Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg

Museoviraston YT-neuvottelut päättyivät – työpaikkoja joudutaan vähentämään 55 henkilötyövuoden verran ja pitämään kahdeksan museota kiinni


Museoviraston yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluihin jouduttiin, koska valtion vuoden 2012 budjetissa viraston määrärahoista leikattiin lähes 3 miljoonaa euroa. Museovirastossa on käyty perusteellisesti läpi kaikki kulut ja etsitty säästömahdollisuuksia ja erilaisia vaihtoehtoja sopeuttaa toiminta budjettivajeeseen. YT-neuvottelujen päättyessä jouduttiin toteamaan, että tarvittavia säästöjä ei saada kokoon henkilökuntaa vähentämättä. Henkilökunnan vähennystarve on 55 henkilötyövuotta. Irtisanottavien määrä on enintään 40 henkilöä. Loput tarvittavat henkilötyövuosivähennykset toteutetaan muilla keinoin. Menojen karsimiseksi joudutaan myös pitämään kahdeksan museota suljettuina.

Palkkamenoja karsitaan vähentämällä määräaikaista ja kausityövoimaa, vapaaehtoisilla eläkkeelle siirtymisillä, osa-aikaeläkeratkaisuilla, virkavapauksilla ja lomarahojen vaihtamisilla vapaaksi sekä jättämällä täyttämättä avoinna olevia virkoja, joita on tällä hetkellä 15. Tänä vuonna joudutaan myös toteuttamaan jonkin verran lomautuksia.

Koska tarvittavat säästöt on saatava aikaan jo tänä vuonna ja koska toiminta on sopeutettava pysyvästi uuteen talouskehykseen, henkilökuntaa joudutaan vähentämään myös irtisanomisilla. Irtisanominen koskee enintään 40 henkilöä. Helmikuun aikana päätetään mitkä tehtävät lakkautetaan. Myös irtisanomiset toteutetaan helmikuun aikana.

Jotta irtisanomisilta olisi voitu välttyä kokonaan, ainoa keino olisivat olleet jatkuvat ja pitkäaikaiset lomautukset. Koska Museoviraston budjettileikkaus on pysyvä, myös henkilökunnan määrää on vähennettävä pysyvästi eikä sitä voida ratkaista lomautuksilla. Ne merkitsisivät vuodesta toiseen jatkuvia YT-neuvotteluja ja jatkuvaa käymistilaa, mikä vaikeuttaisi entisestään normaalia ja tehokasta toimintaa ja olisi uhka myös henkilökunnan hyvinvoinnille.

Kustannusten karsimiseksi joudutaan Museoviraston organisaatioon kuuluvan Suomen kansallismuseon alaisuudessa toimivista museokohteista pitämään suljettuina Kotkaniemi, Kuusiston kartano, Paikkarin torppa, Pukkilan kartano ja Yli-Lauroselan talomuseo. Alikartano on kesäkauden 2012 suljettuna korjaustöiden vuoksi ja peruskorjauksen vuoksi suljettuna on edelleen myös Urajärven kartanomuseo. Anjalan kartano on suljettu jo aikaisemmin säästösyistä. Myös Suomenlinna-museon vuokratiloista ja avoinna pidosta luovutaan.

Avoinna pidettävät kohteet ovat Kansallismuseo, Hämeen linna, Olavinlinna, Louhisaaren kartanolinna, Seurasaaren ulkomuseo, Urho Kekkosen museo Tamminiemi, Kulttuurien museo, Cygnaeuksen galleria, Hvitträsk ja Suomen merimuseo. Avoinna pidettävien museoiden aukioloaikoja on jo tarkistettu. Suunnitelmissa on myös supistaa Hämeen linnan ja Olavinlinnan aukioloaikoja talvikaudella. Kansallismuseota ja Merikeskus Vellamoa, jossa Suomen merimuseo toimii, lukuun ottamatta museoissa ja linnoissa on myös otettu käyttöön lastenlippu. Myös tilavuokrien hinnat on tarkistettu.

Kulujen karsimiseksi pitkällä tähtäimellä Museovirasto pyrkii myös luovuttamaan mahdollisimman paljon kiinteistöjään muille toimijoille. Museoviraston hallinnassa on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistöjä eri puolilla maata. Virasto on käynnistänyt useiden tahojen ja toimijoiden kanssa neuvottelut kiinteistöjen luovutuksesta ja ko. tahojen mahdollisuuksista ottaa kohteet haltuunsa ja hoitaakseen. Neuvotteluja käydään useiden kaupunkien, kuntien, säätiöiden ja seurojen kanssa.  

Toiminnan sopeuttaminen uuteen taloustilanteeseen edellyttää myös muutoksia toukokuun 2011 alusta voimaan astuneeseen Museoviraston organisaatioon. Museoalan kehittäminen ja tiedonhallinta -osasto lakkautetaan osastona. Tiedonhallintatehtävät siirtyvät Arkisto- ja tietopalvelut -osastolle. Museoalan kehittämistehtävät siirtyvät tukitoimintoihin pääjohtajan alaisuuteen. Lisäksi tehdään muitakin sisäisiä tehtävien siirtoja ja yksiköiden yhdistämisiä. Myös tehtävien sisältöjä tarkistetaan.

Irtisanomiset ovat uusi ja kipeä kokemus Museovirastossa. Irtisanottaville tarjotaan kaikki mahdollinen apu uudelleen työllistymisen tueksi. Käytettävissä ovat mm. lakisääteinen muutosturva sekä uusien tehtävien haku valtiokonsernin sisällä virkajärjestelytoiminnon kautta. Myös Valtiokonttorin henkilöstöpalvelut-yksikkö tukee irtisanottuja muutoksessa.

Museoviraston irtisanomisilla ja museoiden sulkemisilla on myös huomattavia välillisiä vaikutuksia. Kun kesämuseoihin ei palkata kausityöntekijöitä, vähenevät myös opiskelijoiden kesätyöpaikat. YT-neuvottelujen lopputulos vaikuttaa merkittävästi myös Museoviraston mahdollisuuksiin palkata työllistettäviä. Normaalisti Museovirastossa on työskennellyt vuosittain yli sata työllistettyä ja harjoittelijaa mm. muinaisjäännösten hoitotöissä.

Lisätietoja Museoviraston yhteistoimintaneuvottelujen tuloksista antavat pääjohtaja Juhani Kostet, puh. 040 128 6001, juhani.kostet@nba.fi, johtava lakimies Carolina Ansinn, puh. 040 128 6031, carolina.ansinn@nba.fi  ja hallintopäällikkö Pirjo Hamari, puh. 040 128 6005, pirjo.hamari@nba.fi


 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto