Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Työkirja paikallismuseoille on julkaistu

Työkirja paikallismuseoille on julkaistu


Maakuntamuseoiden ja Museoviraston yhteistyönä syntynyt ”Paikallismuseon työkirja” on museoiden toiminnan kehittämiseen tarkoitettu apuväline. Se on suunniteltu erityisesti sellaisten museoiden ja kokoelmien tarpeisiin, joilla ei ole päätoimista museoammatillista henkilökuntaa. Työkirja on nyt julkaistu helppokäyttöisenä verkkojulkaisuna.

Paikallismuseon työkirja koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat varsinainen museotoiminta, toiminnan organisointi sekä museotyön vaikutukset. Se sisältää tavoitteita, väittämiä ja kysymyksiä, joiden avulla museo voi oppia enemmän omasta toiminnastaan ja arvioida sen laatua. Työkirjatyöskentely auttaa museon kokonaistilanteen hahmottamisessa ja tulevaisuuden suuntaviivojen löytämisessä. Työkirja on suunniteltu käytettäväksi yhteistyössä maakuntamuseon kanssa, mutta myös itsenäinen käyttö on mahdollista.

Tarve yleiselle, paikallismuseoiden kehittämistyökalulle nousi esiin maakuntamuseotutkijoiden vuotuisilla neuvottelupäivillä 2008. Työkirjan sisällön tuottaneeseen työryhmään ovat kuuluneet maakuntamuseotutkijat Eeva Mikola Turun museokeskuksesta, Pirjo Sojakka Keski-Suomen museosta ja Ulla Teräs Keski-Uudenmaan maakuntamuseosta. Sisältöä on testattu ja työstetty yhteistyössä muiden maakuntamuseotutkijoiden sekä Museoviraston museoalan kehittäminen ja tiedonhallinta -osaston kanssa.

Työkirjan verkkojulkaisu on ladattavissa ja tulostettavissa Museoviraston sivuilta osoitteessa: http://www.nba.fi/fi/paikallismuseon_tyokirja. Lisäksi Word -mallipohja on mahdollista tallentaa omalle koneelle, täyttää ja tulostaa. Neuvontaa työkirjan käytössä saa maakuntamuseoista.

Lisätietoja antavat maakuntamuseotutkijat Pirjo Sojakka, puh. 014 266 4360, pirjo.sojakka@jkl.fi, Keski-Suomen museo ja Eeva Mikola, puh. 0500 593 174 eeva.mikola@turku.fi, Turun museokeskus.

 

PAIKALLISMUSEON TYÖKIRJA
Toimittajat Eeva Mikola, Pirjo Sojakka ja Ulla Teräs
Museovirasto 2011
URN:NBN:fi-fe201109215572

Paikallismuseon työkirja word-tiedostona

 

MUSEOVIRASTO / VIESTINTÄ
Viestintäpäällikkö Lea Murto-Orava, lea.murto-orava@nba.fi, puh. 040 128 6041
Viestintäassistentti Liisa Tuomikoski, liisa.tuomikoski@nba.fi, puh. 040 128 6042
PL 913, 00101 HELSINKI
Paikallismuseon työkirja -julkaisun kansikuva.
Paikallismuseon työkirjan kannen on suunnitellut Marjut Vikkula, Edita Publishing.

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto