Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museovirasto sopeuttaa toimintaansa uuteen budjettikehykseen 52 henkilötyövuoden vähennyksellä

Museovirasto sopeuttaa toimintaansa uuteen budjettikehykseen 52 henkilötyövuoden vähennyksellä


Museovirasto on viime kuukausien aikana tarkastellut toimintaansa perusteellisesti, jotta se saataisiin sopeutettua lähes kolmen miljoonan euron budjettivähennykseen. Tarvittavien säästöjen aikaan saamiseksi on otettu kaikki keinot käyttöön, mutta taloutta ei saada sopeutettua uuteen kehykseen ilman henkilöstövähennyksiä. Museovirasto joutuu vähentämään henkilökuntaansa kaikkiaan 52 henkilötyövuoden verran.

Henkilöstövähennykset toteutetaan avoinna olleiden tehtävien lakkauttamisilla, määräaikaisten kausityöntekijöiden määrän vähentämisellä, eläkejärjestelyillä ja irtisanomisilla. Museoviraston palveluksesta irtisanotaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä 17 henkilöä. Lisäksi lakkautetaan 15 tehtävää, jotka ovat tällä hetkellä avoinna. Kymmenen henkilöä on ilmoittanut eläkkeelle siirtymisestä vuosien 2012-2013 aikana. Lisäksi Kansallismuseosta vähennetään määräaikaisten kausityöntekijöiden määrää noin kymmenen henkilötyövuoden verran, koska museoita suljetaan ja avoinnapitoaikoja supistetaan. 

Irtisanomiset on toteutettu keskiviikkona 29. helmikuuta. Rahallista tukea ei irtisanotuille luonnollisestikaan voida tässä tilanteessa antaa, mutta heille annetaan kaikki mahdollinen muu apu tilanteesta selviämiseksi ja uudelleen työllistymisen tueksi.

Henkilöstövähennykset ovat Museovirastolle erittäin kipeitä. Turhia tehtäviä virastossa ei ole, sillä Museoviraston toimintoja on jo usean vuoden ajan jouduttu sopeuttamaan mm. valtion tuottavuusohjelman edellyttämiin henkilötyövuosivähennyksiin. Museovirastosta on vuodesta 2006 lähtien, nyt tehdyt ratkaisut mukaan lukien, vähennetty henkilökuntaa kaikkiaan lähes 100 henkilötyövuoden verran.

Museovirasto ei lomauta henkilöstöä yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena. Mikäli lomarahojen vapaaksi vaihdolla ei saada aikaan riittävästi säästöjä, saatetaan lomautuksiin kuitenkin joutua loppuvuodesta.

Säästöjen aikaansaamiseksi Museovirasto karsii myös kiinteistömenojaan irtisanomalla vuokrattujen toimisto- ja varastotilojen vuokrasopimuksia ja luovuttamalla omia kiinteistöjään muille toimijoille. Uusia toimijoita etsitään erityisesti nyt suljettaville museokohteille, jotka ovat Kotkaniemi, Kuusiston kartano, Paikkarin torppa, Pukkilan kartano ja Yli-Lauroselan talomuseo. Anjalan kartanomuseo on suljettu jo aikaisemmin. Useiden tahojen kanssa on käynnistetty neuvottelut niiden mahdollisuuksista ottaa kohteet hoitaakseen ja pitää niitä avoinna kävijöille.

Museoviraston uusi organisaatio, joka on jo toinen vuoden sisällä, tuli voimaan 1.3.2012. Uudessa organisaatiossa on Suomen kansallismuseo, Kulttuuriympäristön suojelu -osasto, Kulttuuriympäristön hoito -osasto, Arkisto- ja tietopalvelut -osasto sekä neljä tukipalvelua. Museoalan kehittäminen ja tiedonhallinta -osasto lakkautettiin. Museoalan kehittämiseen liittyvät tehtävät siirrettiin Kehittämispalvelut -tukipalveluun ja tiedonhallintatoiminnot Arkisto- ja tietopalvelut -osastolle. Lisäksi on tehty muutamia pienempiä osastojen tai yksiköiden välisiä henkilöstö- ja tehtäväsiirtoja. Myös tehtävien sisältöjä tarkastellaan ja töitä järjestetään uudelleen niin, että saavutetaan tehokkain työnjako sillä henkilökunnalla, johon Museovirastolla on varaa.

Lisätietoja antavat:
 
pääjohtaja Juhani Kostet, juhani.kostet@nba.fi, puh. 040 128 6001
ylijohtaja Helena Edgren, helena.edgren@nba.fi, puh. 040 128 6331
johtava lakimies Carolina Ansinn, carolina.ansinn@nba.fi, puh. 040 128 6031
kehittämispäällikkö Pirjo Hamari, pirjo.hamari@nba.fi, puh. 040 128 6005Museovirasto / Viestintä
Organisaatiokaavio suomi nimetön

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto