Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Liian korkea lisärakentaminen vaarantaisi Tapiolan keskustan valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöarvot

Liian korkea lisärakentaminen vaarantaisi Tapiolan keskustan valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöarvot


Tapiolan liikekeskuksen lisärakentamista ja uudistamista koskeva kaavamuutos on ollut nähtävillä ja lausuntokierroksella. Myös Museovirasto on antanut lausunnon kaavamuutoksesta. Kaavalla pyritään ratkaisuun, jossa on Merituulentien kohdalla erittäin korkeaa rakentamista nykyiseen verrattuna. Museovirasto ei puolla kaavamuutoksen hyväksymistä esitetyssä muodossa.

Tapiolan keskus kaipaa kehittämistä, mutta sen tulee perustua alueen omiin lähtökohtiin ja erityisarvoihin. Keskusta on tarkasteltava osana laajempaa kaupunkimaisemaa. Ehdotettu rakentaminen heikentää Tapiolan arvoa kulttuuriympäristönä. Korkeatasoinen suunnittelu ei poista kaavaratkaisun mittakaavallista ristiriitaa.

Kielteiset vaikutukset kulttuuriympäristöön kohdistuvat erityisen vahvasti keskustornin ja -aukion arkkitehtoniseen kokonaisuuteen, jonka kaupunkikuvallinen merkitys ja asema heikentyisivät oleellisesti. Korkea lisärakentaminen vaikuttaa keskustan sisäisiin näkymiin mm. keskusaltaan ympäristössä.  Se uhkaa liikekeskustan vakiintunutta visuaalista hierarkiaa myös näkymissä Leimuniityn, Tapionpuiston ja Tuulipuiston suunnista.

Museovirasto toteaa lausunnossaan, että Tapiolan liikekeskuksen kaavassa tulee ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka koskevat sekä rakennetun kulttuuriympäristön arvoja että Helsingin seudun erityiskysymyksiä. Joukko- ja raideliikenteeseen tukeutuvan ja eheytyvän yhdyskuntarakenteen tavoite ei edellytä kaiken ehdotetun asuinrakentamisen sijoittamista välittömästi liikenne- ja liikekeskuksen korttelialueelle. Rakentaminen tulisi toteuttaa laajemmalla suunnittelualueella ja matalampana siten, että ratkaisu turvaa Tapiolan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön ominaisluonteen säilymisen.

Museoviraston lausunto (Dnro 615/303/2011) Tapiolan keskusta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta

Lisätietoja antavat:
Erikoistutkija Laura Tuominen, puh. 040 128 6257, laura.tuominen@nba.fi ja intendentti Elisa El Harouny, puh. 040 128 6286, elisa.elharouny@nba.fiMUSEOVIRASTO / VIESTINTÄ


 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto