Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Helsingin Telakkarannan ja Merikorttelin uudisrakentaminen tulee sopeuttaa vanhaan miljööseen

Helsingin Telakkarannan ja Merikorttelin uudisrakentaminen tulee sopeuttaa vanhaan miljööseen


Helsingin Telakkaranta ja Merikortteli ovat arvokkaita rakennettuja ympäristöjä, joihin suunnitellaan mittavaa uudisrakentamista. Museoviraston mukaan alueiden kulttuurihistorialliset arvot on otettava kokonaisvaltaisesti huomioon alueiden suunnittelussa. Uudisrakentamisen tulee soveltua vanhaan ympäristöön.

Museovirasto on tuonut esiin kantansa lausunnoissa, jotka se on 12.4.2012 antanut Uudenmaan ELY-keskukselle Punavuoriseura ry:n tekemistä Helsingin Telakkarantaa ja Merikorttelia koskevista suojeluesityksistä.

Punavuoriseura katsoo asemakaavoitustilanteen uhkaavan ns. Telakkarannan säilymistä, koska vireillä olevassa asemakaavan muutoksessa alueelle suunnitellaan mittavaa uudisrakentamista. Huolimatta kaavamuutoksen suojelutavoitteista osa vanhoista rakennuksista, rakenteista sekä miljöö vaarantuisivat.

Museovirasto pitää hyvänä kehityksenä sitä, että Helsingin vanhat, alkuperäisestä käytöstä poistuvat teollisuusympäristöt saadaan mielekkääseen käyttöön ja osaksi elävää kaupunkikulttuuria. Suunnittelussa ja kehityksessä on kuitenkin otettava huomioon rakennustaiteellisesti, teollisuushistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävien kokonaisuuksien ominaisluonne. Museoviraston mielestä  Telakkarannassa dynaaminenkin kehitys on mahdollista, kunhan lähtökohtana on kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan ja ympäristötekijöiden suojelu sekä uudisrakentamisen kaupunkikuvallinen soveltuvuus alueelle ja ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Uudisrakentamisen mitoittamisessa ja sijoittamisessa on otettava huomioon soveltuvuus korttelin sekä ympäröivän kantakaupungin mittakaavaan.

Punavuoriseura ry katsoo, että asemakaavoitustilanne uhkaa myös entisen Kaapelitehtaan talon muodostamaa umpikorttelikokonaisuutta, ns. Merikorttelia. Kiinteistön omistaja ajaa hanketta, jossa korttelin sisäpihalle rakennettaisiin 16 kerroksen korkeuteen pyramidimaisesti kohoava asuin- ja toimistorakennus.

Museovirasto toteaa, että entinen kaapelitehtaan talo on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus sekä tärkeä osa Punavuoren ja Hietalahden telakka-alueeseen liittyvää teollisuusrakentamisen perintöä ja miljöötä. Uudisrakentaminen esitetyllä tavalla korttelin sisälle turmelisi entisen Kaapelitalon kaupunkitilallisen ja -rakenteellisen olemuksen siitä huolimatta, että rakennukseen itseensä kohdistuu asemakaavaluonnoksessa asianmukainen suojelumääräys. Sisäpihan täyttäminen rakennusmassalla heikentää myös kadunvarsirakennuksen sisätilojen arvoa ja käytettävyyttä. Poikkeavan korkea rakentaminen ei sovellu kantakaupungin rakennuskorkeuksilta historiallisesti vakiintuneeseen maisemaan. Helsingin kantakaupunki ja sen hahmo kaukomaisemassa tulee rauhoittaa ylikorkealta rakentamiselta.

Museoviraston lausunto Telakkarannan suojelusta

Museoviraston lausunto Merikorttelin suojelusta

Lisätietoja antaa intendentti Elisa El Harouny, puh. 040 128 6286, elisa.elharouny@nba.fi

Kuvassa etualalla Telakkaranta ja taustalla Merikortteli. Kuva: Elisa El Harouny / Museovirasto
Kuvassa etualalla Telakkaranta ja taustalla Merikortteli. Kuva: Elisa El Harouny / Museovirasto (V13:3).

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto