Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Museovirasto julkaisi raportin Suvorovin kanavien restauroinnista

Museovirasto julkaisi raportin Suvorovin kanavien restauroinnista


Saimaan sotakanavat, ns. Suvorovin kanavat, rakennettiin 1790-luvulla osaksi Pietarin puolustusvyöhykettä. Museovirasto restauroi jo hieman unohduksissakin olleet kanavat Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten tuella vuosina 2002–2008. Nyt julkaistu raportti kertoo kanavaverkoston merkityksestä 1800-luvulla ja nykypäivänä sekä kuvaa restaurointihankkeen eri vaiheita.

Suomessa on säilynyt neljä historiallisesti merkittävää, Venäjän armeijan rakentamaa sotakanavaa. Suvorovin kanavat -nimen ne ovat saaneet pääsuunnittelijansa ja rakennustyön johtajan Aleksandr Vasiljevits Suvorovin mukaan. Kanavat rakennettiin osaksi Kaakkois-Suomen linnoitusketjua aikana, jolloin Ruotsin ja Venäjän raja oli siirtynyt lännemmäksi Turun rauhan myötä ja venäläiset pelkäsivät Ruotsin valtaavan raja-alueet takaisin itselleen.

Restaurointihankkeen tavoitteena oli luoda Suvorovin kanavista houkutteleva kulttuurimatkailukohde. Samalla kanava-alueet pyrittiin palauttamaan niin pitkälle kuin mahdollista alkuperäiseen asuunsa. Hankkeen yhteydessä saatiin myös uutta, arvokasta tietoa mm. kanavien rakennustekniikoista sekä niiden varsilla sijainneista sotilaskuntien aikaisista rakennuksista.

Suvorovin kanavat  -raportti kuvaa restaurointihankkeen etenemistä sekä sen yhteydessä tehtyjen arkeologisten tutkimusten tuloksia. Lisäksi raportissa kerrotaan, millaisissa oloissa kanavien rakennustyöhön ryhdyttiin. Omat lukunsa ovat saaneet myös kanavaverkoston suunnittelijat  Aleksandr Vasiljevits Suvorov ja Jan Peter van Suchtelen.

Tuula Hakala:
SUVOROVIN KANAVAT  
Venäjän Saimaan laivaston sotakanavien restaurointihanke 2002 –2008

Toimittajat Marja-Leena Ikkala ja Selja Flink
Museovirasto 2012, 54 s., pdf-julkaisu, ISBN 978-951-616-218-1

Suvorovin kanavat pdf-raporttina

Lisätiedot:
yli-intendentti Selja Flink, Museovirasto, selja.flink@nba.fi

Suvorovin kanavat –raportin kirjoittaja Tuula Hakala menehtyi vaikeaan sairauteen vuonna 2009.  Raportti julkaistaan postuumisti hänen muistolleen.

Suvorovin kanavat kansikuva

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto