Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Hämeenlinnassa ja Kotkassa haetaan museoille yhteistä voimaa uudenlaisella yhteistyöllä


Museot hyvinvoinnin edistäjinä –hankkeen logoMuseovirasto on käynnistänyt ”Museot hyvinvoinnin edistäjinä” -hankkeen, jossa kehitetään museoalalle uudenlaisia johtamis- ja yhteistyömalleja sekä työkaluja asiakaslähtöiseen palvelujen rakentamiseen. Malleja kokeillaan käytännössä Merikeskus Vellamossa Kotkassa ja Hämeenlinnan Linnanniemen alueen museoissa. Hanketta rahoittaa mm. Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma. Kokeiluhankkeen tulokset ovat koko museokentän vapaasti hyödynnettävissä.

Museot hyvinvoinnin edistäjinä – hankkeessa etsitään vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin: Miten turvata museopalvelut osana hyvinvointipalveluja julkisen talouden paineiden kasvaessa? Kuinka museot vastaavat asiakkaiden eriytyviin tarpeisiin ja odotuksiin? Miten saada asiakkaat, alalla työskentelevät ja erilaiset palveluntarjoajat kehittämään palveluja yhdessä? Onko museoiden merkitystä luovan talouden ja innovaatioiden lähteenä mahdollista kasvattaa?

Puolitoistavuotinen hanke ajoittuu vuosille 2011–2013. Museoviraston hallinnoima hanke toteutetaan yhteistyössä Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman ja Hämeenlinnan sekä Kotkan kaupunkien kanssa. Hankkeessa rakennetaan kokonaisvaltaisia johtamis- ja toimintamalleja monen museon muodostamille kokonaisuuksille. Malleja kokeillaan Merikeskus Vellamossa Kotkassa ja Hämeenlinnan Linnanniemen alueen museoissa. Molemmissa kohteissa museopalveluja tuottavat valtio, kunta ja muut toimijat.

Kokeilujen tarkoituksena on tarjota museoiden henkilökunnalle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille uusia tapoja osallistua museopalvelujen kehittämiseen mm. työpajatyöskentelyn keinoin. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään kansainvälistä vertailutietoa museoiden hyvistä käytännöistä erityisesti Pohjoismaissa ja Iso-Britanniassa. Myös kansallisia esimerkkejä hyödynnetään.

Tavoitteena on tuottaa yleisemminkin museokentällä käytettävissä olevia työkaluja ja keinoja suunnitella paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluja. Tuloksia esitellään hankkeen päättyessä vuoden 2013 alussa järjestettävässä alueellisten työpajojen sarjassa. 

Museot edistävät hyvinvointia

Museoilla on monia sidoksia sekä yksilö- että yhteisötason hyvinvoinnin edistämiseen. Niiden palvelut ovat osa paikallisten, alueellisten ja kansallisten hyvinvointipalvelujen verkkoa. Tutkimusten mukaan museot edistävät toiminnallaan ympäristönsä sosiaalista viihtyvyyttä ja parantavat elämän laatua. Jotta merkitys hyvinvoinnin edistäjänä voisi säilyä ja kasvaa on myös museoiden tarkasteltava uudelleen perinteisiä palveluiden tuottamisen tapojaan. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden lisääntyvä verkostoituminen ja yhteistoiminta on alalle mahdollisuus. Ylittämällä perinteiset hallintorajat parannetaan museoiden palvelukykyä ja saadaan alan voimavarat tehokkaammin käyttöön.

Myös museoiden asiakkaiden tarpeet yksilöllistyvät ja muuttuvat jatkuvasti. Identiteetit monimuotoistuvat ja väestömuutokset, kuten ikääntyminen ja maahanmuutto muuttavat asiakasrakennetta. Palvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen on museoalalla vielä alkuvaiheessa ja vaatii aktiivista otetta tulevaisuudessa. Hyvien esimerkkien ja käytännön työkalujen avulla museot voivat rakentaa palveluitaan sellaisiksi, että ne tavoittavat paremmin erilaiset asiakkaat.

Lisätietoja antavat:

Hankejohtaja Ulla Teräs, puh. 040 128 6013, ulla.teras@nba.fi ja hallintopäällikkö Pirjo Hamari, puh. 040 128 6005, Museovirasto.

Hankkeen verkkosivut

 

MUSEOVIRASTO / VIESTINTÄ
Viestintäpäällikkö Lea Murto-Orava, lea.murto-orava@nba.fi, puh. 040 128 6041
Viestintäassistentti Liisa Tuomikoski, liisa.tuomikoski@nba.fi, puh. 040 128 6042
PL 913, 00101 HELSINKI

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto