Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Kesän kenttätutkimukset Vrouw Maria -hylyllä ovat alkaneet – hylkyyn voi sukeltaa myös Suomen merimuseon näyttelyssä

Kesän kenttätutkimukset Vrouw Maria -hylyllä ovat alkaneet – hylkyyn voi sukeltaa myös Suomen merimuseon näyttelyssä


Museovirasto on aloittanut ”Vrouw Maria veden alla ” -hankkeen kolmannen ja viimeisen tutkimusvaiheen kaksi viikkoa kestävät kenttätutkimukset hylyllä. Tutkimusvaiheen budjetti on 300 000 euroa ja sen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Vrouw Mariaan ja sen vedenalaiseen maisemaan voi tänä vuonna myös sukeltaa kuka tahansa interaktiivisen 3 D -virtuaalisimulaation avulla Suomen merimuseon ”Mereen menetetyt” -näyttelyssä Kotkassa.

Vuosina 2009-2011 tehdyissä kenttätöissä hylystä on nostettu mm. rakenneosia ajoituksia ja puun kuntoon liittyviä tutkimuksia varten, otettu näytteitä puulajien tunnistamiseksi, dokumentoitu hylyn rakenteita ja sisätiloja sekä tehty seurantakuvausta. Hylystä on nostettu myös tupakkapiippuja, lasilinssejä, hohkakiviä, villakankaan kuituja ja tupakkaa. Näyteanalyyseissa on paljastunut mm. viinirypäleen siemeniä ja kukintojen osia sekä puolukan lehtiä ja sinistä väriainetta, joka on todennäköisesti indigoa.
Pitkapiippu
Hylyn pääruumasta heinäkuussa 2011 nostettu pitkä tupakkapiippu. Kuva: Museovirasto / Vesa Hautsalo.

Villakankaat ja väriaineet olivat hyvin arvokkaita. Tätä kuvastaa myös lastin pelastettujen tavaroiden luettelo: haaksirikon jälkeen pelastettiin tekstiilejä, indigoa, kahvia, teetä, tupakkaa, nuuskaa ja kirjoja. Suurin osa pelastetuista tavaroista on ilmeisesti ollut kansihytissä ja perähytissä. Ruumasta on pelastettu hyvin vähän tavaraa ja jopa keisarinna Katariina II:n kokoelmiin tilatut maalaukset jäivät todennäköisesti laivaan.

Laivan ruuma on edelleen täynnä, mutta silmämääräisesti tunnistettavia esineitä ja materiaaleja on vähän. Ainoa tapa selvittää lastin sisältöä on ottaa näytteitä rikkoontuneista tynnyreistä ja pakkauslaatikoista. Juutinrauman tullitilien luetteloon oli kirjattu sekalaista kappaletavaraa, jonka sisällöstä ei ole tietoa. Esimerkiksi viime vuonna havaitut viinirypäleen siemenet tulivat tutkijoillekin yllätyksenä. Itämeressä, hylyn varsin stabiileissa olosuhteissa orgaaninenkin aines säilyy varsin hyvin, joten tällaisia löytöjä on mahdollista tehdä.


Nyt tutkitaan rungon rakenteita ja lastia


Tämän kesän arkeologiset tutkimukset hylyllä tehdään 4.-15. kesäkuuta. Niiden aikana hylkyä tutkitaan pääasiassa ei-kajoavin menetelmin. Tavoitteena on jatkaa laivan ruumassa olevien pakkauslaatikoiden ja tynnyreiden sisällön tutkimusta. Myös hylyn rungon ja takilan mittausdokumentointia jatketaan, jotta saataisiin tarkempi kuva siitä millainen alus Vrouw Maria on ollut. Nyt tutkitaan myös kannella sijainnutta hyttiä, joka on romahtanut pahoin takilan osien pudottua sen päälle.

Tutkimusten edistymistä kentällä voi seurata hankkeen blogista http://vrouwmariavedenalla.wordpress.com/.

Kenttätutkimuksiin osallistuu Museoviraston ja Vrouw Maria veden alla -hankkeen henkilökuntaa, ammattisukeltajia ja muita alan asiantuntijoita. Kenttätöiden johtajana toimii tutkija Riikka Alvik. Tutkimusaluksena käytetty r/v Muikku on Suomen ympäristökeskuksen tutkimusalus, jota käytetään Saimaan sekä Vuoksen vesistön ja Itämeren tutkimuksissa. Lisäksi mukana on Immi Wallinin omistama r/v Yoldia.
Vrouw Maria sijaitsee Saaristomeren kansallispuiston erityisrajoitusalueella, jossa liikkuminen on luvanvaraista. Hylyn ympärillä on muinaismuistolain mukainen suoja-alue, jonka sisällä on ankkuroiminen ja virkistyssukeltaminen kielletty.


Lehdistökuvia Vrouw Marian tutkimuksista


Lisätietoja Vrouw Marian hylyn kenttätutkimuksista antaa arkeologi Riikka Alvik, puh. 040 128 6220, riikka.alvik@nba.fi.
Lisätietoja ”Vrouw Maria veden alla” -hankkeesta antaa projektipäällikkö Sallamaria Tikkanen, puh. 040 128 6312, sallamaria.tikkanen@nba.fi.


”Vrouw Maria – Selvitys tutkimuksista, tuloksista ja tulevaisuuden eri vaihtoehdoista”

Vrouw Maria veden alla -hankkeen verkkosivut


Kotkassa pääsee virtuaaliselle maisemaretkelle hylylle


Yhtenä Vrouw Maria veden alla -hankkeen tavoitteena on ollut hylyn saavutettavuuden parantaminen.  Tuloksiin voi tutustua Suomen merimuseon näyttelyssä ”Mereen menetetyt. Vrouw Marian ja St. Mikaelin tarina”. Näyttelyssä kuka tahansa pääsee tekemään vedenalaisen maisemaretken Vrouw Marialla interaktiivisen 3D-virtuaalisimulaation avulla. Retkellä pääsee kokemaan ja näkemään hylyn ja sen sijaintipaikan vedenalaisen laakson maiseman äänimaailmoineen. Simulaatio visualisoi vedenalaista maailmaa ennen näkemättömällä tavalla. Simulaatio on tehty Aalto-yliopiston Medialaboratorion ja Vrouw Maria veden alla - hankkeen yhteistyönä.

"Mereen menetetyt" -näyttely on avoinna Suomen merimuseossa Merikeskus Vellamossa Kotkassa 25.4. – 2.12.2012.


 SivukarttaSivu päivitetty 8.8.2017
© Museovirasto