Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät Museovirastossa


Hallituksen esityksessä eduskunnalle vuoden 2012 talousarviosta esitetään, että Museoviraston toimintamenomäärärahoista leikataan 3 miljoonaa euroa. Esitetyt leikkaukset ovat Museoviraston toiminnalle niin vakava uhka, että virastossa käynnistyivät tänään koko henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

Esitetyt leikkaukset merkitsisivät toteutuessaan pahimmillaan 60 työntekijän irtisanomista. Lisäksi yhteistoimintaneuvotteluesitys koskee henkilökunnan lomauttamista toistaiseksi tai määräajaksi sekä virkasuhteiden osa-aikaistamisia, kiinteistöjen luovuttamisia, museoiden sulkemisia ja toimintayksiköiden lakkauttamisia.

Hallituksen esitys merkitsee Museovirastossa noin 15 %:n leikkausta vuoden 2011 budjettiin verrattuna Museoviraston toimintamenoista suuri osa on henkilöstömenoja (n. 59%). Toinen iso menoerä ovat vuokrat, välttämättömät korjaukset ja muut kiinteistömenot (n. 24%). Toimintamäärärahat ovat näihin verrattuna hyvin vähäiset. Tällä kulurakenteella mahdollisuudet saada aikaan riittävät säästöt tarpeeksi nopeasti muista kuin henkilöstömenoista ovat hyvin rajalliset. Säästöt on toteutettava vuoden 2012 aikana. Yhteistoimintaneuvottelut on käynnistettävä myös siksi, että kyse ei ole väliaikaisesta budjettirahoituksen vähentymisestä, sillä samansuuruinen kehyssumma on määritelty koko hallituskaudelle.

Henkilökunnan irtisanomiset ja lomautukset halvaannuttaisivat Museoviraston toiminnan ja niistä seuraisi myös koko yhteiskuntaan kohdistuvia haittoja. Jos Museoviraston lakisääteiset viranomaistehtävät kulttuuriympäristön suojelussa ja hoidossa supistuvat nykyisestä, se hidastaa ja vaikeuttaa rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvää toimintaa sekä ympäristön muutoksen hallintaa. Museoiden valtionosuuksien leikkaaminen vaikuttaa samaan suuntaan alueilla, joilla maakuntamuseot ovat ensisijaisia toimijoita em. viranomaistehtävissä.

Museoviraston organisaatioon kuuluu myös Suomen kansallismuseo ja sen alaisuuteen 15 muuta museota sekä Hämeen linna ja Olavinlinna. Museoiden ja linnojen toiminta ilman henkilökuntaa on mahdotonta. Niitä joudutaan pitämään kiinni tai sulkemaan pysyvästi. Monet erikoismuseoista ovat avoinna vain kesäisin ja työllistävät pääasiassa nuoria opiskelijoita. Jos kesämuseoita ei avata, nuoret jäävät ilman kesätyöpaikkaa ja työkokemusta. Henkilöstöleikkaukset ovat uhka myös Kansallismuseon hallussa oleville, Suomen arvokkaimpien kulttuurihistoriallisten esinekokoelmien säilymiselle. Ne vaativat jatkuvaa huoltoa ja hoitoa.

Museovirasto on myös valtion kiinteistönhaltijaviranomainen, jolla on hallussaan yli sata kulttuurihistoriallisesti arvokasta kiinteistöä, mm. keskiaikaiset linnat, kartanoita jne. Kiinteistöjä täytyy jatkuvasti ylläpitää ja huoltaa, jotta niiden turvallinen käyttö on mahdollista. Siihenkin tarvitaan henkilökuntaa. Mikäli rakennuksia jää hoitamatta, niitä täytyy sulkea ja niiden käyttöä kansalaisten omana kulttuuriperintönä on rajoitettava.

Museoviraston yhteistoimintaneuvotteluja käydään vähintään kuuden viikon ajan. Neuvotteluita jatketaan joka tapauksessa siihen asti kunnes eduskunta on päättänyt vuoden 2012 talousarviosta. Vasta tämän jälkeen tiedetään tarvittavien vähennysten tarkka määrä.
Lisätietoja antavat pääjohtaja Juhani Kostet, puh. 040 128 6001 johtava lakimies Carolina Ansinn, puh. 040 128 6031.

 

MUSEOVIRASTO / VIESTINTÄ
Viestintäpäällikkö Lea Murto-Orava, lea.murto-orava@nba.fi, puh. 040 128 6041
Viestintäassistentti Liisa Tuomikoski, liisa.tuomikoski@nba.fi, puh. 040 128 6042
PL 913, 00101 HELSINKI

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto