Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museovirasto esittää Espoon kaupungintalon suojelua kaupungintalokorttelin asemakaavan kokonaisuudistuksen yhteydessä


Museovirasto on 14.4.2011 antanut Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle lausunnon purkamisuhan alaista Espoon kaupungintaloa koskevasta Espoon Sitoutumattomat ry:n ja Pro Espoo ry:n tekemästä rakennussuojeluesityksestä. Museovirasto on jo aiemmin esittänyt, että kysymystä kaupungintalon säilyttämisestä ei tulisi ratkaista purkamisluvalla, vaan että alueen vuonna 1984 vahvistettu suojelutavoitteiltaan vanhentunut asemakaava tulee uusia.

Espoon kaupunki ei ole ryhtynyt uudistamaan kaupungintalokorttelin asemakaavaa osana radan pohjoispuolisen alueen kokonaisuudistusta. Rakennussuojelulaissa edellytetyn kulttuurihistoriallisen merkityksen ohella Espoon kaupungintalolla sekä sen ja valtuustotalon muodostamalla kokonaisuudella on Espoon kaupungistumiseen ja yhdyskuntarakenteen sodanjälkeiseen muutokseen liittyviä identiteetti- ja symbolimerkityksiä. Kaupungintalon purkaminen ja siihen sovitetun valtuustotalon oleellinen muuttaminen merkitsisi Espoon hallintokeskuksen 1960-1970 -luvun vaiheen historiallisesti arvokkaimman ja arkkitehtonisesti laadukkaimman osan häviämistä.

Kaupungintalolla ei ole rakennussuojelulaissa (1985/60) tarkoitettua huomattavaa valtakunnallista merkitystä, mutta suojeluesitystä koskevan päätöksen yhteydessä tulee harkita, onko rakennussuojelulain mukaiseen suojeluun muita erityisiä, maankäyttö- ja rakennuslain käyttöön liittyviä syitä.

Museoviraston lausunto kokonaisuudessaan

Lisätietoja: erikoistutkija Laura Tuominen, puh. 09 4050 9477, 040 7670728, laura.tuominen@nba.fi

 


 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto