Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museovirasto jakoi rakennusten entistämisavustukset

Museovirasto jakoi rakennusten entistämisavustukset


Museovirasto on jakanut vuotuiset avustukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksiin. Avustusta sai yhteensä 196 kohdetta ja avustussumma on yhteensä lähes 1 700 000 euroa. Kohteiden joukossa on kaikentyyppisiä rakennuksia eri puolilta Suomea, torpista kartanoihin.

Entistämisavustushakemuksia virastolle tuli tänä vuonna yhteensä 455 eli suunnilleen sama määrä kuin parina aikaisempana vuonna. Entistä suurempaa osaa kohteista avustettiin nyt ensimmäisen kerran. Museovirasto pyrkii tukemaan pitkäjänteistä korjaamista, mutta näkee toisaalta vaihtuvuuden positiivisena asiana. Se osoittaa, että kiinteistöjen omistajilla on halua ja intoa arvokkaiden rakennusten ylläpitoon.

Avustus voi toimia kannustimena myös suurimuotoisemmalle kaupunki-ilmeen kohentamiselle. Esimerkiksi Raahessa on aloitettu vanhojen puurakennusten järjestelmällinen restaurointi Vanha Raahe kuntoon -hankkeella. Tänä vuonna kymmenen näistä taloista saa entistämisavustusta. Raahen hanke on poikkeuksellinen myös toteutustavaltaan. Raahen aikuiskoulutuskeskuksen rakennuskisällikoulutuksen opiskelijat restauroivat kohteita yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa ja samalla työllistävät itsensä.

Yksittäisistä avustuksen saajista kiinnostava on esimerkiksi Paltamon seurakunnan omistama Keisarin talli, joka on saanut nimensä toimittuaan levähdyspaikkana keisari Aleksanterin Suomen-vierailulla. Avustusta myönnettiin myös mm. Turun juutalaiselle seurakunnalle synagogan Torah-kaapin kupolin rekonstruointimaalaukseen.

Avustuksen myöntämisperusteissa tarkastellaan rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa, suojelua, korjaustoimenpiteitä sekä mahdollisia aiemmin myönnettyjä avustuksia.

Myönnetyt rakennusten entistämisavustukset 2012

Lisätietoja: yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen, puh. 040 128 6274, sirkkaliisa.jetsonen@nba.fi
Raahe Himangan talo

Raahelaisen Himangan talon piharakennus on yksi entistämisavustusta saaneista kohteista. Kuva: Martti Lievonen.

 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto