Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Satakunnan Museo hoitaa nyt myös arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntija- ja viranomaistehtäviä Satakunnassa

Satakunnan Museo hoitaa nyt myös arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntija- ja viranomaistehtäviä Satakunnassa


Museovirasto ja Satakunnan alueen maakuntamuseona toimiva Satakunnan Museo ovat solmineet laajennetun yhteistyösopimuksen. Sen myötä Satakunnan Museo hoitaa toimialueellaan nyt myös arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyviä asiantuntija- ja viranomaistehtäviä.

Museovirastolla ja Satakunnan Museolla on ollut jo vuosia sopimus rakennusperintöön ja korjausrakentamiseen liittyvästä yhteistyöstä ja työnjaosta. Nyt sopimus on laajennettu koskemaan myös arkeologista kulttuuriperintöä, jonka vaalimisessa Satakunnan Museolla on jo perinteisestikin ollut vahva asema. Laajennetun yhteistyösopimuksen pohjalta Satakunnan Museon korkeatasoinen kulttuuriympäristön asiantuntijuus ja paikallistuntemus voidaan kytkeä kokonaisvaltaisesti Satakunnan maankäytön suunnitteluun ja ohjaukseen.

Uudessa sopimuksessa on määritelty Museoviraston ja Satakunnan Museon yhteistyö ja työnjako sekä arkeologisen kulttuuriperinnön, rakennusperinnön ja korjausrakentamisen asiantuntija- ja viranomaistehtävissä.  Vedenalainen arkeologia ei kuulu sopimuksen piiriin. Sopimus koskee maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen, muinaismuistolain, rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain, ortodoksisesta kirkosta annetun lain sekä kirkkolain piiriin kuuluvia kulttuuriympäristön viranomaistehtäviä. Lisäksi sopimus koskee kulttuuriympäristön tutkimus- ja selvitystoimintaa, tilan seurantaa sekä tiedottamista ja tiedonvaihtoa.

Museovirasto myöntää tutkimusluvat maakuntamuseon toimialueen arkeologisiin kenttätutkimuksiin. Maakuntamuseo antaa suunnittelijoille ja viranomaisille tiedot ja tarvittavat lausunnot maankäyttöhankkeiden vaikutuksesta kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Mikäli hanke koskee kiinteää muinaisjäännöstä Museovirasto neuvottelee muinaismuistolain edellyttämällä tavalla suunnitelman muuttamisesta tai tarvittavista tutkimuksista ja laatii niitä koskevat kustannusarviot. Tutkimusten toteuttamisesta ja esinelöytöjen sijoituspaikasta sovitaan erikseen Museoviraston ja maakuntamuseon kesken.

Satakunnan Museo seuraa alueensa maankäytön suunnittelua ja vastaa maakunta-, yleis- ja asemakaavoitukseen sekä rakennusvalvontaan liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Museo huolehtii myös suojelukohteiden korjausrakentamisen neuvonnasta ja seurannasta toimialueellaan. Museovirasto keskittyy rakennusperinnön ja korjausrakentamisen asiantuntija- ja viranomaistehtävissä valtakunnallisesti merkittävään rakennusperintöön, kirkkolain tarkoittamiin rakennuksiin sekä valtion rakennusperintöön.

Maakuntamuseot ovat Museoviraston keskeisiä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on solmittu kulttuuriympäristön vaalimisen yhteistyösopimuksia jo parinkymmenen vuoden ajan.  Yhteistyö on jatkuvasti tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa entistä tärkeämpää sekä Museovirastolle että maakuntamuseoille.

Yhdessä Museovirasto ja maakuntamuseot ovat vahva ammatillinen yhteisö, osaaja ja vaikuttaja.  Maakuntaa koskevissa kulttuuriympäristötehtävissä oman maakunnan asiantuntija toimii tehokkaasti, nopeasti ja oikeaan aikaan. Maakuntamuseon palvelut ovat lähellä asiakkaita ja vaivattomasti saavutettavissa.

Sopimus Museoviraston ja Satakunnan Museon yhteistyöstä ja työnjaosta kulttuuriympäristön vaalimisessa 

Lisätietoja sopimuksesta antavat


Satakunnan Museossa museonjohtaja Juhani Ruohonen, puh. 044 701 1057, juhani.ruohonen(at)pori.fi ja arkeologi Leena Koivisto, puh. 044 701 0930, leena.koivisto(at)pori.fi.

Museovirastossa osastonjohtaja Mikko Härö, puh. 040 128 6241, mikko.haro@nba.fi, yli-intendentti Helena Taskinen, puh. 040 128 6281, helena.taskinen@nba.fi ja yli-intendentti Minna Perähuhta, puh. 040 128 6251, minna.perahuhta@nba.fi.

Lisää tietoa Museoviraston ja maakuntamuseoiden yhteistyöstä kulttuuriympäristön vaalimisessa

Satakunnan Museon verkkosivut

Pronssikautinen röykkiö 3

Satakunnan esihistoria on rikas ja mielenkiintoinen.  Muinaisjäännöksiä tunnetaan useita tuhansia ja uusia löydetään joka vuosi.  Prossikautiset hautaröykkiöt eli hiidenkiukaat ovatkin tärkeä osa satakuntalaista kulttuurimaisemaa. Kuva: Leena Koivisto

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto