Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Valtion talousarvioesityksen määrärahojen leikkaukset ovat uhka Museoviraston toiminnalle


Museovirasto käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat koko henkilökuntaa. Työnantajan esityksen mukaan vähennystarve on 60 työntekijää, mikäli eduskunta vahvistaa vuoden 2012 talousarvioesityksen. Lisäksi yhteistoimintaneuvotteluesitys koskee henkilökunnan lomauttamista toistaiseksi tai määräajaksi sekä virkasuhteiden osa-aikaistamisia, kiinteistöjen luovuttamisia, museoiden sulkemisia ja toimintayksiköiden lakkauttamisia. YT-neuvottelut joudutaan käynnistämään valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen sisältyvien määrärahaleikkausten, sopimuksiin perustuvien kiinteiden kustannusten nousun ja valtion tuottavuusohjelman edellyttämien henkilöstövähennysten vuoksi.


Museovirastolle myönnettiin vuoden 2011 talousarviossa toimintamenoihin 19,8 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2012 talousarvioksi Museoviraston toimintamenoihin esitettiin 22,4 miljoonaa euroa. Summa sisältää kustannukset, jotka aiheutuvat Kansallismuseon hallinnan siirrosta Senaatti-kiinteistöille, sekä muut sopimuksiin ja indeksikorotuksiin perustuvat pakolliset kiinteät kustannukset. Hallituksen esitys leikata ehdotetusta Museoviraston vuoden 2012 määrärahasta 3 miljoonaa euroa merkitsee noin 15 %:n leikkausta vuoden 2011 budjettiin verrattuna.

Museovirastoon kohdistuva leikkausesitys on niin suuri, että se vaikuttaa viraston toimintakykyyn. Jos talousarvioesitys vahvistetaan, säästöt on toteutettava vuoden 2012 aikana. Irtisanomiset vaikuttavat kustannuksiin vasta irtisanomisajan jälkeen joten vuonna 2012 tarvittavia menojen vähennyksiä ei saada aikaan pelkästään niillä, vaan tarvitaan myös lomautuksia. Lomautusten ja irtisanottavien määrä riippuu täysin siitä millaisen budjetin eduskunta vahvistaa.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat Museoviraston koko henkilökuntaa. Neuvottelut käynnistyvät 21.11.2011 ja niitä käydään vähintään kuuden viikon ajan. Neuvotteluita jatketaan joka tapauksessa siihen asti kunnes eduskunta on päättänyt vuoden 2012 talousarviosta. Vasta tämän jälkeen tiedetään tarvittavien vähennysten tarkka määrä.

Lisätietoja antavat pääjohtaja Juhani Kostet, puh. 040 128 6001 johtava lakimies Carolina Ansinn, puh. 040 128 6031.

 

 

 


 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto