Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museovirasto jakoi kannustuspalkinnot Venäjän suomalais-ugrilaisten alueiden museoille


Museovirasto on jakanut vuoden 2011 kannustuspalkinnot Venäjän federaation alueella toimiville kulttuurihistoriallisille museoille. Kannustuspalkinto myönnetään vähemmistö- tai alkuperäiskansan kulttuurista kertovien näyttelyiden suunnittelemiseen. Pää- ja tunnustuspalkinnot jaetaan Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön sukukansaohjelman varoista, erityispalkinto Suomen Kulttuurirahaston tuella. Pääpalkinnon, 4000 euroa voitti Mordvan kotiseutumuseon näyttelysuunnitelma ”Hänen nimensä – Nainen!”

Venäjän suomalais-ugrilaisilla kielialueilla kansallisen kulttuuriperinnön tallentaminen, dokumentointi ja esitteleminen ovat museoiden varassa. Tasavallat ja kansalliset piirikunnat ovat monikielisiä ja monikulttuurisia, ja suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvat kansat edustavat niissä useimmiten vähemmistöä. Erityisen merkittävää kansallisen identiteetin kannalta on oman kulttuurin esitteleminen nuorisoa puhuttelevalla tavalla esimerkiksi audiovisuaalisia ja elektronisia keinoja hyödyntäen.

Museovirasto haluaa korostaa suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuuriperinnön merkitystä valtaväestön kulttuurien rinnalla, ja on sen vuoksi kohdistanut kannustuspalkintonsa Venäjän federaation alueelle toimiville kulttuurihistoriallisille museoille kannustukseksi näyttelyn suunnittelemiseen vähemmistö- tai alkuperäiskansan kulttuureista.

Kazymin ruhtinaskunta -draamaopastusta museossa. Nuorten ryhmä kodan edessä.
 Kuva: Kazymin etnografinen näyttelyhalli
Kazymin ruhtinaskunta -draamaopastusta museossa. Kuva: Kazymin etnografinen näyttelyhalli.
Tänä vuonna kilpailuun saatiin 15 hakemusta Venäjän eri alueilta, Karjalan, Komin, Marin ja Mordvan tasavalloista, Hanti-Mansian kansallisesta piirikunnasta Jugrasta, Sverdlovskin alueelta Jekaterinburgista, Tverin Karjalasta ja Leningradin alueelta. Kilpailussa jaettiin yksi 4 000 euron pääpalkinto, yksi 3 000 euron erityispalkinto, kaksi 2 000 euron ja kaksi 1 000 euron tunnustuspalkintoa. Näyttelysuunnitelmia ja näyttelyitä arvioitaessa kiinnitettiin huomiota haasteellisuuteen, aineiston runsauteen ja toimivuuteen museopedagogisessa tarkoituksessa. Arvioitavina olivat keskeinen ajatus ja näkökulma, tieteellinen sisältö ja ulkoasun suunnittelu sekä niiden nivoutuminen yhteen. Huomiota kiinnitettiin myös rohkeuteen ja taitavuuteen tuoda esille vaikeasti tulkittavia asioita, kuten uskontoa.

Pääpalkinto 4 000 €:
Mordvan kotiseutumuseo (Mordvan tasavalta, Saransk), näyttelysuunnitelma Hänen nimensä – Nainen! / Lemots sonj – Ava! / Lemeze sonze – Ava!.

Erityispalkinto 3 000 €:
Surgutin kotiseutumuseo (Hanti-Mansian autonominen piirikunta – Jugra, Surgut), näyttely Pyhän veden lauluja

Tunnustuspalkinto 2 000 €:
Komin kansallismuseo (Komin tasavalta, Syktyvkar), näyttelysuunnitelma Nainen – äiti, monitaituri, kaunotar!
Etnografinen näyttelyhalli (Hanti-Mansian autonominen piirikunta – Jugra, Kazym), näyttelysuunnitelma ja tapahtumasarja Kazymin ruhtinaskunta

Tunnustuspalkinto 1 000 €:
Kontupohjan aluemuseo (Karjalan tasavalta, Kondopoga), näyttelyt Seppä Ilmalinnen kosiomatka & Lyydien maa
Vepsäläinen talonpoikaismuseo (Leningradin alue, Ladva), talomuseo Vepsäläinen pirtti / Vepsoiden pert’

Lisätietoja: FT, intendentti Ildikó Lehtinen, Kulttuurien museo, Museovirasto, puh. 040 128 6433, ildiko.lehtinen@nba.fi

 
MUSEOVIRASTO / VIESTINTÄ
Viestintäpäällikkö Lea Murto-Orava, lea.murto-orava@nba.fi, puh. 040 128 6041
Viestintäassistentti Liisa Tuomikoski, liisa.tuomikoski@nba.fi, puh. 040 128 6042
PL 913, 00101 HELSINKI

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto