Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museoviraston uusi verkkojulkaisu kertoo arkeologisten hautakaivausten tutkimusmenetelmistä


Arkeologisten hautakaivausten tutkimusmenetelmät -raportin kansikuva.Museovirasto on julkaissut verkossa hautausten, kalmistojen ja vainajien arkeologista tutkimusta käsittelevän opaskirjan ARKEOLOGISTEN HAUTAKAIVAUSTEN TUTKIMUSMENETELMÄT. Se on suunnattu lähinnä kenttätöitä tekeville arkeologeille, mutta myös arkeologian opiskelijoille ja harrastajille sekä lähitieteiden edustajille.

Julkaisu, joka perustuu Museovirastossa keväällä 2010 pidetyn seminaarin esitelmiin, on tehty yhteistyössä Oulun, Helsingin ja Turun yliopistojen arkeologian oppiaineiden sekä Helsingin yliopiston Hjelt-instituutin tutkijoiden kanssa. Monipuoliset, alan johtavien asiantuntijoiden laatimat artikkelit käsittelevät mm. hautakaivausten etiikkaa, hautojen etsimistä, kenttätyömenetelmiä ja dokumentointia, luututkimusta, paleoepidemiologiaa sekä esinetutkimusta ja konservointia. Lisäksi kerrotaan uusinta tietoa muinais-DNA:sta, erilaisista hautojen ajoitusmenetelmistä sekä muiden luonnontieteellisten näytteiden ottamisesta ja mahdollisuuksista. Eksoottista väriä kirjaan tuo artikkeli suomalaisten ja egyptiläisten muumioiden tutkimuksista.

Julkaisu liittyy myös Suomen arkeologiassa käynnissä olevaan laajempaan hankkeeseen, arkeologisten kenttätöiden laatuvaatimusten määrittelyyn. Hautatutkimusten problematiikkaan keskittyvä julkaisu on avuksi kenttätöiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja jälkitöissä sekä aineistojen jatkotutkimuksissa. Julkaisun tarkoitus on herättää keskustelua arkeologisten hautakaivausten tutkimusmenetelmistä ja osoittaa tämänkaltaisen tutkimuksen laaja potentiaali.

Lisätietoja toimittajilta: tutkija Kati Salo, Helsingin yliopisto p. 044 5823065, kati.h.salo@helsinki.fi ja yli-intendentti Marianna Niukkanen, Museovirasto, p. 0400 356257, marianna.niukkanen@nba.fi.


ARKEOLOGISTEN HAUTAKAIVAUSTEN TUTKIMUSMENETELMÄT
Toimittajat Kati Salo ja Marianna Niukkanen
2011, 112 s., ISBN 978-951-616-137-5, ISSN 1236-6447, URN:ISBN:978-951-616-137-5

Julkaisu pdf-tiedostona
 
Tiedot kaikista Museoviraston julkaisuista


MUSEOVIRASTO / VIESTINTÄ
Viestintäpäällikkö Lea Murto-Orava, lea.murto-orava@nba.fi, puh. 040 128 6041
Viestintäassistentti Liisa Tuomikoski, liisa.tuomikoski@nba.fi, puh. 040 128 6042
PL 913, 00101 HELSINKI

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto