Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Pohjoismainen yhteistyö Merenkurkun metsien kulttuuriperinnön suojelemiseksi jatkuu


Merestä kohoavilla rannikkoalueilla ja Pohjanlahteen laskevilla vesireiteillä on ollut suuri merkitys Merenkurkun asutuksen leviämiselle kautta vuosituhansien. Varhaisen asutuksen merkkejä voi löytää paitsi jokilaaksoista, myös niitä ympäröiviltä metsäalueilta. Nyt on käynnistynyt kolme vuotta kestävä yhteispohjoismainen hanke Skogens kulturarv i Kvarkenregionen (SKAIK), jossa kehitetään keinoja suojella Merenkurkun metsien kulttuuriperintöä entistä paremmin. Suomen ja Ruotsin arkeologian ja metsäalan organisaatioiden yhteistyöllä pyritään vähentämään muinaisjäännöksille aiheutuvia vahinkoja metsänkäsittelyn yhteydessä. Suomen kohdealue hankkeessa on Kyrönmaa.

Asutushistorian muistot todistavat ihmisen jo tuhansien vuosien ajan sopeutuneen Pohjanmaalle tunnusomaiseen ilmiöön, nopeaan maankohoamiseen ja hyödyntäneen monipuolisesti ympäristöään ja sen resursseja. Asutus on siirtynyt jatkuvasti noudatellen aikansa rantoja, saaristoa ja vesireittejä. Jokilaaksojen asuinympäristöt ovat muuttuneet monin tavoin, mutta metsissä voi vielä tavata hyvin säilyneitä jäännöksiä menneiden sukupolvien asutuksesta, elinkeinoista ja kulkureiteistä. Monet niistä sijaitsevat nykyisissä talousmetsissä ja ovat vaarassa vahingoittua nykyisen tehometsätalouden toimenpiteissä.

Pronssikautinen kiviröykkiö Laihian Soukannevankalliolla.
 Kuva: Satu Koivisto (2009)
Kiviröykkiö kasattiin Laihian Soukannevankalliolle pronssikaudella, noin 3000 vuotta sitten. Paikka sijaitsi tuolloin merenrannalla. Kuva: Satu Koivisto 2009/SKAIK.
Skogens kulturarv i Kvarkenregionen (SKAIK) on EU:n Botnia Atlantica -ohjelmaan kuuluva yhteistyöhanke. Siihen osallistuu metsäalan organisaatioita sekä Suomesta että Ruotsista. Metsänkäsittelyn yhteydessä muinaisjäännöksille aiheutuvia vahinkoja pyritään vähentämään koulutuksella ja tiedotuksella sekä kehittämällä menetelmiä metsien kulttuuriperinnön inventoimiseksi. Menneiden sukupolvien jälkien tunnistaminen maisemassa voi vahvistaa paikallisen identiteetin tunnetta ja johtaa myös uusiin työ- ja toimeentulomahdollisuuksiin metsien kulttuuriperinnön parissa. Hankkeen tuloksia voi myös hyödyntää laajemmin sekä kansallisesti että kansainvälisesti metsäalueiden kulttuuriympäristön suojelussa ja käytön kehittämisessä.

SKAIK -hanke aloitettiin vuonna 2009 innovaatioprojektina, joka tuotti uusia tuloksia ja hyviä kokemuksia monella tapaa rajoja ylittävästä, laaja-alaisesta yhteistyöstä. Nyt käynnistyneessä kolme vuotta kestävässä hankkeen toteuttamisvaiheessa suomalaisia yhteistyökumppaneita ovat Museovirasto ja Metsäkeskus Etelä-Pohjanmaa. Lisäksi mukana ovat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaa, UPM, Metsäliitto, Stora Enso, Metsähallitus, Pohjanmaan museo sekä alueen kunnat.

Hankkeen Suomen kohdealueeksi on valittu Kyrönmaa, joka on Laihian, Isonkyrön ja Vähänkyrön kuntien muodostama seutukunta. SKAIK-hanke tarjoaa tietoa ja koulutusta metsien kulttuuriperinnöstä metsäalan toimijoille, metsänomistajille ja metsäalan oppilaitoksille. Suuri osa Kyrönmaan muinaisjäännöksistä ja kulttuurikohteista sijaitsee nykyisissä talousmetsissä. Projektissa luodaan yhteistyössä metsäalan ammattilaisten kanssa metsätalouden tarpeisiin soveltuvia menettelytapoja ja käytäntöjä, jotta kulttuuriperintökohteet voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon metsien käytössä ja hoidossa. Suomen osuudessa metsien arkeologista kulttuuriperintöä esitellään valikoituja muinaisjäännöksiä kunnostamalla sekä esittelemällä niitä opastein maastossa. Käyntikohteiksi valitaan muinaisjäännöksiä, jotka sijaitsevat kulttuuri- ja luontoreitin varrella. Kohteiden saavutettavuuden ja hoidon jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että ne voidaan linkittää seudulla jo entuudestaan toimivaan virkistys- ja matkailukäyttöön.

Kyrönmaan metsien muinaisjäännöksiä inventoidaan keväällä ja syksyllä 2011. Maastotyössä tarkastetaan maan pinnalla näkyviä jäännöksiä kartoittamalla, kuvaamalla ja paikoin myös tarkastuskuoppia kaivamalla. Vanhoilta vaikuttavista jäännöksistä kuten kivirakennelmista ja valmistuspaikoista, joita on havaittu alueen metsissä, voi ilmoittaa arkeologi Vesa Laulumaalle. Tiedot kerätään talteen ja ilmoitettuja havaintopaikkoja käydään tarkastamassa hankkeen kenttätyöjaksoilla.

Lisätietoja SKAIK -hankkeesta antavat

arkeologit Kaisa Lehtonen, 0400 356 279 kaisa.lehtonen@nba.fi,
Vesa Laulumaa, 050 5819648 vesa.laulumaa@nba.fi ja
Satu Koivisto, 09 4050 9226 satu.koivisto@nba.fi (opintovapaalla 1.5.–31.8.2011) sekä
metsänhoitopäällikkö Antti Pajula, 050 3140 377 antti.pajula@metsakeskus.fi

Lisää tietoa Internetissä

SKAIK –hankkeen sivut Museoviraston verkkosivuilla 

Kulttuuriympäristön rekisteriportaali (Museoviraston ylläpitämässä palvelussa on tietoa muinaisjäännöksistä ja rakennetusta ympäristöstä.)

Metsävastaa.net (Tietoa metsätaloudesta ja muinaisjäännöksistä)

 

MUSEOVIRASTO / VIESTINTÄ
Viestintäpäällikkö Lea Murto-Orava, lea.murto-orava@nba.fi, puh. 040 128 6041
Viestintäassistentti Liisa Tuomikoski, liisa.tuomikoski@nba.fi, puh. 040 128 6042
PL 913, 00101 HELSINKI

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto