pohja tervataan vedenpitäväksi, kun kaivoksen syvin pinta on saavutettu. Louhintatyöt valmistuvat kesään 2011 mennessä. Tavoitteena on, että tilat olisivat kaikilta osin valmiit kesällä 2012. Luolan sisustamiselle ei ole vielä myönnetty rahoitusta.

Kalliotilojen rakentamisen tilaajana toimivat Museovirasto/ Senaatti-kiinteistöt. Urakoitsija on Lemminkäinen Infra Oy. Kalliotilojen rakentaminen yhdistää Kansallismuseon tontin rakennukset ja parantaa huomattavasti tontin toiminnallisuutta. Kun uudet kalliotilat ovat valmistuneet ja suuri osa huoltoliikenteestä sekä päivittäisestä esineistö- ja materiaalikuljetuksista on siirtynyt maan alle, voidaan piha-alue avata kaupunkilaisille ja ottaa osaksi elävää museotoimintaa.

Kansallismuseon luolan louhinta toteutetaan Töölön Pysäköintilaitos -hankkeen yhteydessä. Hankkeen suunnittelijoina toimivat samat suunnittelijat kuin pysäköintilaitos-hankkeessa eli Pöyry-konsernin suunnittelutoimistot. Kansallismuseon luolan rakennuttajakonsulttina ja työmaavalvojana toimii ISS Proko Oy.

Maanalaisten vastaanotto- ja huoltotilojen rakentaminen on ensimmäinen vaihe Kansallismuseon tontille suunniteltua uutta museokeskusta. Seuraavina vaiheina olisivat Kulttuurien museon siirto nykyisiin Konservointilaitoksen tiloihin ja uuden Kansallismuseon vaihtuvien näyttelyiden tilan rakentaminen. Päätöksiä seuraavista vaiheista ja niiden rahoituksesta ei vielä ole, mutta Museovirastossa ja Kansallismuseossa toivotaan, että Kansallismuseon uusi museokeskus olisi valmis Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017.

Lisätietoja antavat

Kalliotilojen rakennuttamisesta: rakennuttajapäällikkö Kalevi Tapiolinna, Senaatti-kiinteistöt, puh. 0400 243 247, kalevi.tapiolinna@senaatti.fi  ja yli-intendentti Anita Hyvärinen, Museovirasto, puh. 050 63 834, anita.hyvarinen@nba.fi
Kansallismuseon toiminnan kehittämisestä ja lisärakennussuunnitelmista: ylijohtaja Helena Edgren, puh. 050 428 5555, helena.edgren@nba.fi

 

MUSEOVIRASTO / VIESTINTÄ
Viestintäpäällikkö Lea Murto-Orava, lea.murto-orava@nba.fi, puh. 040 128 6041
Viestintäassistentti Liisa Tuomikoski, liisa.tuomikoski@nba.fi, puh. 040 128 6042
PL 913, 00101 HELSINKI

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto