Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museovirasto jakoi avustukset maailmanperintökohteille


Museovirasto on jakanut vuoden 2011 avustuksina Suomen maailmanperintökohteille yhteensä 250 000 euroa. Suurin osa avustuksista kohdistuu rakennusten korjaus- ja kunnostustöihin. Lisäksi avustuksilla tuetaan maailmanperintökohteisiin liittyvää opastusta ja tutkimustoimintaa. Hakemuksia saapui 39 kappaletta ja avustusta myönnettiin 30 kohteelle.

Suurimmat avustussummat menivät tällä kertaa Verlan puuhiomon ja pahvitehtaan alueen useaan hankkeeseen. Tehtaan voimalaitoskanavan suojaseinän suunnittelutyö jatkuu. Kanavaan suunnitellun patoseinän avulla pyritään estämään tehdasrakennusten vesivaurioita ja tulvavahinkoja. Verlan patruunan pytingille myönnettiin avustusta vesikaton ja julkisivujen korjaustöille. Oman osansa saivat myös tehtaan työväenasuntojen kunnostushankkeet.

Sammallahden pronssikautiselle hautaröykkiöalueelle myönnettiin tukea opastuksen parantamiseen ja maisemankunnostustöihin. Saavutettavuuteen panostetaan myös Vanhassa Raumassa, jonne annettiin avustusta ranskan- ja saksankielisten kohde-esitteiden tekemiseen. Vanhassa Raumassa järjestettävä kansainvälinen hirsityöpaja puolestaan tarjoaa mahdollisuuksia tiedonvaihtoon, tutkimustoimintaan ja perinteisten työtapojen harjoittamiseen. Avustusta myönnettiin tapahtuman järjestelykuluihin.

Suurin osa avustuskohteista on yksityisomistuksessa olevia asuin- ja piharakennuksia. Vanhassa Raumassa tukea annettiin 23 kohteelle ja Suomenlinnassa avustettiin kahden yksityistalon korjaustöitä. Yleisimpiä avustushankkeita olivat vesikaton, julkisivujen ja ikkunoiden kunnostus- ja maalaustyöt. Piha- ja talousrakennusten kunnossapitoa tukemalla turvataan käytöstä poistuneiden rakennusten säilyminen osana monimuotoista kaupunkirakennetta ja rakennustyyppejä.

Lisätietoja avustuksista antavat arkkitehti Marja Sahlberg, 040 128 6277, marja.sahlberg@nba.fi ja erikoisasiantuntija Margaretha Ehrström, 040 128 6252, margaretha.ehrstrom@nba.fi.

Suomenlinnan rantamaisemaa.
 Kuva: Marja Sahlberg (2009)
Suomenlinna valittiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1991 maamme ensimmäisten kohteiden joukossa. Kuva: Museovirasto / Marja Sahlberg 2009.

Avustukset Suomen maailmanperintökohteiden hoitoon vuonna 2011


 


Verlan puuhiomo ja pahvitehdas

UPM-Kymmene Oyj: patruunan pytingin vesikaton ja julkisivujen kunnostukseen 45 000 €, tehdasrakennuksen ikkunoiden kunnostukseen 15 000 €, voimalaitoskanavan patoseinän suunnittelutyön jatkamiseen 18 000 €, Verlan työväenasuntojen vesikattojen kunnostukseen 5 000 €, yhteensä 83 000 €.

KSS Energia Oy: Verla 1 -voimalaitoskanavan patoseinän suunnittelutyön jatkamiseen 18 000 €.

Sammallahdenmäki

Rauman kaupunki: saavutettavuuden parantamiseen 8 000 €, maisemankunnostustöihin 2 000 €, yhteensä 10 000 €.

Suomenlinna yhteensä 22 000 €

Vanha Rauma yhteensä 117 000 €

Rauman kaupunki: Vanhassa Raumassa järjestettävän kansainvälisen hirsityöpajan järjestämiseen ja raportointiin 12 000 €.
Rauman kaupunki: Vanhan Rauman esitteen käännös- ja painatuskuluihin sekä taittoon 4 000 €.
KAINU/Nurmi: päärakennuksen peltikatteen uusimiseen 6 000 €.
KALLI: ulkolaudoituksen kunnostukseen ja julkisivujen maalaamiseen 2 600 €.
KUKOLA: talousrakennuksen vesikatteen uusimiseen kolmiorimahuopakatteena 2 000 €.
MESTLÄ: asuin- ja liikerakennuksen vesikatteen uusimiseen konesaumattuna peltikattona 14 000 €.
NÄRWE: kahden asuinrakennuksen peltikattojen maalaamiseen 5 000 €.
NYYMAN: asuinrakennuksen julkisivujen maalaamiseen pellavaöljymaalilla 1 600 €.
SANDLA: piharakennuksen julkisivujen kunnostukseen ja maalaamiseen 800 €.
TAKA-AMBLA: piha ja asuinrakennusten peltikatteiden maalaamiseen sekä ulkorakennuksen vesikatteen uusimiseen kolmiorimahuopakatteena, yht. 4 900 €.
TEPPOLA: julkisivujen kunnostukseen ja maalaamiseen 2 000 €.
TULLI: kahden asuinrakennuksen julkisivujen maalaamiseen 9 450 €.
WINNAR: vesikatteen uusimiseen kolmiorimahuopakatteena 5 000 €.
WÄHÄ-KIWELÄ: luonnonkivijalan kunnostukseen 450 €.
WÄHÄ-LAKAR: asuinrakennuksen vesikaton maalaamiseen 2 000 €.
WÄHÄ-LONGI: asuinrakennuksen vesikaton maalaamiseen 1 000 €.
WÄHÄ-PÄEWÄNE: vesikatteen uusimiseen konesaumattuna peltikatteena 10 000 €.

 

MUSEOVIRASTO / VIESTINTÄ
Viestintäpäällikkö Lea Murto-Orava, lea.murto-orava@nba.fi, puh. 040 128 6041
Viestintäassistentti Liisa Tuomikoski, liisa.tuomikoski@nba.fi, puh. 040 128 6042
PL 913, 00101 HELSINKI

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto