Vasen-bg Museovirasto  
Henkilöhakemisto YhteystiedotPalaute

På svenska | In English

Oikea-bg
Arkeologinen tutkimus tuottaa monipuolista tietoa nykyihmiselle ja -yhteiskunnalle

Arkeologinen tutkimus tuottaa monipuolista tietoa nykyihmiselle ja -yhteiskunnalle


Noin 1200 arkeologia kokoontuu Helsinkiin 29.8.–1.9. alan suurimpaan eurooppalaiseen konferenssiin. Sen keskeisiä teemoja ovat kivikausi, keskiaika, maisema, käsityöläisyys sekä arkeologian asema yhteiskunnassa. Konferenssi tuo monipuolisesti esille, miten tieto muinaisuudesta hyödyttää nykyihmistä.

Viimeisen jääkauden aikaiset merenpinnat olivat matalammalla kuin nykyään. Rannikoilla oli runsaasti asutusta, ja meret olivat myös tärkeitä kulkuväyliä, kun asutus levisi Pohjois-Eurooppaan jääkauden lopulla. Yksi konferenssin sessioista kysyykin, miten merien alle jääneitä arkeologisia kohteita voidaan tutkia. Toinen sessio puolestaan pohtii kivikauden taloja ja rakentamista Kaakkois-Euroopassa ja Turkissa sekä sitä, miten Euroopan ensimmäisissä kylissä ja kaupungeissa asuttiin.

Arkeologisten kohteiden kartoittaminen ja tutkimus ovat saaneet viime vuosina avukseen tärkeitä uusia menetelmiä kuten laser-teknologiaa käyttävän kaukokartoituksen. Konferenssissa käsitellään elämää Euroopan keskiaikaisissa kaupungeissa mm. eläinten luiden tutkimuksen kautta. Sen avulla saadaan tietoa mm. ruokataloudesta ja kalastuksen vaikutuksesta kaupunkien syntyyn ja kehitykseen.

Oman osionsa konferenssiin ovat saaneet myös tekstiilien valmistamisen ja käytön kysymykset kuten se, millaisia raaka-aineita käytettiin villan ja pellavan lisäksi. Lisäksi konferenssi paneutuu arkeologian uusiin tutkimusmenetelmiin ja niillä saatuihin tutkimustuloksiin.
Arkeologia ei ole vain menneisyyden tutkimusta, vaan se käsittelee monipuolisesti menneisyyden ihmisen elämän eri osa-alueita. Myös kulttuuriperinnön säilyttäminen on tärkeässä roolissa.  Arkeologian tutkimustuloksia hyödynnetäänkin laajalti muilla tieteenaloilla, eikä tämä aina ole ongelmatonta. Monet konferenssin sessioista pohtivatkin arkeologian asemaa nyky-yhteiskunnassa. Esimerkiksi sessiossa ”Public Appropriations of Archaeologists’ Narratives” eri alojen edustajat keskustelevat arkeologiaan liittyvistä kokemuksistaan.

European Association of Archaeologists (EAA) on Euroopan arkeologien järjestö, jonka tehtävänä on huolehtia arkeologien toimintaedellytyksistä ja työn laadusta kaikkialla Euroopassa.  Se järjestää vuosittain konferenssin, joka kokoaa suuren osan Euroopan arkeologeista yhteen. Nyt Helsingissä järjestettävä tapahtuma on EAA:n historian laajin ja myös suurin Suomessa koskaan järjestetty arkeologitapaaminen. Samassa yhteydessä järjestetään myös keskiaikatutkijoiden MERC-konferenssi. Konferenssin järjestelyistä vastaavat Helsingin yliopisto, Museovirasto ja Suomen Muinaismuistoyhdistys ry. Yhteistyökumppaneina toimivat Suomen arkeologinen seura ry, Oulun yliopisto ja Turun yliopisto.

Konferenssin tieteellinen ohjelma on suunnattu EAA:n jäsenille, mutta akkreditoituneet tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tutustumaan ohjelman eri sessioihin. Akkreditoitua voi konferenssin infopisteessä, joka toimii Helsingin yliopiston Porthanian ala-aulassa, os. Yliopistonkatu 3.

EAA -konferenssin verkkosivut

Lisätietoja:
tutkija Esa Mikkola, Museovirasto, puh. 040 128 6261, esa.mikkola@nba.fi
professori Mika Lavento, Helsingin yliopisto, arkeologian oppiaine, puh. 040 572 8845, mika.lavento@helsinki.fi
Joroisista löytynyt tyylitetyllä lintuaiheella koristeltu saviastianpala. Kuva: Markku Haverinen, Museovirasto
Joroisista löytynyt tyylitetyllä lintuaiheella koristeltu saviastianpala. Kuva: Markku Haverinen, Museovirasto

 SivukarttaSivu päivitetty 26.1.2018
© Museovirasto