Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museoviraston uuden organisaation toiminta käynnistyy


Museoviraston uusi organisaatio otetaan käyttöön toukokuun alusta lukien. Uusi organisaatio perustuu Museoviraston strategiaan, joka on myös päivitetty. Prosessiorganisaatiossa on viisi ydinprosessia sekä neljä tukipalvelua. Viraston vakinainen henkilökunta sijoitettiin uuteen organisaatioon sisäisen ilmoittautumismenettelyn avulla.

Osastonjohtajat ja tukipalveluiden päälliköt valittiin vuoden alussa ja yksiköiden päälliköt huhtikuun alussa. Ennen muun henkilökunnan ilmoittautumista tehtävät ryhmiteltiin uudelleen prosessien strategisten painotusten perusteella ja kaikki toimenkuvat tarkistettiin. Ilmoittautumisen piirissä oli kaikkiaan 215 henkilöä, jotka voivat ilmoittautua yhdestä kolmeen tehtävään. Ilmoittautumisia oli kaikkia 420. Nyt kun valinnat on tehty ja vakituinen henkilökunta on sijoitettu uuteen organisaatioon, voi sen toiminta käynnistyä.

Museoviraston uuden organisaation osastot ovat Kulttuuriympäristön suojelu, Kulttuuriympäristön hoito, Arkisto- ja tietopalvelut sekä Museoalan kehittäminen ja tiedonhallinta. Viides ydinprosessi Museoviraston organisaatiossa on Suomen kansallismuseo.

Kulttuuriympäristön suojelu -osasto vastaa kulttuuriympäristöön liittyvästä asiantuntija- ja viranomaistoiminnasta, edistää kulttuuriympäristön vaalimista sekä lisää tietoisuutta sen arvoista ja mahdollisuuksista.

Kulttuuriympäristön hoito -osasto vastaa Museoviraston kiinteistövarallisuuden ja muinaisjäännösten hoidosta, saavutettavuudesta ja restaurointimenetelmien kehittämisestä sekä maksullisena toimintana toteutettavista arkeologisista kenttäpalveluista.

Arkisto- ja tietopalvelut -osasto vastaa Museoviraston arkisto-, kuva- ja kirjastopalveluista, kartuttaa ja hoitaa arkeologisia kokoelmia ja kulttuuriympäristöä koskevia arkistoaineistoja, kansallista kulttuurihistorian kuvakokoelmaa sekä museoalan julkaisujen erikoiskokoelmaa.

Museoalan kehittäminen ja tiedonhallinta -osasto vastaa koko museoalan kehittämistehtävistä sekä Museoviraston, museoalan ja muistiorganisaatioiden yhteisten tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta.

Suomen kansallismuseo on valtakunnallinen kulttuurihistorian museo, joka tutkii, kartuttaa ja esittelee Suomen historian ja kulttuurihistorian kansalliskokoelmaa, jossa on yli puoli miljoonaa esinettä. Kansallismuseo vastaa myös 16 muun museon sekä Hämeen linnan ja Olavinlinnan toiminnasta.

Myös toimintojen sijainnit ja puhelinnumerot muuttuvat


Museovirastossa tapahtuu organisaation uudistuksen lisäksi myös muita muutoksia. Museoviraston toimitilahanke on edennyt niin, että Sturenkatu 2a:n peruskorjaus ja maanalainen uudisrakennus ovat valmistuneet. Sinne ovat jo muuttaneet Arkisto- ja tietopalvelut -osasto sekä Museoalan kehittäminen ja tiedonhallinta -osasto. Arkisto- ja tietopalvelujen asiakaspalvelu uusissa tiloissa alkaa elo-syyskuussa 2011.

Kulttuuritalon toimistorakennuksen peruskorjaus Sturenkatu 4:ssä alkaa kesällä ja siellä työskennellyt Kulttuuriympäristön suojelu ja Kulttuuriympäristön hoito -osastojen henkilökunta muuttaa toukokuun puolivälissä Nervanderinkatu 13:n virastotaloon.

Toukokuun aikana muuttuu myös Museoviraston puhelinjärjestelmä. Viraston vaihteen numero 09 40 501 säilyy, kaikki muut numerot muuttuvat matkapuhelinnumeroiksi.

Tiedotamme em. asioista tarkemmin myöhemmin.

 

MUSEOVIRASTO / VIESTINTÄ
Viestintäpäällikkö Lea Murto-Orava, lea.murto-orava@nba.fi, puh. 040 128 6041
Viestintäassistentti Liisa Tuomikoski, liisa.tuomikoski@nba.fi, puh. 040 128 6042
PL 913, 00101 HELSINKI

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto