Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Vrouw Marian hylkyä tutkitaan kesällä 2011 jälleen myös pinnan alla


Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikkö on aloittanut ”Vrouw Maria veden alla” -hankkeen toisen tutkimusvaiheen, johon sisältyy myös kenttätöitä. Tutkimusvaiheen budjetti on 300 000 euroa ja sen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Museovirasto suositti vuonna 2007 ilmestyneessä selvityksessä ”Vrouw Maria veden alla” -hanketta, jossa hylky säilytetään toistaiseksi löytöpaikallaan veden alla ja jossa sitä tutkitaan ja esitellään mm. vedenalaisen videokuvan ja virtuaalitekniikan avulla. Hankkeen ensimmäinen tutkimusvaihe päättyi maaliskuun 2011 lopussa.

Hylyllä tehdyissä kenttätöissä on nostettu hylystä rakenneosa ajoitustutkimusta ja puun kuntoon liittyvää tutkimusta varten, otettu näytteitä puulajien tunnistamiseksi, dokumentoitu hylyn rakenteita ja sisätiloja sekä tehty seurantakuvausta. Vuonna 2009 kartoitettiin myös hylyn lähistön pohjaeläimistö Natura-tarveharkintaselvitystä varten. Tähän mennessä on selvitetty myös hylyssä mahdollisesti oleviin tauluihin liittyviä kysymyksiä, lastitavaran alkuperää sekä hylkyyn liittyviä arkistolähteitä.

Vrouw Marian hylky sijaitsee Saaristomeren kansallispuiston rajoitusvyöhykkeellä, jossa liikkuminen on luvanvaraista. Hylyn ympärillä on muinaismuistolain mukainen suoja-alue, jonka sisällä on ankkuroiminen ja virkistyssukeltaminen kielletty.

Kesän tutkimuksissa jatketaan rungon rakenteen ja lastin tutkimuksia


”Vrouw Maria veden alla” -hankkeen toinen tutkimusvaihe alkoi huhtikuun 2011 alussa. Hylyllä toteutetaan 4.-15.7.2011 kenttätyöt, joiden aikana hylkyä tutkitaan pääasiassa ei-kajoavin menetelmin. Laivan rungon dokumentointia jatketaan erityisesti sisätiloissa. Ruumassa olevista pakkauslaatikoista pyritään ottamaan näytteitä niiden sisällön identifiointia varten. Kenttätöitä voi seurata Vrouw Maria veden alla -blogista osoitteessa http://vrouwmariavedenalla.wordpress.com/.

”Mereen menetetyt. Vrouw Marian ja St. Mikaelin tarina”- avataan Suomen merimuseossa huhtikuussa 2012


Yhteistyössä Suomen merimuseon kanssa valmistettava ”Mereen menetetyt. Vrouw Marian ja St. Mikaelin tarina”- näyttely on avoinna 27.4. – 2.12.2012 Merikeskus Vellamossa Kotkassa. Näyttelyssä on esillä mm. Vrouw Marian vedenalaista maisemaa ja äänimaisemaa esittelevä virtuaalisimulaatio.

Vrouw Marian nostoa ei suunnitella


Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin lähetti huhtikuussa 2011 Venäjän kulttuuriministeri Aleksandr Avdejeville kirjeen, jossa Wallin totesi, ettei Suomessa käynnissä oleviin Vrouw Maria -tutkimus- tai näyttelyhankkeisiin sisälly suunnitelmia hylyn tai sen lastin nostamiseksi.

Koska ympäristötekijät eivät tällä hetkellä uhkaa hylkyä, sitä ei tarvitse nostaa säilymisen turvaamiseksi. ”Vrouw Maria veden alla” -hanke on myös budjetiltaan kohtuullinen verrattuna nostoon, jonka hinnaksi konservointeineen, uusine museorakennuksineen ja ylläpitoineen on arvioitu tulevan noin 80 -100 miljoonaa euroa. Myös hylyn suojelu on turvattu viranomaisten valvonnan kautta.

Vrouw Maria on hollantilainen alus, joka upposi Saaristomerellä syyskuussa 1771 matkallaan Amsterdamista Pietariin. Alukseen oli lastattu mm. sokeria, väriaineita, sinkkiä, kankaita sekä taide-esineitä Venäjän keisarinna Katariina Suurelle. Hylky löytyi vuonna 1999 Pro Vrouw Maria -yhdistyksen viistokaikuluotainetsinnöissä. Hylky on muinaismuistolain suojaama ja sen tutkimuksista vastaa Museovirasto.

Lisätietoja ”Vrouw Maria veden alla” -hankkeesta antavat:
projektipäällikkö Sallamaria Tikkanen, puh. 040 128 6312,
sallamaria.tikkanen@nba.fi,
tutkija Riikka Alvik puh. 040 128 6484,
riikka.alvik@nba.fi ja
tutkija-konservaattori Rami Kokko puh. 040 128 6206,
rami.kokko@nba.fi.

”VROUW MARIA – selvitys tutkimuksista, tuloksista ja tulevaisuuden eri vaihtoehdoista” 

Vrouw Maria veden alla – hankkeen verkkosivut

Ministeri Wallinin kirje Venäjän kulttuuriministerille: Vrouw Maria -hylyn nostoa ei suunnitella
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 14.4.2011MUSEOVIRASTO / TIEDOTUS
Viestintäpäällikkö Lea Murto-Orava, lea.murto-orava@nba.fi, puh. 040 128 6041
Viestintäassistentti Liisa Tuomikoski, liisa.tuomikoski@nba.fi, puh. 040 128 6042
PL 913, 00101 HELSINKI
Kolmiulotteisella mittauksella luotu malli Vrouw Mariasta nostetusta lyijysinetistä.
 Kuva: Cascade (2011)
Kolmiulotteisella mittauksella luotu malli Vrouw Mariasta nostetusta lyijysinetistä. Kuva: Cascade, 2011.

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto